РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА

Криобанката на „Надежда“

Криобанката е структура за съхранение на различни клетки и биологични тъкани при ниски и ултраниски температури, каквато е температурата на течния азот (– 196 °C).

badge

Изискванията за изграждането на криобанка е тя да бъде в подземни помещения, защото при съхранението на клетки и тъкани при ултраниски температури единственият фактор на околната среда, който може да има негативно влияние, е въздействието на радиационното лъчение, независимо от какво естество, в това число и на слънчевата радиация. Поради тази причина и криобанката на „Надежда“ се намира под земята – на ниво – 1 , в отделно, специално обособено за целта помещение. Достъпът до него е ограничен чрез въвеждане на картов режим. Криосъдовете в него също са с ограничен достъп само за определени служители, оторизирани да боравят с тях.

  

Изискване при работата в криобанката е пробите да са строго диференцирани и всеки тип проби – клетки или тъкани, да се съхраняват в отделни съдове, както и да не се смесват прясно замразени проби с такива, които се съхраняват дългосрочно. За тези, които тепърва се замразяват, е обособен отделен съд – т.нар. „карантинен съд“. В него пробите престояват различен период от време в зависимост от изискванията и спецификите на клетките или тъканите. Това се прави като превантивна мярка с цел да се избегне контаминация (заразяване) на останалите проби от една евентуално заразена.

В криобанката, която обслужва инвитро центъра на „Надежда“, се съхраняват основно сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони. Съхранява се и яйчникова тъкан на пациентки с онкологични заболявания, при които по различни причини не е било възможно да се извърши замразяване на яйцеклетки. В България процесът по реимплантиране на тази тъкан не е регулиран по законова уредба и подобни процедури не се извършват, но пациентките имат възможност да използват впоследствие замразените тъканни проби в държава, където процесът е законово установен.

Криосъдовете се състоят от специални метални канистри (“стелажи”), в които всяка една позиция е уникална за конкретната проба. Информацията за всяка проба и нейното местоположение в криосъда се въвежда в дигитален регистър и пробата получава свой УИН-номер, който се декларира в Агенцията по трансплантации – държавният орган, контролиращ дейността на всички тъканни банки.

 

Методите на замразяване, съхранение и мониторинг на клетките и тъканите в криобанката на „Надежда“ са аналогични на тези във водещите специализирани тъканни банки по света.

Освобождаването на ембриони, яйцеклетки и сперматозоиди в криобанката на „Надежда“ става с информираното съгласие на самия пациент. След като пробата бъде освободена, към Агенцията по трансплантациите се изпраща уведомление, за да се отпише от регистрите. 

Транспортиране на клетки от чужбина е основно на замразени проби донорски сперматозоиди. Транспортът се осигурява със специално оторизирана за това транспортна фирма.

Ако се транспортират замразени клетки от друга криобанка, е важно този транспорт да се осъществи при същите или подобни температурни условия, в които тази проба се съхранява. Когато се транспортират клетки от други криобанки в криобанката на „Надежда“, пренасянето става в транспортен съд с течен азот при – 196 °C. За да се случи това, е необходимо самият пациент да подаде искане за прехвърляне в криобанката на „Надежда“, след това да депозира молба за прехвърляне на клетките в другата криобанка и в деня и часа на самото пренасяне на пробата на място да присъства служител на досегашната тъканна банка от една страна, на криобанката на „Надежда“ от друга, и самият пациент. Участието и присъствието на тези три страни е задължително.

В криобанката на „Надежда“ фунционира система за денонощен мониторинг на криосъдовете, която е свързана с термодатчици, инсталирани във всеки отделен съд. На всеки 5 минути се извършва запис на температурата в съответния съд.  Системата алармира дистанционно екип от криобанката, ако е необходимо да се предприемат конкретни действия.

Вижте още

Замразяване на яйцеклетки
Замразяване на сперматозоиди
Проект "Запази надежда"
Съхранение на репродуктивните възможности

Още по темата

scroll-top-custom-arrow