гинекология

Серклаж

Ако при ранния скрининг (след 12 г.с.) се установят индикации за извършване на серклаж, може да се пристъпи към процедурата. Вашият акушер-гинеколог ще прецени кой тип серклаж е подходящо да бъде приложен при Вас в зависимост от конкретните специфики на състоянието Ви.

Д-р Любомир Христов извършва серклаж в операционна в болница "Надежда"
badge

Серклажът е оперативна техника за задържане на бременността максимално близо до термин (37 г.с.) чрез механична поддръжка на маточната шийка – обшиване на вагиналната част на шийката или на цервикалния канал.

При какви индикации се поставя серклаж?

Серклажът може да бъде приложен с профилактична или терапевтична цел. 

Профилактичният серклаж служи за задържане на бременността при жени, при които проследяващият акушер-гинеколог установява риск от настъпване на ранна цервикална недостатъчност и преждевременно раждане, а терапевтичният („на горещо“) – когато в хода на самата бременност акушер-гинекологът установи данни за скъсяване или разтваряне на маточната шийка, които поставят бременността в непосредствен риск.

Видове техники за серклаж

Съществуват различни стандартни техники за серклаж – по McDonald, по Shirodcar, лапароскопски серклаж, които рутинно се прилагат в много гинекологични центрове в страната. Единствено в „Надежда“ от 2015 г.  насам се прилага серклажът тип ETCO, въведен и извършван и до днес от д-р Любомир Христов, ръководител на отделение Гинекология на МБАЛ „Надежда“. Процедурата се състои в ранното пълно затваряне на маточната шийка (Early Cervical Total Occlusion – ЕТСО).

Ако при ранния скрининг (след 12 г.с.) се установят индикации за извършване на серклаж, може да се пристъпи към процедурата. Вашият акушер-гинеколог ще прецени кой тип серклаж е подходящо да бъде приложен при Вас в зависимост от конкретните специфики на състоянието Ви.

При най-често използвания метод – серклаж по McDonald, стабилност се постига чрез обшиване  на вагиналната част на маточната шийка, какъвто е и принципът на затваряне на маточната шийка при серклажите по Shirodcar, Hefner и др., като преди термина се налага отстраняване на наложения конец и раждане според акушерските условия.

Недостатък на техниката е, че позволява навлизането на микроорганизми от влагалището, които причиняват инфектиране на вътрешната цервикална ос и околоплодния мехур и могат да предизвикват преждевременно узряване на маточната шийка, изтъняване и пукване на оклоплодните мембрани и преждевременно раждане.

При метода ЕТСО слабостите на традиционните техники за серклаж се преодоляват, като цервикалният канал се обшива отвътре и се постигa пълното затваряне на маточната шийка с цел не само стабилизиране на шийката, но и изграждане на бариера срещу влагалищните микроорганизми. Друго предимство на метода е, че не се налага сваляне на серклажния конец преди термина или при започнало раждане, защото е резорбируем (саморазградим). 

Операцията се смята за успешна, ако бременността достигне 30-а гестационна седмица и повече.

Серклажът ETCO е показан при неуспех на другите серклажи при предишна бременност или при многократно загубени бременности поради недостатъчност на маточната шийка. Решение за това кой подход е препоръчително да бъде приложен конкретно при Вас ще вземе наблюдаващият Ви акушер-гинеколог с оглед на конкретното Ви състояние и неговите специфики.

