Хирургия

Колоноскопия

Колоноскопията е ендоскопско изследване на долната част на храносмилателната система (право черво, дебело черво, краен сегмент на тънко черво) и се нарича още долна ендоскопия.

Лекар се подготвя за извършване на колоноскопия в болница "Надежда"
badge

Диагностична и терапевтична колоноскопия

Колоноскопията на първо място се извършва с диагностична цел и служи за детайлен оглед на изследваните органи с помощта на видеосистема, за да се изключи или потвърди наличието на дадено заболяване.

 

Ако по време на колоноскопията се открие находка, тя може да бъде биопсирана или отстранена и изпратена за хистологично изследване, за да се уточни видът ѝ и да се прецизира по-нататъшното поведение – дали ще са необходими допълнителни изследвания и/ или лечение.

Най-честите причини за извършване на колоноскопия са:

лекар се подготвя да извърши ендоскопия в ендоскопското звено на болница "Надежда"

Какви заболявания могат да бъдат диагностицирани с помощта на колоноскопия

С помощта на колоноскопия и извършване на биопсия могат да бъдат установени голяма част от заболяванията на дебелото черво. Често изследването позволява откриване и отстраняване на полипи, чието ненавременното диагностициране води до развитие на рак на дебелото черво.

Ракът на дебелото черво е третата причина за смърт в световен мащаб. Алармиращите симптоми за това злокачествено заболяване са кървене при изхождане, чувство за непълно изхождане, отслабване на тегло и други.

Пациентите с наднормено тегло и фамилна обремененост са с повишен риск. Някои заболявания на дебелото черво, които засягат млади хора – улцерозен колит и болест на Крон, са самостоятелен рисков фактор за рак на дебелото черво.

При наличие на такива симптоми е необходимо незабавно да посетите Вашия гастроентеролог, който ще прецени сериозността на оплакванията и необходимостта от допълнителни изследвания.

Основният метод за профилактика на рака на дебелото черво е колоноскопията. В някои държави със сериозни скринингови програми има задължително условие за провеждане на колоноскопия на 50-годишна възраст, както и при наличие на алармиращи симптоми или при фамилна обремененост за рак на дебелото черво.

Процедурата стъпка по стъпка

За да се фиксира дата за извършване на колоноскопия, е необходимо да преминете първичен преглед в кабинет 12 при хирург на МБАЛ „Надежда“, като запазите час през кол центъра на болницата или на място на сектор „Регистратура“.

По време на първичния преглед хирургът ще снеме анамнеза, ще се запознае детайлно с документацията, която ще му представите, и ще Ви информира какво представлява процедурата, през която предстои да преминете, както и ще разясни какви са ползите и рисковете, свързани с нея.

В рамките на този преглед може да се обсъдят възможностите за планов прием в отделението и да се фиксира датата за колоноскопия.

Ако приемате медикаменти, повлияващи кръвосъсирването, задължително уведомете хирурга още при първичния преглед. При необходимост приемът на тези медикаменти ще бъде преустановен няколко дни преди колоноскопия.

Съобщете и за алергии, в случай че имате такива, както и за други придружаващи заболявания, представяйки необходимата медицинска документация за тях – резултати от изследвания, епикризи.

Ако Ви предстои колоноскопия, при първичния преглед ще Ви бъдат дадени указания и инструкции за подготовка на дебелото черво преди процедурата и ще бъдат фиксирани дата и час за прием в болницата.

 

Колоноскопията е процедура, която се осъществява в деня на самия прием, като обикновено болничният престой е еднодневен и не се налага нощуване в лечебното заведение. 

 

ВАЖНО! Ендоскопският кабинет на „Надежда“ не работи с НЗОК – това е изцяло платена услуга, сумата за която се поема от пациента. Стойността на процедурите е фиксирана в официалния ценоразпис на болницата. 

По време на първичния преглед при гастроентеролога или хирурга ще получите указания и инструкции как да се подготвите за извършване на колоноскопия – какъв препарат за почистване на дебелото черво да закупите от аптеката и по какъв начин и в какъв интервал да го изпиете в деня преди изследването, както и какъв режим на хранене е необходимо да спазвате (кога да преустановите приема на храна).  

 

Почистването на дебелото черво е от изключителна важност за качеството на провежданото изследване.

Колоноскопията се извършва под обща венозна анестезия и по време на процедурата няма да изпитвате дискомфорт или болка. След края на манипулацията ще останете под наблюдение в Хирургично отделение до пълното Ви възстановяване – събуждане, раздвижване, уриниране, захранване.

 

При липса на оплаквания от Ваша страна и по преценка на лекуващия екип няколко часа след колоноскопията може да си отидете у дома.

Обикновено след колоноскопия пациентите не съобщават за болка или друг сериозен дискомфорт. Понякога е възможно да изпитвате леко раздуване на дебелото черво, тъй като по време на изследването се прилага  газ, за да се разгъне червото и да се огледа детайлно. Това усещане обаче преминава бързо и не е повод за притеснение. 

 

Ако имате кървене или други оплаквания, информирайте своевременно екипа на Хирургично отделение за това. В подобни случаи е възможно да се наложи да останете  в болницата и през нощта, за да сте под активно наблюдение.

 

Ако на сутринта оплакванията са отшумели и лекуващият екип се е уверил, че състоянието Ви е стабилно, може да си отидете у дома. 

При желание от Ваша страна ще Ви бъде издаден болничен лист. Информация за това ще получите от екипа на отделение Хирургия

Ако не е необходимо изготвянето на хистологичен резултат, ще получите Вашата епикриза  в два екземпляра в отделение Хирургия в деня на изписването.

 

Ако предстои изготвяне на хистологичен резултат,  при изписването си ще получите етапна епикриза, а окончателната се изготвя в двуседмичен срок. Получаването ѝ в работен ден става между 10:00 и 14:00 ч.  в кабинет 12 след предварително обаждане на тел. 0882 193 970. През почивните дни получаването на епикриза става в отделението между 10:00 и 14:00 ч.

 

Вижте още

Хирургия
Обем на оперативната дейност
Прием в отделението
Престой в отделението
scroll-top-custom-arrow