неонатология

Грижа за новороденото в отделението

Новородените в отделението се обгрижват с висок клас апаратура и от опитен екип специалисти с дългогодишна практика в отглеждането на деца с ниско и екстремно ниско тегло. 
badge

Оборудване в отделението

Отделението разполага с необходимото за III ниво на компетентност оборудване:

Разполагаме с достатъчен брой монитори, трансфузионни помпи, лампи за фототерапия, както и с транспортен кувьоз, с който, ако се налага спешно хирургично лечение, децата се превеждат в друга болница.

 

Оборудването от висок клас осигурява топлинен комфорт, прецизно регулиране на кислородното ниво и влажността на въздуха в кувьозите, без риск за зрението на новородените.   За децата с ниско и екстремно ниско тегло е осигурена апаратура и грижа на световно ниво, без компромиси по отношение на медикаментозното лечение и най-добрите клинични практики.  Прилагат се сърфактант терапия, стимулиращи лекарства за дишането на недоносените деца за ускоряване на оздравителния процес.

 

В Педиатричен кабинет могат да се извършват прегледи и консултации при педиатрите на „Надежда“, както и при специализирани детски ортопед, невролог, кардиолог, алерголог, гастроентеролог на свободен прием и след предварително записване на час.

Отглеждане на новородените в отделението

Провежда се качествена първична реанимация на здрави и високорискови новородени.

Осъществява се диагностика и лечение на редица заболявания – перинатална асфиксия, инфекциозни заболявания, белодробни заболявания, хемолитична болест на плода и новороденото, електролитни нарушения и други.

Осигуряват се оптимални грижи и наблюдение на новородените с ниско  и екстремно ниско тегло при раждане.

На всички новородени се извършват генетичен скрининг за вродена надбъбречна хиперплазия, вроден хипотиреоидизъм, фенилкетонурия и аудиометрия.

Прилагат се задължителните за неонаталния период имунизации, освен ако родителите не са изразили писмено желание за отказ от ваксинация.Извършва се наблюдение на новороденото посредством система за видеонаблюдение, специално инсталирана в помещенията на отделението.

Лекарите всекидневно дават информация на родителите за състоянието на детето и обсъждат с тях интересуващите ги въпроси, дават съвети за отглеждането на новороденото у дома.

Интензивният сектор в Неонатологичното отделение на болница „Надежда“ разполага с цялата необходима апаратура за оптимални грижи, отглеждане и реанимация на новородените с ниско и екстремно ниско тегло, интраутеринна хипотрофия, тежка асфиксия, хиалинно-мембранна болест, Rh изоимунизация, метаболитни заболявания.

Ако след превеждането Ви в Послеродова клиника се чувствате добре и искате да бъдете с детето си (в случай че състоянието му го позволява), то ще Ви бъде поверено за отглеждане в стаята Ви. Акушерките от Послеродова клиника ще Ви окажат подкрепа в първите опити да го закърмите, както и при следващите хранения.

Настаняването на новороденото при Вас в болничната стая е препоръчително, защото благоприятства психическото и физическото му развитие. Ако имате нужда от почивка или да се отделите за известно време от него, то ще бъде поето от екипа на Неонатологичното отделение, докато отново пожелаете да го вземете при себе си.

 

Сутрин за провеждане на визитацията (преглед и изследвания или процедури) всички новородени се събират в залите на отделение Неонатология.

След тоалет, преглед и провеждане на нужните процедури новородените се връщат в стаите на майките си.

 

Всеки следобед на бебетата се извършва тоалет (къпане), на който може да присъствате и да получите напътствия как да къпете детето у дома.

Ако желаете сама да подменяте еднократните пелени на бебето в стаята си, ще получите нужните напътствия за това и комплект пелени и хигиенни продукти.

 

ВАЖНО! 

 

Не оставяйте бебето само на болничното легло за родилки, дори и да е под Ваше наблюдение, защото това крие риск от падане!

