репродуктивна медицина

Замразяване на сперматозоиди

Ако днес по различни причини не сте готов да станете баща или нямате непосредствени планове за създаване на потомство, но ви тревожи влошаването на показателите на Вашите сперматозоиди, възможност за превенция и съхраняване на фертилитета е замразяването на сперматозоиди.

badge

Защо да замразя сперматозоиди

Повечето мъже въпреки напредване на възрастта обикновено са в състояние да създадат поколение, за разлика от жените, при които климактериумът бележи края на плодовитостта. Това, което обаче малцина знаят, е, че в наши дни и при мъжете качеството на сперматозоидите се влошава с възрастта. Възможно решение в подобни случаи е замразяването на сперматозоиди преди момент, в който увреждането на параметрите на сперматозоидите би било вече необратимо. Така в деня, в който пристъпите към реализиране на репродуктивните си планове, ще имате съхранени репродуктивни клетки с по-добри показатели, неподвластни на напредването на възрастта, с което и шансовете за успех ще са по-високи.

 

 

От около 35-годишна възраст при мъжа започва спад в стойностите на тестостерона и в качеството на сперматозоидите, който с напредване на възрастта обикновено се задълбочава. Причините за това са разнообразни – начин на живот, влияния на околната среда, повишена консумация на алкохол, тютюнопушене, злоупотреба с наркотични вещества, прекомерно излагане на топлина или химически влияния; пестициди в храната и т.н. 

 

С оглед на тенденцията за по-късно реализиране на репродуктивните планове и нарастване на честотата на разводите и създаването на потомство от второ семейство, е препоръчително извършването на профилактична спермограма веднъж годишно и при установяване на отклонения в нея и тенденции към влошаване на качеството и количеството на сперматозоидите, да бъдат обсъдени възможностите за съхраняване на фертилитета. 

 

 

В САЩ е актуална тенденцията мъжете да съхраняват сперматозоиди в по-млада възраст, за да имат по-добри шансове при реализиране на репродуктивните си планове на по-късен етап. С предприемането на тази стъпка стремежът е да се преодолеят негативните влияния на напредването на възрастта и други странични фактори, които влошават качеството и количеството на сперматозоидите.

 

Към момента и в България има мъже, които прибягват до процедурата по замразяване на сперматозоиди, но в почти всички случаи това става по медицински причини – преди започването на лечение на онкологично заболяване например, което би поставило фертилитета им в риск, или поради самото заболяване – при някои ревматоидни и автоимунни болести, които водят до необратимо увреждане на репродуктивните възможности. Повод за замразяване на сперматозоиди е и предстояща оперативна интервенция на простатата или тестисите.

 

Болница „Надежда“ е ангажирана със съхраняването на яйцеклетки и сперматозоиди при пациенти с онкологични, ревматоидни и авотимунни заболявания в рамките на проект „Запази надежда“. 

Рискови фактори

При много мъже изборът на професия сам по себе си може да предопредели поставянето на фертилитета в риск. Друга причина за съхраняване на сперматозоиди може да бъде прогресивното влошаване на показателите на спермограмата. То може да се дължи както на напредване на възрастта на мъжа, така и на други външни фактори, например:

Такива са например:

 • Професиите, свързани с кулинарията, където продължителното излагане на високи температури може да доведе до увреждане на сперматозоидите. Неслучайно тестисите се намират извън човешкото тяло – сперматозоидите се чувстват най-добре при температури, по-ниски от 37°C (между 25-35°C). Продължителното излагане на високи температури е възможно силно да влоши спермообразуването.
 • Професии, свързани с излагането на вредни въздействия – бои, радиация и др.
 • Професии, свързани с обездвижване и заемането на принудителна поза за дълъг период от време – например при международните шофьори. Притискането от бедрата повишава температурата на тестисите, което поставя сперматогенезата в риск.

Радиочестотни електромагнитни вълни могат да имат негативно влияние върху мъжките репродуктивни възможности.

При пушачите резултатите от спермограмата са 13-17% по-лоши от тези на непушачите. Броят на сперматозоидите се увеличава 50-80% при спрели тютюнопушенето мъже

Имат негативно влияние върху мъжкия хормонален баланс, тъй като имитират присъствие на естроген в тялото и увеличават риска от стерилитет при мъжа. Хербицидите и пестицидите могат да доведат до повишаване на женските полови хормони в мъжкия организъм, което води до влошаване на спермограмата.

