медицинска онкология

Химиотерапия

Химиотерапия представлява използването на противоракови медикаменти за лечение на ракови заболявания. Тя действа по два начина: спира растежа на тумора и предотвратява разпространението на ракови клетки в останалите части на тялото (метастазиране).

badge

Химиотерапията може да се назначи след операция (тогава се нарича адювантна химиотерапия) или преди операция (позната като неоадювантна химиотерапия). В първия случай тя има за цел да намали риска от по-нататъшна прогресия (рецидив или метастазиране) на тумора, а във втория – да намали размера на тумора, което прави последващата операция по-ефективна.

Как се прилага химиотерапия?

Съществуват много различни видове химиотерапевтични лекарства, които се използват в днешно време. Някои от тях функционират по-добре дадени самостоятелно, други работят по-добре в комбинация. Вашият онколог може да Ви предпише комбинация от химиотерапевтични лекарства, което се нарича „химиотерапевтична схема“. Съществуват малък брой химиотерапевтици, които могат да се вземат през устата или да бъдат инжектирани мускулно или подкожно. По-голямата част от тях се прилагат венозно през система.

В зависимост от химиотерапевтичната схема медикаментите могат да се приемат вкъщи или в болница.

Кога се прилага химиотерапия?

Химиотерапията обикновено започва 4 до 12 седмици след операция. По принцип в днешно време се прилага на 21- или 28-дневен цикъл.

Лекарствата се дават седмично или през 3 седмици, като се оставя време на организма да се възстанови от ефектите на химиотерапията. Дължината на цикъла и честотата на вливанията зависят от вида на използвания медикамент.

Общият брой курсове, който се назначава, е различен, но обикновено е 6 или 8.

Видове химиотерапевтични лекарства

Всяко химиотерапевтично лекарство принадлежи към отделен клас медикаменти. Всеки клас упражнява различен ефект върху раковите клетки. Именно поради това различни противоракови лекарства се използват в комбинации помежду си. Основните класове химиотерапевтици са описани по-долу:

Разрушават генетичния материал в клетките, който контролира туморния растеж.
Представители: Циклофосфамид

Пречат на клетъчното делене.

Представители: Метотрексат, 5-Флуороурацил (5-FU)

Потискат клетъчното делене.
Представители:  Паклитаксел, Доцетаксел, Винорелбин

Унищожават генетичния материал на туморните клетки.

Представители: Епирубицин

Какво е важно да знаем?

Все пак по време на химиотерапия трябва да се подготвите за някои промени във всекидневието си. Въпреки че в почти всички случаи пациентите успяват да съчетаят служебните си задължения с прилагането на химиотерапия, при някои от тях може да се появи обща отпадналост и да се почувстват прекалено изморени, за да изпълняват обичайната си дейност.

Ако това се случи с Вас, не се отчайвайте и не губете кураж. Не забравяйте, че неприятните странични ефекти са временно състояние и че след края на химиотерапията ще се почувствате много по-добре. Дотогава Вашият лекуващ лекар ще Ви даде някои предложения как да се справите с най-тежките странични ефекти.

Вижте още

Имунотерапия
Престой в клиниката
Хормонотерапия
Съхранение на шанса за дете

Още по темата

scroll-top-custom-arrow