пациент на болница "Надежда" обсъжда назначената му перорална химиотерапия с фармацевт от Болнична аптека

болнична аптека

Фармацевтична грижа за пациентите, получаващи перорална химиотерапия

Ние вярваме, че големите промени започват с малки, но уверени стъпки.
Гордеем се, че сме първата Болнична аптека в България, която има знанието и възможността да предоставя фармацевтична грижа на пациентите, получаващи перорална химиотерапия (под формата на таблети през устата). Планът, по който осигуряваме грижа за пациента, е структуриран съгласно концепцията на SOAP (Subjective Information, Objective Information, Assessment, Plan).

badge

Всеки пациент, получаващ перорална химиотерапия, преминава през консултация с магистър-фармацевт от Болнична аптека, която включва обсъждане на ефектите на използваните цитостатични лекарства и допълнителни терапевтични средства, начина на приложение, нежеланите ефекти, които са от значение, както и лекарствените взаимодействия, на които обръщаме много голямо внимание. Всички предоставени данни се документират и съхраняват в регистър. Много е важно пациентът да бъде информиран за действията, които трябва да предприеме при установяване на нежелани ефекти на лекарството, и най-вече за това как те биха могли да бъдат избегнати или намалени като интензитет.

По време на консултациите, в комфортна и подкрепяща среда, магистър-фармацевтите на „Надежда“ предоставят информация за справяне с гаденето и повръщането, диарията, мукозита, алопецията, както и за методи на контрол над нежеланите ефекти на лекарствата върху кожата, дават съвети за хранене и справяне с безсънието.

Допълнително, при желание от страна на пациента, може да бъдат обсъдени и неконвенционални методи за лечение на рака, както и алтернативните терапии, като при всички случаи на първо място остава важността и безопасността на основаващата се на доказателствата медицин.  Магистър-фармацевтите на „Надежда“ ще Ви информират подробно и отговорно относно потенциалните рискове (ако има такива), свързани с приема на алтернативни препарати.

Вижте още

Медицинска онкология
Химиотерапия
Клинични изпитвания
Болнична аптека

Още по темата

scroll-top-custom-arrow