Големи количества олово в организма намаляват фертилитета и провокират еректилни дисфунции

Добавените в месото и млечните продукти изкуствени вещества са хормони, подобни на естрогена в тялото, които увеличават риска от стерилитет при мъжа

В проучване сред мъже с ниско качество на еякулата прекалената консумация на алкохол се посочва като причина за по-нисък от здравословните нива брой сперматозоиди

При затопляне пластмасовите изделия отделят ксенохормони (химични хормони), имитиращи естроген в тялото. Повишените нива на естрогени в тялото увеличават риска от развитие на стерилитет при мъжа

Тестисите съхраняват сперматозоидите при температура, по-ниска от телесната. Затова топлината е един от факторите, които най-силно увреждат спермата. Препоръчително е да се избягват сауната и горещите вани, защото покачват температурата на тестисите.

Липсата или недостиг на витамин C, селен и цинк в диетата води до силно влошаване на показателите на спермата

Голямото напрежение в забързаното всекидневие има огромно влияние върху генерирането на по-голямо количество свободни радикали

Води до влошаване на показателите на спермата. Не е тайна, че мастната тъкан произвежда хормони и именно те оказват неблагоприятен ефект върху сперматозоидите

Влошават продукцията на сперматозоиди и причиняват свиване на тестикуларната тъкан

Кокаинът и марихуаната намаляват броя и качеството на сперматозоидите

Оплодителната способност при мъжете намалява постепенно след 35-тата година. При повечето мъже има влошаване на резултатите, но някои мъже имат перфектна оплодителна способност и до 70-годишна възраст.

Процедурата стъпка по стъпка

Замразяването на сперматозоиди е утвърден и доказан метод за съхраняване на фертилитет при мъжете. Това е рутинна процедура, която е възможно да се прилага при всеки мъж в репродуктивна възраст, независимо от това има ли непосредствени планове за възпроизводство или не. Провежда се бързо, без хормонални подготовки. При влошени параметри на спермограмата се препоръчва повторение от няколко замразявания през 2-3 дни. В случаите, когато спонтанното отделяне на еякулат е невъзможно, се прибягва до прилагането на инвазивни хирургични техники, като тестикуларна спермална екстракция (TESE).

Ако желаете да стартирате процедура по замразяване на сперматозоиди, първо трябва да запишете час за андрологична консултация, на която да бъде обсъдена необходимостта от допълнителни изследвания. След това се извършва семенен анализ (обикновена спермограма) – рутинно изследване, при което се описват основните физико-химични характеристики на спермата, броят на сперматозоидите, тяхната подвижност и външен вид. По преценка на лекаря и андролога могат да бъдат назначени и допълнителни изследвания (разширена спермограма, микробиологични и вирусологични тестове и др.). Броят на процедурите по замразяване на сперматозоиди се определя индивидуално, в зависимост от резултатите от спермограмата и конкретните нужди.

В специално предвидени за изследването помещения семенната течност се отделя чрез мастурбация, като се събира в стерилен контейнер и се предава на биолог от Андрологична лаборатория (в болница „Надежда“ тези помещения са в непосредствена близост до Андрологичната лаборатория и са свързани с нея). Обработени и пречистени, сперматозоидите се разпределят на дози в отделни криоепруветки с цел да се предотврати нуждата от многократно размразяване и замразяване при бъдещото им използване, както и да се ограничи рискът от намалена преживяемост на сперматозоидите.

 

ВАЖНО! При пациенти с вирусни и/или бактериални инфекции е нужно назначаване на определено лечение преди започване на процедурата по замразяване, както и допълнителни техники на пречистване на сперматозоидите. Процесът се дискутира с пациента на всеки един етап и е съобразен със спецификата на неговото състояние.

Съвременната технология, която се използва в болница „Надежда“, се нарича „витрификация” – ултра бързо замразяване. След като бъдат промити и пречистени, сперматозоидите се поставят в специална среда с криопротектанти. Замразяването им се извършва в криоепруветки, които се потапят в течен азот. Скоростта на замразяване е много по-висока в сравнение с другите методи, като така не се образуват кристали от замръзналата вода в клетките и се избягват уврежданията, които в противен случай биха настъпили. Криоепруветките се поставят и подреждат в специални съдове с течен азот и се съхраняват при температура – 196 градуса по Целзий.

