гинекология

Класическа хирургия

Решението за извършване на хирургия с коремен достъп е много индивидуално и изисква задълбочена консултация между пациентката и нейния лекуващ лекар, както и оценка на съотношението полза – риск.

д-р Ваня Атанасова и д-р Георги Стаменов извършват гинекологична операция в болница "Надежда"
badge

При всички случаи, в които това е възможно, хирургичните интервенции се извършват с миниинвазивен подход с оглед по-бързото възстановяване. 

 

Понякога въпреки че могат да се направят лапароскопски, някои операции е по-добре да се извършат чрез отворена хирургия (например сраснала с червата ендометриозна киста). В други случаи за предпочитане е лапароскопията ( при пластика на тръби). Вашият лекуващ лекар ще прецени кой от посочените подходи е оптимален във Вашия случай. 

Вижте още

Хистероскопия
Абразио/ кюретаж
Серклаж
Лапароскопия
scroll-top-custom-arrow