майка се радва на бебето си след раждане в болница "Надежда"
badge

За отделението

Отделението по Неонатология е разположено на синия етаж на болницата – етаж 2, предназначен специално за майките и техните бебета. Достъпът до етажа е ограничен за външни посетители и се осъществява чрез специални посетителски карти.

Обем дейности

В отделението по Неонатология се провежда качествена първична реанимация и се полагат специализирани грижи както за здрави новородени, така и за такива, при които се установяват патологии в неонаталната възраст.

Осъществява се диагностика и лечение на редица заболявания – перинатална асфиксия, инфекциозни и белодробни болести, хемолитична болест на плода и новороденото, електролитни нарушения и други.

Осигуряват се оптимални грижи, интензивна терапия и наблюдение на новородени с ниско и екстремно ниско тегло при раждане.

На всички новородени се извършват генетичен скрининг за вродена надбъбречна хиперплазия, вроден хипотиреоидизъм, фенилкетонурия и аудиометрия.

Прилагат се задължителните за неонаталния период имунизации, освен ако родителите не са изразили писмено желание за отказ от ваксинация.

Лекарите всекидневно дават информация на родителите за състоянието на новородените и обсъждат с тях интересуващите ги въпроси, дават съвети за отглеждането на бебето у дома.

Екип

Отделението по Неонатология разполага с екип от 12 лекари, като 9 от тях са със специалност по неонатология, 7 от които със специалност по детски болести и 1 със специалност по детска кардиология. Денонощна грижа за новородените полагат 17 акушерки.

Оборудване

Отделението по Неонатология разполага с необходимото за III ниво на компетентност оборудване – 8 апарата за обдишване от най-висок клас; 3 апарата за неинвазивно обдишване – т.нар. назален CPAP; 1 апарат за първична реанимация, с който се обдишват децата в Родилна зала (когато се налага интубиране); 15 кувьоза от най-висок клас; 6 реанимационни маси (т.нар. термоплот) – с 4 от тях са оборудвани трите родилна зала и операционната зала за Цезарово сечение, две са на разположение в отделението по Неонатология.

Отделението е оборудвано с достатъчен брой монитори, трансфузионни помпи, лампи за фототерапия, както и транспортен кувьоз, с който, ако се налага спешно хирургично лечение, детето се превежда в друга болница.

Интензивен сектор

Интензивният сектор в отделението по Неонатология разполага с цялата необходима апаратура за оптимални грижи, отглеждане и реанимация на новородени с ниско и екстремно ниско тегло, интраутеринна хипотрофия, тежка асфиксия, хиалинно-мембранна болест, Rh изоимунизация, метаболитни заболявания.

Неонатологични грижи за новороденото непосредствено след раждането

На самото раждане неонатологът извършва първичен преглед на бебето, задължително проверява за видими малформации, ако се налага, прави аспирация, дава се оценка по АПГАР.

Когато се очаква раждане на деца с екстремно ниско тегло, към екипа неонатолози в родилна зала се присъединява и неонатологична акушерка, която притежава необходимия опит и компетенция да асистира в сложните интервенции и да положи специализирани грижи за новороденото.

Грижа за новородените с ниско тегло

Оборудването от висок клас, с което отделението разполага, осигурява топлинен комфорт, прецизно и автоматично регулиране на кислородното ниво и влажността на въздуха в кувьозите, без риск за зрението на новородените. За бебета с по-ниско тегло в интензивния сектор на отделението по Неонатология е осигурена апаратура и грижа на световно ниво, без компромиси по отношение на медикаментозното лечение и най-добрите клинични практики. Прилагат се сърфактант терапия, стимулиращи лекарства за дишането на недоносените деца за ускоряване на оздравителния процес.

 

Непосредствено след раждането голяма част от недоносените новородени деца се нуждаят от апаратна вентилация. Тези, които са с много ниско тегло, се интубират още в родилна зала. При бебетата, чието състояние позволява това, се използва неинвазивна апаратна вентилация – т.нар. назален CPAP. След интубацията се прилага сърфактант, а по-съвременното лечение е комбинация от сърфактант и инхалаторен кортикостероид (при новородени с екстремно ниско тегло е доказано, че ефектът от комбинацията е много по-добър).

 

Новородените с ниско тегло се поставят в кувьоз за контролиране на температурата, включват се венозни вливания, а на бебета с много ниско тегло се включва и централен венозен катетър. Това е една сравнително по-сложна техника, която изисква сръчност и опит. Специалистите в отделението по Неонатология имат експертизата за това и дори обучават колеги от други лечебни заведения.

 

Прилага се и антибиотично лечение, биопродукти, често се налага кръвопреливане. Използват се препарати за стимулиране на дишането, а на деца с персистиращ артериален канал се прилага медикамент, който е световен стандарт в лечението на това състояние и предотвратява оперативното лечение.

 

Всички недоносени бебета, родени с тегло под/или 1800 грама и възраст под/или 32-ра гестационна седмица, както и всички новородени деца, при които е провеждана механична вентилация повече от 72 часа или кислородотерапия повече от 30 дни, подлежат на офталмологичен скрининг за ретинопатия – първият преглед се осъществява 4 седмици след раждането или 32–34 постконцепционна възраст, а следващите прегледи са през 1–3 седмици в зависимост от състоянието на ретиналните съдове и завършват скоро след 40-а гестационна седмица.

майка държи за ръка новородено след нормално раждане в болница "Надежда"

01

Какво се случва с бебето непосредствено след раждането

Непосредствено след раждането новороденото се поема за преглед от неонатолог, измерва се, претегля се и му се поставя гривничка с уникален номер, която ще носи до края на болничния си престой.

02

Грижа за новороденото в отделението

Новородените в отделението се обгрижват с висок клас апаратура и от опитен екип специалисти с дългогодишна практика в отглеждането на деца с ниско и екстремно ниско тегло. Отделението разполага с необходимото за III ниво на компетентност оборудване.

03

Изписване

Новородените се изписват при нормално раждане след 3 дни болничен престой, при оперативно раждане – след 4 дни. Ще бъдете информирана за предстоящото изписване един ден предварително от лекуващия детски лекар.

Лекари

Акушерки

Администрация

Санитари

Вижте още

Родилно отделение
Какво се случва с бебето непосредствено след раждането
Грижа за новороденото в отделението
Изписване
scroll-top-custom-arrow