Образна диагностика

Отделението по Образна диагностика е ключово звено за болница „Надежда“, обезпечаващо нуждата на пациентите от всички сектори и отделения за извършване на широк набор образни изследвания – всички видове рентгенови изследвания, компютърна томография, мамография, ехомамография и ехография на коремни органи, остеодензитометрия.

badge

Профилактични и диагностични изследвания

Лекарите, работещи в отделението, са с богат опит и с тясна профилираност в областта на профилактиката и диагностиката на различни видове онкологични заболявания, в това число рак на млечната жлеза, карцином на белия дроб, злокачествени новообразувания на гастро-интестиналния тракт, пикочо-половата система и др. Всяко образно изследване се извършва след като пациентът предварително се е запознал с информирано съгласие за спецификите му, както и за потенциалните рискове (ако има такива), свързани с него. Изображенията се интерпретират от лекаря, извършил излседването, а резултатите се обсъждат съвместно с лекуващия лекар, насочил пациента. Извършват се консултации на пациенти от цялата страна. 

Всички образи са изцяло дигитализирани, а апаратурата е високоспециализирана с възможност да намали с до 50% дозата на лъчение.

Пациентско досие

Всички изследвания, извършени в отделението, се обработват, разпространяват и архивират с помощта на PACS система, която позволява непрекъснат достъп до предходни изследвания и провеждане на сравнителна оценка. Организацията на съхраняване на образите и резултатите се базира на принципа на така нареченото „пациентско досие“, което съдържа цялата налична информация от проведени в отделението или предоставени за консултация образни изследвания. 

Отделението работи с НЗОК и за извършване на всяко рентгеново изследване е желателно пациентът да е предварително консултиран и насочен към отделението от лекуващия си лекар

Специфична подготовка

Имайте предвид, че извършването на някои изследвания изисква специфична подготовка. Информация за това ще получите от насочващия Ви лекар или от наш администратор на сектор Регистратура при записване на час за съответната манипулация. За изследвания, при които се прилага упойка, са необходими предварителни лабораторни тестове, както и задължителна консултация с анестезиолог. 

Желателно е в деня на изследването да носите със себе си предходни изследвания, ако сте правили такива на друго място.

Вижте още

Видове образни изследвания
Профилактика на рака на гърдата
Виртуална цистоскопия
Виртуална колоноскопия

Още по темата

scroll-top-custom-arrow