екип Хирурзи на болница "Надежда" по време на операция

Хирургия

Хирургичното отделение на МБАЛ „Надежда“ разполага с екип от утвърдени специалисти с богат опит в конвенционалната и лапароскопската (безкръвна) хирургия. 

badge

За отделението

Отделението работи в тясно взаимодействие с всички диагностични звена на болницата:  образна диагностика; клинична, патохистологична, микробиологична и вирусологична лаборатория; имунологичен сектор, клиника по Медицинска онкология, локален онкологичен комитет. Операционните зали към отделението са оборудвани с най-нова генерация медицинска апаратура, в това число и с диоден лазер  за извършване на минимално инвазивна хирургия с редица предимства за пациента – по-малка болка, по-малка кръвозагуба, по-бързо възстановяване, без риск от усложнения. Стаите за болничен престой са оборудвани със самостоятелен санитарен възел и с таблет на всяко от леглата с достъп до интернет и телевизия.

Оперативни интервенции

Хирурзите в отделението извършват широк спектър оперативни интервенции, в това число гастро-интестинална, съдова, колоректална хирургия,  оперативно лечение на хернии (вентрални и ингвинални), на гърда (при наличие на доброкачествени или злокачествени образувания), хирургия на меките тъкани, на мъжката полова система, лазерна проктология, както и реконструкция на гърда след радикално хирургично лечение при рак на млечната жлеза. При всички случаи, в които това е възможно, хирургичните интервенции се извършват с миниинвазивен (лапароскопски) подход с оглед по-бързото възстановяване на пациента. Към отделението функционира и ендоскопско звено, оборудвано с апаратура от последно поколение, с възможност за извършване на диагностична и инвазивна фиброгастроскопия и фиброколоноскопия.

Хирургично лечение при онкологични заболявания

За пациенти с онкологични заболявания има възможност за поставяне на портове за провеждане на химиотерапия, първично хирургично лечение на онкологичните заболявания, лечение на хирургични усложнения след първично оперативно, лъче- и химиолечение. Има изработен алгоритъм за насочване към онкокомитет и осъществяване на химио- или лъчелечение преди или след оперативната интервенция.

лекар и пациент обсъждат предстоящото лечение

01

Прием в отделението

Приемът в отделение Хирургия се осъществява в планов и спешен порядък. Плановият прием се извършва след консултация с хирург в приемно-консултативен кабинет 012 на партерния етаж на болницата. Прием по спешност през нощта или в почивен ден се осъществява през Дежурния кабинет на ниво -1.

медицинска сестра приема пациент в отделение Хирургия на болница "Надежда"

02

Престой в отделението

Стаите за болничен престой в отделение „Хирургия“ са комфортно обзаведени и специално оборудвани в помощ на възстановителния процес – всяко болнично легло е с възможност за конфигуриране според индивидуалните Ви предпочитанията (повдигане и сгъване) и е допълнително оборудвано с таблет за достъп до интернет и телевизия. 

03

Обем на оперативната дейност

Според медицинския стандарт по Хирургия в зависимост от своя обем и сложност операциите биват малки, средни, големи (сложни) и много големи (много сложни). Кои от тях се извършват в дадено лечебно заведение зависи от нивото на компетентност на Хирургичното отделение към него. 

лекар се подготвя да извърши ендоскопия в ендоскопското звено на болница "Надежда"

04

Ендоскопска хирургия

Ендоскопското звено на „Надежда“ е разположено на ниво – 1 и е оборудвано с последна генерация апаратура за извършване на ендоскопски изследвания с диагностична и терапевтична цел. Изследванията се извършват от д-р Иван Цветански – специалист с дългогодишен опит в ендоскопската хирургия.

Лекари

Медицински сестри

Администрация

Санитари

Вижте още

Обем на оперативната дейност
Ендоскопска хирургия
Прием в отделението
Престой в отделението
scroll-top-custom-arrow