медицинска онкология

Клинични изпитвания

Клиниката по Медицинска онкология в МБАЛ „Надежда“ и специалистите в нея са търсени партньори в изследователските екипи на международни клинични изпитвания, в които се разработват нови и съвременни лекарства в областта на онкологията. Често нашите пациенти са едни от първите в България, които имат възможността да се лекуват с нови видове лекарства още преди те да са влезли в рутинна употреба.

badge

Повечето хора знаят много малко или почти нищо за клиничните изпитвания, тяхната цел, как да ги открият или за принципа, по който те се провеждат. Този недостиг на информация вероятно е причината за това, онкологично болните пациенти да не участват в клинични изпитвания, както и фактът, че лекарите не ги предлагат достатъчно често като терапевтична възможност.

Изпитване върху 6 000 онкоболни пациенти в САЩ показва, че 85% от тях не знаят какво са клиничните изпитвания или не са сигурни, че участието в клинични изпитвания за тях е било терапевтична възможност. В същото време 75% казват, че ако са знаели навреме, са щели да поискат да бъдат включени в клиничното изпитване.

 

Причините, поради които пациентите не са били включвани в клинични изпитвания, са:

 

От друга страна пациентите, които са участвали в клинични изпитвания, са изключително доволни: 97% са заявили, че отношението към тях е било с високо уважение и че оценяват лечението, което са получили като „добро” или „отлично”. Въпреки началните им опасения, че ги ползват за „опитни мишки”, истината е, че лечението, което са получавали, е било най-доброто възможно, и те са били стриктно наблюдавани.

Повечето от днешните най-ефективни възможности за лечение на рака са въведени именно чрез клинични изпитвания. Благодарение на предишни клинични изпитвания много пациенти живеят по-дълго. В допълнение към това реанимационните грижи значително са се подобрили и страничните ефекти на химиотерапията, които често са плашещи за пациентите и техните семейства, са по-малко и могат да бъдат по-добре контролирани.

Как функционират клиничните изпитвания?

Клиничните изпитвания са научни изследвания, които тестват нови лекарства при хора, болни от рак. Търсенето на нови лекарства започва в лабораториите, където учените развиват и тестват своите нови идеи.

Ако някой от подходите изглежда обещаващ, той може да бъде тестван върху животни, за да се види как въздейства върху рака на живо същество и дали води до някакви вредни ефекти. Само след дълъг период на тестване в лабораториите едно ново лекарство може да бъде проучвано върху хора, за да се разбере неговата безопасност и ефективност. Клиничното изпитване е последният етап от един дълъг и внимателен процес на изследване върху рака, чиято цел е да намери по-добро лечение, да удължи живота на пациентите и да подобри качеството им на живот.

Клиничните изпитвания са важни за разработването на нови методи на лечение на рака

Клиничните изпитвания дадоха възможност да бъде постигнат значителен напредък в развитието на нови методи в лечението на рака. 

Вижте още

Хормонотерапия
Химиотерапия
Имунотерапия
Престой в клиниката

Още по темата

scroll-top-custom-arrow