репродуктивна медицина

Замразяване на яйцеклетки по социални причини

Замразяването на яйцеклетки е процедура, подходяща за жени до 43-годишна възраст, които желаят дете, но се намират на етап от живота си, в който нямат готовност за това. Процедурата е бърз и надежден начин да подсигурят своето бъдеще.

Необходимо е единствено да се обадите днес, започваме утре!
Бързо, без значение от деня на Вашия цикъл. Цялата процедура ще приключи за 10 дни с 3 посещения, съобразени с Вашето време.

Това, което Ви води тук, е изключително отговорното и важно решение, което сте взели –  да подсигурите своето бъдеще и надеждата за утрешния ден.

 

Ние ще Ви подадем ръка, за да го реализираме заедно стъпка по стъпка – бързо и надеждно.

 

За да го направим, е необходимо единствено да се свържете с нашия кол център на тел. 0882 193 970 и в рамките на 24 часа ще получите час за първа среща с наш репродуктивен специалист.

Етапи на процедурата

гинекологичен кабинет в медицински център "Надежда" в Paradise center, ет. 3

Първи преглед

В рамките на тази първа среща акушер-гинекологът ще снеме детайлна анамнеза и ще се запознае подробно с Вашето здравословно състояние. Ще направи ултразвуков преглед с 3D-ехографски апарат с висока разделителна способност, който позволява да бъде извършен изключително прецизен оглед, диагностика и оценка на състоянието на репродуктивните Ви органи. Веднага след това ще Ви бъдат назначени следните кръвни изследвания на 4 репродуктивни хормона: фоликуло-стимулиращ хормон (FSH), лутеинизиращ хормон (LH), естрадиол (Е2) и анти-Мюлеров хормон (AMH). Когато резултатите са готови,  лекарят ще ги обсъди с Вас и ще планира вида на стимулацията и старта ѝ, ще определи необходимите контролни прегледи и приблизителния ден на пункцията. 

В деня на прегледа при нас е препоръчително да носите със себе си медицински документи, с които разполагате (във връзка със съпътстващи или наследствени заболявания.

На тази среща ще имате възможност да обсъдите всичко, което Ви интересува.

Хормонална стимулация на яйчниците

За да се съберат яйцеклетки за замразяване, е необходимо яйчниците да се стимулират с помощта на хормонални препарати в продължение на около 10-ина дни. Така вместо една-единствена, се събират пет, десет или повече зрели яйцеклетки наведнъж. В определени случаи може да се препоръча процедура без хормонална стимулация – яйцеклетки се събират на естествен цикъл. 

Тъй като всяка жена реагира различно на отделните хормонални препарати, индивидуалният подход при избора на протокол и проследяването на стимулацията в болница „Надежда“ е задължителен. За целта ще имате 3-4 посещения при Вашия акушер-гинеколог, който ще проследи как отговаряте на стимулацията – броя и размерите на образуваните фоликули, както и нивата на хормоните. 

Стимулационните препарати се поставят в манипулационната зала в централното фоайе на болницата. Ако предпочитате сама да поставяте инжекциите си, нашите акушерки ще Ви дадат подробни инструкции за това.

подготовка на инжекция с препарат за хормонална стимулация на яйчниците
ембриолог на "Надежда" поставя извадените чрез пункция на яйчниците яйцеклетки в хранителна среда

Пункция

След като Вашият акушер-гинеколог установи, че вече има достатъчно на брой и големина фоликули, е време яйцеклетките в тях да бъдат събрани. Това се случва по време на пункцията –  под кратка венозна анестезия с помощта на специална тънка игла, водена от ултразвукова сонда, акушер-гинекологът достига яйчника и изтегля от фоликулите течността, в която яйцеклетките „плуват“. Веднага след това ембриолог установява броя им под микроскоп, промива ги и ги поставя в хранителна среда. Имайте предвид, че броят на събраните яйцеклетки невинаги съвпада с очаквания от преброяването на фоликулите. 

Пункцията трае обикновено около 5-10 минути, като  след това ще останете за наблюдение в клиниката 2 до 4 часа. Желателно е този ден да не шофирате и да останете вкъщи.

Замразяване на яйцеклетки

Яйцеклетките се оценяват от квалифициран ембриолог и се подлагат на замразяване с помощта на най-надеждния метод на свръхбързо замразяване – витрификация.  След инкубиране в концентриран разтвор на криопротектор яйцеклетките се поставят в специални сламки и директно се потапят в течен азот.

Срокът за съхранение на яйцеклетките се определя от Вас,  като за целта се подписва договор.

След като яйцеклетките бъдат замразени, грижата за тях поемат опитните биолози в криобанката ни, които следят за спазването на условията, гарантиращи най-високи нива на сигурност при съхранение на репродуктивните Ви клетки. Качеството им ще остане непроменено, независимо от периода на съхранение. 

ембриолог на "Надежда" подготвя яйцеклетки за замразяване

Договор за съхранение/ унищожаване на яйцеклетки

Вие ще подпишете договор за криоконсервиране и съхранение на яйцеклетки, в който се уточняват всички условия по замразяване и периодът на съхранение на част или целия годен генетичен материал, правата и задълженията на страните, начините на плащане и прекратяване на договора. След изтичане на срока на договора при желание от Ваша страна той може да бъде удължен с подписване на анекс. При необходимост от съдействие и допълнителна информация, моля свържете се с наш служител на тел. 0887 701 927.

 

ВАЖНО!

Съгласно НАРЕДБА № Н-2 от 12 юли 2023 г. за дейности по асистирана репродукция на МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Чл. 71. Основателни причини за изтегляне и унищожаване на яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи са:

 

1. писмено удостовереното желание на пациентите;

 

2. изтичането на максималния срок за съхранение, който е заявен от пациентите при подписването на декларацията за информирано съгласие преди криоконсервация;

 

3. наличието на риск от кръстосана контаминация или предаване на бактериална или микотична инфекция;

 

4. наличието на риск от кръстосана контаминация или предаване на трансмисивно заболяване (HIV, хепатит B и C, сифилис и др.);

 

5. изтичането на повече от 6 месеца след заявения срок за съхранение при непотърсени сперматозоиди, яйцеклетки или зиготи;

 

6. смъртта на съпруга/партньора независимо от наличието на декларирано желание приживе, по отношение на сперматозоиди или зиготи, освен в случаите по т. 5.9 от раздел IV на приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1;

 

7. смъртта на съпругата/партньорката независимо от наличието на декларирано желание приживе, по отношение на овоцити или зиготи;

 

8. установяването на заболяване у анонимен дарител, което може да се предава на потомството или реципиента;

 

9. невъзможността за сигурно идентифициране донорите или проследяване на пътя на генетичния материал поради неправилно или липсващо етикетиране или объркване през време на обработката.

Необходимо е единствено да се обадите днес, започваме утре!
Бързо, без значение от деня на Вашия цикъл. Цялата процедура ще приключи за 10 дни с 3 посещения, съобразени с Вашето време.

Лекари

Вижте още

Съхранение на репродуктивните възможности
Замразяване на яйцеклетки
Проект "Запази надежда"
Криобанката на "Надежда"

Още по темата

scroll-top-custom-arrow