медицинска онкология

Имунотерапия

Една от причините раковите клетки да се развиват е, че имат способността да се предпазват от имунната система. При имунотерапията целта е не директно унищожаване на туморните клетки, а провокиране на собствената имунна система да предизвика имунен отговор спрямо опасните клетки.

лекар с бяла престилка държи хапчета в ръце
badge

Някои видове имунологична терапия могат да маркират раковите клетки така, че те да станат разпознаваеми за имунната система, която впоследствие по-лесно ги открива и унищожава.

Друг вид имунотерапия стимулира заложения в човека противотуморен имунитет да работи по-активно срещу раковите клетки.

Във функционирането на имунната система съществуват точки, подобни на пропускателни пунктове. В тези точки се потиска имунологичният отговор, когато той е прекалено силен. Един подвид на имунотерапията (чекпоинт инхибитори) блокира тези точки, което води до своеобразно „освобождаване“ на Т-клетките (вид бели кръвни клетки), които могат да унищожат раковите клетки. Тези лекарства не са насочени директно срещу тумора. Вместо това те пречат на тумора да избегне имунологичния отговор на организма.

Вижте още

Клинични изпитвания
Химиотерапия
Таргетна терапия
Престой в клиниката

Още по темата

scroll-top-custom-arrow