медицинска онкология

Химиотерапия

Химиотерапия представлява използването на противоракови медикаменти за лечение на ракови заболявания. Тя действа по два начина: спира растежа на тумора и предотвратява разпространението на ракови клетки в останалите части на тялото (метастазиране).

дневен стационар в клиниката по Медицинска онкология на болница "Надежда"
badge

Адювантна и неоадювантна химиотерапия

Химиотерапията може да се назначи след операция (тогава се нарича адювантна химиотерапия) или преди операция (позната като неоадювантна химиотерапия). В първия случай тя има за цел да намали риска от по-нататъшна прогресия (рецидив или метастазиране) на тумора, а във втория – да намали размера на тумора, което прави последващата операция по-ефективна.

Как се прилага химиотерапия?

Съществуват много различни видове химиотерапевтични лекарства, които се използват в днешно време. Някои от тях функционират по-добре дадени самостоятелно, други работят по-добре в комбинация.

 

Вашият онколог може да Ви предпише комбинация от химиотерапевтични лекарства, което се нарича „химиотерапевтична схема“. Съществуват малък брой химиотерапевтици, които могат да се вземат през устата или да бъдат инжектирани мускулно или подкожно. По-голямата част от тях се прилагат венозно през система.

 

В зависимост от химиотерапевтичната схема медикаментите могат да се приемат вкъщи или в болница.

Кога се прилага химиотерапия?

Химиотерапията обикновено започва 4 до 12 седмици след операция. По принцип в днешно време се прилага на 21- или 28-дневен цикъл.

 

Лекарствата се дават седмично или през 3 седмици, като се оставя време на организма да се възстанови от ефектите на химиотерапията. Дължината на цикъла и честотата на вливанията зависят от вида на използвания медикамент.

 

Общият брой курсове, който се назначава, е различен, но обикновено е 6 или 8.

Видове химиотерапевтични лекарства

Всяко химиотерапевтично лекарство принадлежи към отделен клас медикаменти. Всеки клас упражнява различен ефект върху раковите клетки. Именно поради това различни противоракови лекарства се използват в комбинации помежду си. Основните класове химиотерапевтици са описани по-долу:

Разрушават генетичния материал в клетките, който контролира туморния растеж.
Представители: Циклофосфамид

Пречат на клетъчното делене.

Представители: Метотрексат, 5-Флуороурацил (5-FU)

Потискат клетъчното делене.
Представители:  Паклитаксел, Доцетаксел, Винорелбин

Унищожават генетичния материал на туморните клетки.

Представители: Епирубицин

Какво е важно да знаем?

За страничните ефекти по време на химиотерапия

Все пак по време на химиотерапия трябва да се подготвите за някои промени във всекидневието си. Въпреки че в почти всички случаи пациентите успяват да съчетаят служебните си задължения с прилагането на химиотерапия, при някои от тях може да се появи обща отпадналост и да се почувстват прекалено изморени, за да изпълняват обичайната си дейност.

Ако това се случи с Вас, не се отчайвайте и не губете кураж. Не забравяйте, че неприятните ефекти са временно състояние и че след края на химиотерапията ще се почувствате много по-добре. Дотогава Вашият лекуващ лекар ще Ви даде някои предложения как да се справите с най-тежките странични ефекти. Медицината вече е напреднала до такава степен, че в голяма част от случаите страничните ефекти да не нарушават качеството Ви на живот на пациента по време на лечението.

Гастроинтестинални странични ефекти

  • Гадене и повръщане

Отделните химиотерапевтици в различна степен водят до гадене и повръщане. Ако приложените лекарствени схеми са в категория с висок риск да предизвикат гадене и повръщане, е препоръчително да се извърши профилактика (антиеметична терапия) при старт на вливанията, за да бъдат избегнати тези странични ефекти. Каква антиеметична терапия е подходящо да бъде приложена конкретно във Вашия случай, ще прецени и обсъди с Вас лекуващият Ви екип.

  • Диария

Важна е комуникацията с лекуващия екип и още при първите симптоми на диария да сигнализирате, за да се вземат мерки за менажиране на този страничен ефект, тъй като той не отшумява от само себе си.

  • Мукозит

Мукозитът е възпаление на лигавицата на стомашно-чревния тракт – на устната кухина и хранопровода. В по-голямата част от случаите става въпрос за сравнително леко оплакване – афти, парене в устата. В някои по-тежки случаи афтите може да са силно изразени и да затруднят храненето, дори да наложат болнично лечение.

Кожни странични ефекти

Кожните странични ефекти от химиотерапия могат да бъдат в широк диапазон – от обикновени обриви (сърбящи и несърбящи) до т.нар. синдром „ръка – крак“.

 

Синдромът ръка – крак е специфично странично действие на химиотерапията с антиметаболити, което се изразява в зачервяване, повишена чувствителност, усещане за болка на пръстите на ръцете и краката. Ако оплакванията Ви се влошат, е възможно да се стигне до прекъсване на лечението до отшумяване на страничния ефект или да се пристъпи към намаляване на дозата. Преценката за това е на лекуващия екип с оглед на състоянието Ви.

Неврологични странични ефекти

  • Периферна невропатия

Неврологичните странични ефекти от химиотерапия се изразяват основно в периферна невропатия – изтръпвания, боцкания, мравучкания, загуба на чувствителност, започваща от пръстите на ръцете и краката, която е симетрична.

Тук отново е важна комуникацията между пациента и лекуващия екип, който преценява дали е необходимо да бъдат взети мерки – пропускане на терапия, намаляване на дозата или увеличаване на интервала между отделните вливания.

  • Грипоподобен синдром

Израз на невротоксичност при употреба на някои химиотерапевтици (таксаните) са мускулно-ставни болки. Обикновено това оплакване се проявява 2-3 дни след вливането на химиотерапевтика и отшумява за няколко дни. В случай че не настъпи подобрение, е необходимо пациентът да се консултира с лекуващия екип, за да се направи преоценка на поведението и да се вземат мерки.

Хематологични странични ефекти

Сред хематологичните странични ефекти са анемията (спад на хемоглобина), тромбоцитопения (спад на тромбоцитите – клетките, които отговарят за съсирването на кръвта), левкопения и неутропения (спад на белите кръвни клетки).

Инфузионни реакции

Инфузионните реакции най-често се изразяват в леко повишение на температурата – 37,5-38,0, втрисания, усещания за горещина, които могат да се изпитат както по време на вливането на медикаментите, така и малко след това. Още при първи оплаквания е необходимо да се обърнете към лекуващия екип.

Вижте още

Имунотерапия
Престой в клиниката
Хормонотерапия
Съхранение на шанса за дете

Още по темата

scroll-top-custom-arrow