медицинска онкология

Хормонотерапия

Хормонотерапията е вид лекарствено лечение, което се ползва при хормоналнозависимите тумори. Това основно са рак на млечната жлеза и рак на простата

пациент на клиниката по Медицинска онкология в болница "Надежда" провежда хормонотерапия
badge

Терминът „хормонотерапия“ е придобил гражданственост, но на практика този вид лечение представлява анти-хормонално лечение и често има за цел не да стимулира, а обратно – да потисне хормоналната продукция на организма. Хормоните могат да представляват мощни растежни фактори и хормоналночувствителните тумори често ги използват като двигател за растеж.

Хормонотерапия – какво е нужно да знаем?

Хормонотерапията, използвана за лечение на рак на гърдата, не бива да се отъждествява и бърка с хормонозаместителната терапия, използвана при постменопаузални жени с профилактични цели. Противотуморната хормонотерапия пречи на хормоните да достигнат до раковите клетки, докато хормонозаместителната терапия добавя повече хормони към тялото, за да се противопостави на ефектите на менопаузата. В днешно време употребата на хормоналнозаместителната терапия намалява, особено на комбинираните препарати с естроген и прогестерон, поради растящите данни за връзката им с рака на гърдата.

Хормоните в кръвния ток могат да стимулират клетките на рака на млечната жлеза да се делят. Затова целта на хормоналното лечение е да спре продукцията на хормони или да попречи на свързването на хормоните с раковите клетки.

Когато се открие рак на млечната жлеза, се правят специални тестове, за да се прецени неговата хормонална чувствителност. Тези тестове оценяват степента на експресия на рецептори за естроген и прогестерон. Ако в туморните клетки се намери някой от тези рецептори, туморът се счита за хормоналночувствителен и се препоръчва включване на хормонотерапия.

Съществуват няколко вида хормонотерапия. Първият тип включва лекарства като тамоксифен. Тамоксифенът се свързва с хормоналните рецептори вътре в туморните клетки и им пречи да бъдат стимулирани към делене от естествените хормони в организма.

Друг вид хормонотерапия води до спиране на яйчниковата функция, така че да не се произвежда естроген, който стимулира туморния растеж. Ако яйчниците бъдат хирургично отстранени или функцията им бъде изключена чрез хормонотерапия, нивата на естроген силно се редуцират.

Естроген обаче се произвежда не само в яйчниците. При постменопаузални жени той се отделя от мастната тъкан и от надбъбречните жлези. В тази връзка е въведен и трети клас хормонотерапия – ароматазните инхибитори. Те потискат функцията на ензим, наречен „периферна ароматаза“, и спират продукцията на естроген в мастната тъкан и надбъбреците.

Видове хормонална терапия

Хормонотерапията се ползва както при ранния, така и при метастазиралия карцином на млечната жлеза. Ако при Вас съществуват показания за провеждане на хормонотерапия, Вашият лекар ще вземе предвид няколко важни фактора преди да реши кой вид хормонално лечение да Ви назначи. Тези фактори включват възраст, размер на тумора, хормонална чувствителност, пре-/постменопаузален статус, стадий на карцинома.

Ето и някои от хормоналните медикаменти, прилагани при рак на гърдата. Не бива да забравяте, че научните изследвания продължават и представителите в различните групи непрекъснато се увеличава.

Използва се при пре- и постменопаузални пациентки с хормоналночувствителен карцином на гърдата; използва се и като химиопрофилактика при жени с висок риск от развитие на карцином.

Сходен с тамоксифен, проявява по-малко токсичност, но и по-ниска ефективност в определени случаи.

Последно поколение селективен модулатор на естрогеновия рецептор. Ползва се при метастазирал хормоналночувствителен рак на млечната жлеза.

Най-популярните представители на групата на нестероидните ароматазни инхибитори. Ползват се при ранен и метастазирал хормоналночувствителен рак на млечната жлеза, основно при постменопаузални пациентки.

Стероиден ароматазен инхибитор. Ползва се при метастазирал, както и високорисков ранен хормоналночувствителен рак на млечната жлеза;

При пременопаузални жени, основно в ранни стадии.

В последните години има няколко нови вида таргетна терапия, които широко се тестват в комбинация с хормонотерапия при метастазиралия рак на млечната жлеза. Давани в комбинация с хормонотерапията те значително усилват нейния ефект и подобряват клиничния ход на заболяването.

Вижте още

Съхранение на шанса за дете
Химиотерапия
Имунотерапия
Престой в клиниката

Още по темата

scroll-top-custom-arrow