Болнична аптека

Болничната аптека на МБАЛ „Надежда“  осигурява и отпуска всички лекарства, стерилни консумативи и медицински изделия, необходими за работата на болницата и за престоя на пациентите в отделенията, и предоставя на медицинския екип нужната лекарствена информация.

badge

За болничната аптека

Болничната аптека се намира на ниво -1, като достъпът до нея е ограничен. Помещенията и оборудването в нея отговарят на всички нормативни изисквания за отговорно и безопасно съхранение на лекарства и консумативи. 

Болничната аптека притежава лиценз за съхранение и отпускане на наркотични вещества, като в нея могат да бъдат изготвяни и лекарства по фармакопейни и магистрални рецептури.

Болничната аптека е отворена всеки работен ден между 08:00 и 16:00ч., а в останалото време магистър-фармацевтите са на разположение.

 

 

ВАЖНО! Моля, имайте предвид, че Болничната аптека отпуска лекарства само за пациентите с болничен престой в „Надежда“ или изготвя медикаменти по магистрални рецептури, назначени от лекуващия лекар за амбулаторни пациенти на болницата. В нея не се извършва свободна продажба на лекарства.

Фармацевтична грижа за пациентите от клиниката по медицинска онкология

Магистър-фармацевтите в Болничната аптека са с придобита специалност „Клинична фармация“, което им дава знанието, експертизата и правото да предоставят безопасна, сигурна и отговорна фармацевтична грижа за пациентите на клиниката по Медицинска онкология – както за онези, преминаващи през системно лекарствено лечение (вливки), така и за пациентите, получаващи перорална химиотерапия (под формата на таблети през устата). Това е първата болнична аптека в България, която има знанието и възможността да предоставя фармацевтична грижа на пациентите, получаващи перорална химиотерапия. Планът, по който осигуряваме тази грижа, е структуриран съгласно концепцията на SOAP (Subjective Information, Objective Information, Assessment, Plan). 

Фармацевти

Санитари

Вижте още

Медицинска онкология
Химиотерапия
Клинични изпитвания
Фармацевтична грижа при перорална химиотерапия
scroll-top-custom-arrow