Хирургия

Ендоскопска хирургия

Ендоскопското звено на „Надежда“ е разположено на ниво – 1 и е оборудвано с последна генерация апаратура за извършване на ендоскопски изследвания с диагностична и терапевтична цел. Изследванията се извършват от д-р Иван Цветански – специалист с дългогодишен опит в ендоскопската хирургия.

лекар се подготвя да извърши ендоскопия в ендоскопското звено на болница "Надежда"
badge

Ендоскопиите представляват изследване на горния етаж на гастроинтестиналния тракт (хранопровод, стомах, дванайсетопръстник) или на долната част на храносмилателната система (право черво, дебело черво, краен сегмент на тънко черво), затова се наричат още горна ендоскопия (фиброгастроскопия) и долна ендоскопия (фиброколоноскопия). 

 

Процедурите са на първо място диагностични –  служат за детайлен оглед на изследваните органи с помощта на видеосистема, за да се изключи или потвърди наличието на дадено заболяване. Ако в хода на изследването се открие находка, тя може да бъде биопсирана или отстранена и изпратена за хистологично изследване, за да се уточни видът ѝ и да се прецизира по-нататъшното поведение – дали ще са необходими допълнителни изследвания и/ или лечение.

Кога се препоръчва ендоскопия?

Ендоскопските процедури са неотменим елемент от диагностиното уточняване на редица интраабдоминални заболявания (най-вече онкологични и възпалителни). Дали при Вас са налице показания за извършването на подобно изследване ще прецени Вашият лекуващ лекар – гастроентеролог или хирург.

Най-честите причини за извършване на колоноскопия са:

Най-честите причини за извършване на гастроскопия са:

Процедурата стъпка по стъпка

За да се фиксира дата за извършване на процедурата, е необходимо да преминете първичен преглед в кабинет 12 при хирург на МБАЛ „Надежда“, като запазите час през кол центъра на болницата или на място на сектор „Регистратура“. По време на първичния преглед хирургът ще снеме анамнеза, ще се запознае детайлно с документацията, която ще му представите, и ще Ви информира какво представлява ендоскопското изследване, през което предстои да преминете, както и ще разясни какви са ползите и рисковете, свързани с него. В рамките на този преглед може да се обсъдят възможностите за планов прием в отделението и да се фиксира дата за интервенцията. Ако приемате медикаменти, повлияващи кръвосъсирването, задължително уведомете хирурга още при първичния преглед. При необходимост приемът на тези медикаменти ще бъде преустановен няколко дни преди ендоскопията. Съобщете и за алергии, в случай че имате такива, както и за други придружаващи заболявания, представяйки необходимата медицинска документация за тях – резултати от изследвания, епикризи.

Ако Ви предстои ендоскопско изследване, при първичния преглед хирургът ще Ви даде указания и инструкции за подготовка преди процедурата и ще Ви информира в колко часа и на коя дата трябва да постъпите за прием в болницата. Ендоскопията се осъществява в деня на самия прием, като обикновено болничният престой е еднодневен и не се налага нощуване в лечебното заведение. 

 

ВАЖНО! Ендоскопският кабинетът на „Надежда“ не работи с НЗОК – това е изцяло платена услуга, сумата за която се поема от пациента. Стойността на процедурите е фиксирана в официалния ценоразпис на болницата. 

По време на първичния преглед при хирурга ще получите указания и инструкции как да се подготвите за извършване на ендоскопията – какъв препарат да закупите от аптеката и по какъв начин и в какъв интервал да го изпиете в деня преди изследването, както и какъв режим на хранене е необходимо да спазвате (кога да преустановите приема на храна).  

Ендоскопиите се извършват под обща венозна анестезия и по време на процедурата няма да изпитвате дискомфорт или болка. След края на манипулацията ще останете под наблюдение в Хирургично отделение до пълното Ви възстановяване – събуждане, раздвижване, уриниране, захранване. При липса на оплаквания от Ваша страна и по преценка на лекуващия екип няколко часа след ендоскопията може да си отидете у дома.

Обикновено след ендоскопското изследване пациентите не съобщават за болка или друг сериозен дискомфорт. При долните ендоскопии понякога е възможно да изпитвате леко раздуване на дебелото черво, тъй като по време на изследването се прилага  газ, за да се разгъне червото и да се огледа детайлно. Това усещане обаче преминава бързо и не е повод за притеснение. 

Ако имате кървене или други оплаквания, информирайте своевременно екипа на Хирургично отделение за това. В подобни случаи е възможно да се наложи да останете  в болницата и през нощта, за да сте под активно наблюдение. Ако на сутринта оплакванията са отшумели и лекуващият екип се е уверил, че състоянието Ви е стабилно, може да си отидете у дома. 

При желание от Ваша страна ще Ви бъде издаден болничен лист. Информация за това ще получите от екипа на отделение Хирургия. 

Ако не е необходимо изготвянето на хистологичен резултат, ще получите Вашата епикриза  в два екземпляра в отделение Хирургия в деня на изписването. Ако предстои изготвяне на хистологичен резултат,  при изписването си ще получите етапна епикриза, а окончателната се изготвя в двуседмичен срок. Получаването ѝ в работен ден става между 10:00 и 14:00 ч.  в кабинет 12 след предварително обаждане на тел. 0882 193 970. През почивните дни получаването на епикриза става в отделението между 10:00 и 14:00 ч.

Лекар

Медицинска сестра

Вижте още

Хирургия
Обем на оперативната дейност
Прием в отделението
Престой в отделението
scroll-top-custom-arrow