За да протече успешно, витрификацията изисква специално обучени андролози, а за да съхранят качествата си по време на криосъхранението, сперматозоидите е необходимо да се съхраняват при постоянен контрол на критичните параметри – криосъдовете са снабдени със система за автоматично доливане с течен азот и датчици за отчитане и контрол на температурата, които гарантират поддържането на постоянна температура за неограничено дълго време.

Ако Ви предстои замразяване на сперматозоиди, Вие ще подпишете договор за криоконсервиране и съхранение, в който се уточняват всички условия по замразяване и периодът на съхранение на част или целия годен генетичен материал, правата и задълженията на страните, начините на плащане и прекратяване на договора. След изтичане на срока на договора при желание от Ваша страна той може да бъде удължен с подписване на анекс. При необходимост от съдействие и допълнителна информация, моля свържете се с наш служител на тел. 0887 701 927.


ВАЖНО!

Съгласно НАРЕДБА № Н-2 от 12 юли 2023 г. за дейности по асистирана репродукция на МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Чл. 71. Основателни причини за изтегляне и унищожаване на яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи са:

 1. писмено удостовереното желание на пациентите;
 1. изтичането на максималния срок за съхранение, който е заявен от пациентите при подписването на декларацията за информирано съгласие преди криоконсервация;
 1. наличието на риск от кръстосана контаминация или предаване на бактериална или микотична инфекция;
 1. наличието на риск от кръстосана контаминация или предаване на трансмисивно заболяване (HIV, хепатит B и C, сифилис и др.);
 1. изтичането на повече от 6 месеца след заявения срок за съхранение при непотърсени сперматозоиди, яйцеклетки или зиготи;
 1. смъртта на съпруга/партньора независимо от наличието на декларирано желание приживе, по отношение на сперматозоиди или зиготи, освен в случаите по т. 5.9 от раздел IV на приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1;
 2. смъртта на съпругата/партньорката независимо от наличието на декларирано желание приживе, по отношение на овоцити или зиготи;
 1. установяването на заболяване у анонимен дарител, което може да се предава на потомството или реципиента;
 1. невъзможността за сигурно идентифициране донорите или проследяване на пътя на генетичния материал поради неправилно или липсващо етикетиране или объркване през време на обработката.

Процесът на размразяване на сперматозоидите отнема до 60 минути. Следва процедура на пречистване и изследване на подвижността и виталността на размразените сперматозоиди. Ако има достатъчно бързоподвижни сперматозоиди и не е необходима допълнителна обработка и селекция, те могат да бъдат директно използвани за оплождане на яйцеклетки в планираните инвитро процедури.

Онкологични заболявания и замразяване на сперматозоиди

През последното десетилетие все повече се говори за запазване на фертилитета при мъжете и жените с онкологични заболявания, като в редица страни се публикуват препоръки, насърчаващи лекарите да информират пациентите си за ефекта на противотуморното лечение върху репродуктивните им възможности. Диалогът за запазване на фертилитет трябва да се проведе на възможно най-ранен етап, в оптималния случай веднага след поставяне на диагнозата и преди да е стартирало противотуморното лечение.

 

При мъжете във възрастовия диапазон между 20 и 40 години ракът на тестиса е едно от най-честите онкологични заболявания. Обикновено в тази възрастова категория попадат мъже, които към момента на диагнозата все още не са реализирали репродуктивните си планове, поради което е необходимо своевременно да бъдат информирани относно рисковете за фертилитета им. Съществуват убедителни научни данни за наличието на връзка между репродуктивните проблеми при мъжа и повишен риск от развитие на заболяванието. Поради тази причина при някои пациенти с рак на тестиса липсва спонтанна еякулация, установява се азооспермия (липса на сперматозоиди в еякулата) или отделеният еякулат не съдържа достатъчно количество сперматозоиди, които да бъдат успешно замразени и използвани при ин витро оплождане впоследствие. В подобни случаи се прибягва до прилагането на инвазивни хирургични техники, като микрохирургична тестикуларна спермална екстракция (микро TESE) или микрохирургична епидидимална спермална аспирация (MESA).

