Разчитане на резултати от ЯМР в отделение Образна диагностика на болница "Надежда"

Образна диагностика

Отделението по Образна диагностика е ключово звено за болница „Надежда“, обезпечаващо нуждата на пациентите от всички структури и отделения за извършване на широк набор образни изследвания – всички видове рентгенови изследвания, компютърна томография, мамография, ехомамография и ехография на коремни органи, остеодензитометрия.

badge
рентгенов лаборант на болница "Надежда" подготвя апаратура за образно изследване

01

Видове образни изследвания

Отделението по Образна диагностика на „Надежда“ разполага с високотехнологична апаратура и предлага пълен набор ултразвукови (ехографски), рентгенови и компютърно-томографски изследвания, достъпни както за всички пациенти на болницата, така и за такива, насочени отвън от лекуващ лекар за извършване на съответното образно изследване.

пациент преди изследването "виртуална цистоскопия" в болница 'Надежда"

02

Виртуална цистоскопия

Този метод позволява ранна и напълно неинвазивна диагностикa на заболяванията на пикочния мехур, като същевременно дава възможност да се направи и оценка на състоянието на стената на мехура. Такава комплексност на образната диагностика не може да бъде постигната в същата пълнота и обем посредством традиционните методи за цистоскопия.

Виртуална колоноскопия - детайлен оглед на дебелото черво с помощта на компютърна томография в болница "Надежда"

03

Виртуална колоноскопия

Виртуалната колоноскопия дава възможност за извършване на детайлна диагностика на дебелото черво с помощта на компютърната томография и чрез подаване на въздух в колона. Виртуалните образи са много близки до получените с помощта на конвенционалната колоноскопия.

рентгенов лаборант подготвя остеоденситометър за провеждане на изследване в болница "Надежда"

04

Остеоденситометрия

Остеоденситометрията е медицински метод за определяне на костната плътност при пациенти с повишен риск от развитие на остеопороза. Изследването е напълно безболезнено, извършва се бързо и е с ниско лъчево натоварване.

05

Профилактика на рака на млечната жлеза

Всeки ден 11 българки се разболяват от рак на млечната жлеза. В над 97% от случаите открит навреме, ракът на гърдата е лечим, а редовните профилактични прегледи са най-сигурният начин за превенция. Не отлагайте своя профилактичен преглед за следващата година!

Профилактични и диагностични изследвания

Лекарите, работещи в отделение Образна диагностика, са с богат опит и с тясна профилираност в областта на профилактичните и диагностични образни изследвания на различни видове онкологични заболявания, в това число рак на млечната жлеза, карцином на белия дроб, злокачествени новообразувания на гастро-интестиналния тракт, пикочо-половата система и др.

Всяко образно изследване (ехография, рентгеново изследване, компютърна томография) се извършва след като пациентът предварително се е запознал с информирано съгласие за спецификите му, както и за потенциалните медицински рискове (ако има такива), свързани с него. Изображенията се интерпретират от нашите специалисти, извършили изследването, а резултатите се обсъждат съвместно с лекуващия лекар, насочил пациента. Извършват се консултации на пациенти от София и цялата страна. 

Всички образи са изцяло дигитализирани и се извършват с високоспециализирана апаратура, която може да намали с до 50% дозата на лъчение.

хирург на болница "Надежда" разчита образно изследване преди операция
Лекар от отделение Образна диагностика на болница "Надежда" разчита образни изследвания

Пациентско досие

Всички изследвания, извършени в отделение Образна диагностика, се обработват, разпространяват и архивират с помощта на PACS система, която позволява непрекъснат достъп до предходни изследвания и провеждане на сравнителна оценка. Организацията на съхраняване на образите и резултатите се базира на принципа на така нареченото „пациентско досие“, което съдържа цялата налична информация от проведени в отделението или предоставени за консултация образни изследвания. 

Отделение Образна диагностика работи с НЗОК и за извършване на всяко рентгеново изследване е желателно пациентът да е предварително консултиран и насочен към нашия екип от лекуващия си лекар.

Специфична подготовка

Имайте предвид, че извършването на някои изследвания изисква специфична подготовка. Информация за това ще получите от насочващия Ви лекар или от наш администратор на сектор Регистратура при записване на час за съответната манипулация.

За изследвания, при които се прилага упойка, са необходими предварителни лабораторни тестове, както и задължителна консултация с анестезиолог. 

Желателно е в деня на изследването да носите със себе си предходни изследвания, ако сте правили такива на друго място.

Лекари

Лаборанти

Вижте още

Видове образни изследвания
Профилактика на рака на гърдата
Виртуална цистоскопия
Виртуална колоноскопия
scroll-top-custom-arrow