  • При серклаж по McDonald ще постъпите в болницата за двудневен престой. Вашият акушер-гинеколог ще Ви информира предварително в какво се състои процедурата и ще фиксира датата за интервенцията. Ще постъпите в болницата в деня, предхождащ серклажа. Самата манипулация е с продължителност около 10-15 минути и се извършва под краткотрайна венозна анестезия. След приключването ѝ ще останете под наблюдение в отделение Гинекология и ще бъдете изписана на следващия ден. Възможно е в първите дни след процедурата да имате оскъдно кървене и да изпитвате болки, за които ще Ви бъдат назначени специални медикаменти и аналгетици, като ще Ви бъдат дадени и препоръки за поведение след изписването Ви.
  • При серклажа ETCO ще постъпи в болницата за дву- или тридневен престой. Вашият акушер-гинеколог ще Ви информира предварително в какво се състои процедурата и ще фиксира датата за интервенцията. Ще постъпите в болницата в деня, предхождащ серклажа. Самата манипулация е с продължителност 40-60 минути и се извършва под обща интубационна анестезия. След приключването ѝ ще останете под наблюдение за няколко часа в Реанимация, след което ще бъдете преведена в Гинекологично отделение. Възможно е в първите дни да имате оскъдно кървене и да изпитвате болки, за които ще Ви бъдат назначени специални медикаменти и аналгетик, като ще Ви бъдат дадени и препоръки за поведение след изписването Ви. 

След поставяне на серклажа всеки месец трябва да бъде извършвано микробиологично изследване на влагалищно съдържимо (влагалищен секрет) за изключване на наличие на инфекция.

Както при всяка хирургична интервенция, и при тази съществува макар и минимален риск от настъпване на усложнения, сред които кървене и спонтанен аборт. За предотвратяване на подобни усложнения след процедурата на бременната се назначава специална терапия за потискане на маточните контракции (спазмолитици и токолитици) и се препоръчва спазване на постелен режим.

Тъй като серклажните конци при ETCО са резорбируеми, при започване на раждането в резултат на тъканните промени при повечето пациентки маточната шийка се е размекнала и се е постигнало разширение от около 1-2 см. Ако няма разширение, се налага отварянето на цервикалния канал инструментално или дигитално (пръстово).

Ако е поставен серклаж по McDonald, серклажният конец трябва да се отстрани в 37 г.с.

Поведението и начинът на раждане след извършване на серклаж се определят от акушерските условия и проследяването на бременността и се определят от лекуващия акушер-гинеколог.

Лапароскопският серклаж е интервенция за стабилизиране на маточната шийка и превенция на предтерминно раждане. Подходящ е при определени пациентки, при които такъв не може да бъде поставен чрез вагинален достъп поради недостатъчна дължина на маточната шийка, цервикални дефекти, ампутирана шийка след онкологично заболяване, както и при такива с анамнеза за неуспешно завършила бременност въпреки поставения профилактичен вагинален серkлаж.

За предпочитане е серклажът да бъде поставен преди зачеването, когато рискът от кървене и наранявания на съседни органи е по-малък, а процедурата се асоциира с по-добри резултати. В определени случаи е възможно да се постави и в ранна бременност, но не по-късно от края на първи/ началото на втори триместър след изключване на големи структурни аномалии при плода и анeуплоидии. В напреднала бременност поставянето на серклажа е трудно поради големия размер на матката и силно напълнените маточни съдове, което увеличава риска от усложнения и прави процедурата трудна за изпълнение.

Интервенцията се извършва в операционна зала под пълна анестезия. Чрез малки разрези в областта на коремната стена се достига коремната кухина и под визуален контрол се поставя лапароскопски шев в истмикоцервикалната област. Предимството е, че конецът може да бъде поставен по-високо отколкото при вагинален серклаж. Минимизира се и рискът от вагинална инфекция поради чуждо тяло във влагалището, както и възможността за миграция на конеца.

Рисковете при лапароскопки серклаж са предимно от кървене. В литературата се споменават случаи на миграция на конеца, наранявания на пикочния мехур и ректума, изоставане в растежа на плода, както и преходен дискомфорт, който в повечето случаи бързо отминава.

Родоразрешението при лапароскопски серклаж е чрез планово Цезарово сечение. Тогава се сваля и серклажният конец.

Процедурата се понася добре. При липса на генитално кървене и болкова симптоматика ще бъдете изписана след 1 или 2 дни, като преди това лекуващият Ви лекар ще даде инструкции за последваща терапия и препоръки за поведение. От този момент до деня на раждането проследяването на бременността Ви няма да се различава значително от това при останалите бременни жени.

Вижте още

Хистероскопия
Абразио/ кюретаж
Класическа хирургия
Лапароскопия
scroll-top-custom-arrow