 

Когато напускате болничната стая, не носете бебето на ръце! Поставете го в легълцето му и го придвижвайте по болничните коридори в него. Първите дни след раждането крият опасност за родилките от залитане, световъртеж или спъване, а това би поставило новороденото в риск.

 

За отглеждане на бебето в болницата не Ви е необходимо нищо – то ползва стерилни бебешки дрешки от болницата, еднократни пелени и хигиенни продукти, шишета, биберони.

Вниманието на нашия екип е ангажирано постоянно с новородените. Осигурена им е непрекъсната 24-ЧАСОВА грижа, както и денонощно наблюдение чрез монтираните в залите камери.

Всеки ден лекуващите лекари Ви дават информация за състоянието на бебето и съвети за тяхното отглеждане у дома.

Изследвания, имунизации и антибиотична терапия

При здрави новородени не се назначават други изследвания освен скринингови за вродена надбъбречна хиперплазия, вроден хипотиреоидизъм и фенилкетонурия, както и изследване на слуха.

Според състоянието на детето могат да бъдат назначени и допълнителни изследвания.

Когато се налага, бебетата се консултират със специалист: детски очен лекар, детски кардиолог, детски хирург.

В някои случаи могат да бъдат назначени и следните изследвания:

  • хематологични (кръвна картина, изследване на С-реактивен протеин, серология, кръвна група при необходимост, изследване на билирубин, газов анализ, хемокултура и др.);
  • изследване на урина;
  • ултразвукови изследвания – коремна ехография, кардиоехография, трансфонтанелна ехография и др.;
  • микробиологични изследвания – ушен, очен секрет и др.

Допълнителните изследвания и прегледи се извършват при строги индикации съобразно медицинския стандарт по Неонатология.

Имунизациите на новородените се извършват съобразно имунизационния календар на страната и състоянието на детето. При желание от Ваша страна да откажете имунизациите, може да попълните съответния формуляр за отказ (наличен е в Послеродова клиника).

При данни за инфекция (вродена или придобита по време на раждането и след това) новородените се лекуват с подходящ за причинителя антибиотик. Лечението се прилага, след като бъдете информирани от лекуващия неонатолог.

Необходими документи за подготвяне на съобщение за раждане

След настъпилото раждане, в работен ден между 9:00 и 10:00 часа ще бъдете посетена в стаята си от длъжностно лице по гражданско състояние за съставяне на съобщение за раждане. На длъжностното лице следва да представите документите, съответстващи на Вашето семейно положение:

Удостоверение за граждански брак (може и ксерокопие) и ксерокопие на лична карта на съпруга.

Нотариално заверена декларация за припознаване на детето от бащата в оригинал. Тя се изготвя и представя до 48 часа (по закон) след раждането на детето и трябва да донесе на гише „Информация“.

Може да се изготви и преди раждането на детето, като в тови случай вътре не се посочват имената на детето.
Нотариусите разполагат с необходимите образци и не е нужно бащата да подготвя какъвто и да е текст на декларацията предварително.
При близнаци са необходими две декларации за всяко от децата.

Номер и дата на решението от съда за развода. Трябва да има 360 дни след решението на съда, за да бъде припознато детето от биологичния баща.

Годината на издаване на смъртния акт на съпруга.

Лична карта на родилката.
Според законовата наредба на Република България родилката има право при жив неин баща и желание той да декларира, че е съгласен детето да носи неговите имена, е необходима нотариално заверена декларация от него.

Длъжностно лице по гражданско състояние: г-жа Екатерина Савовска

Телефон за връзка: 0887600481, Понеделник – Петък: 8:30 – 16:30 часа

Епикриза на новороденото

Епикризата на новороденото се подготвя и издава от лекарите в Неонатологично отделение. В нея са описани проведените изследвания, лечение и имунизации.

Ще я получите в деня на изписването в „Акушерска стая/медицински секретар“ на етажа след представяне на документ за самоличност.

Вижте още

Какво се случва с бебето непосредствено след раждането
Изписване
Родилно отделение
Педиатър
scroll-top-custom-arrow