 

Съществуват следните методи за съхраняване на фертилитета:

 • Замразяване на сперматозоиди;
 • Замразяване на тестикуларна тъкан.

Общото между двата вида процедури е, че трябва да бъдат проведени във времевия диапазон между момента на поставяне на диагнозата на онкологичното заболяване и началото на противотуморното лечение. В кой момент е необходимо да започне лечението Ви може да определи единствено лекуващият Ви лекар, затова е необходимо плановете за съхраняване на фертилитета да бъдат обсъдени с него непосредствено след поставяне на диагнозата и при съставяне на плана за Вашето лечение. Процедурата по съхраняване на сперматозоиди не отнема време сама по себе си и ако своевременно потърсите консултация за съхраняване на фертилитета, не съществува риск началото на лечението да бъде забавено.

 

ВАЖНО! Понастоящем замразяването на тестикуларна тъкан не попада сред утвърдените дейности, обхванати от Медицинския стандарт по асистирана репродукция. В случаите, в които това е единствена опция за съхраняване на фертилитета, такава процедура би могла да се предприеме като част от клинично изпитване или одобрен експериментален протокол от комисия по етика.

Замразяването на сперматозоиди е утвърден и доказан метод за съхраняване на фертилитет при мъжете. Това е рутинна процедура, която е възможно да се прилага при всеки мъж в репродуктивна възраст, при когото предстои противотуморна терапия, независимо от това има ли непосредствени планове за възпроизводство или не. Препоръчително е специалистите да не изключват желанието за запазване на фертилитет и у по-възрастните мъже с оглед на тенденцията за по-късно реализиране на репродуктивните планове и нарастване на честотата на разводите и създаването на потомство от второ семейство.

Замразяването на сперматозоиди е рутинна практика в асистираната репродукция и се провежда бързо, без хормонални подготовки. При влошени параметри на спермограмата се препоръчва повторение от няколко замразявания през 2-3 дни.

В случаите, когато спонтанното отделяне на еякулат е невъзможно, се прибягва до прилагането на инвазивни хирургични техники, като микрохирургична тестикуларна спермална екстракция (микро TESE) или микрохирургична епидидимална спермална аспирация (MESA).

Семенната течност се набавя чрез мастурбация в стерилен контейнер в помещение, специално предвидено за процедурата, в непосредствена близост до андрологичната лаборатория, където пробата ще бъде обработена и подготвена за замразяване.

Така съхранените сперматозоиди на по-късен етап могат да бъдат размразени и използвани за ин витро оплождане на яйцеклетки.

 

ВАЖНО! Не забравяйте да съобщите на лекуващия Ви лекар какви са репродуктивните Ви планове, за да бъдат предприети стъпките по съхраняване на фертилитета Ви своевременно. Вашият онколог ще Ви насочи за консултация към андролог, уролог или репродуктивен специалист, за да бъдете информиран подробно относно рисковете за фертилитета Ви и възможностите за неговото съхраняване.

Запазването на сперматозоиди при момчета, при които още не е настъпил пубертет, е истинско предизвикателство пред медицината. Препоръчителен подход е да се направи опит за екстракция на сперматозоиди, стволови клетки и сперматогонии, които да се замразят отделно от тъканта. Друг възможен метод е протектирането на половите жлези посредством хормонотерапия, но различни проучвания представят противоположни резултати по отношение на ефективността му, особено при високодозовата химиотерапия, която се ползва при някои заболявания.

Освен вече посочените методи, съществува и още една процедура за съхраняване на фертилитета при момчета, при които още не е настъпил пубертет – запазване на тестикуларна тъкан, която след приключване на химио- и лъчетерапията може да бъде реимплантирана. Подобно на замразяването на яйчникова тъкан, тази процедура се счита все още за експериментална и в България към момента не може да бъде извършена, тъй като не е регламентирана в нормативната уредба.

 

ВАЖНО! Тестикуларна тъкан не се замразява при пациенти с лимфоми и левкемия поради възможната ѝ контаминация с туморни клетки.

Вижте още

Проект "Запази надежда"
Криобанката на "Надежда"
Замразяване на яйцеклетки
Съхранение на репродуктивните възможности

Още по темата

scroll-top-custom-arrow