образна диагностика

Остеоденситометрия

Остеоденситометрията е метод за определяне на костната плътност при пациенти с повишен риск от развитие на остеопороза. Изследването е напълно безболезнено, извършва се бързо и е с ниско лъчево натоварване.

рентгенов лаборант подготвя остеоденситометър за провеждане на изследване в болница "Надежда"
badge

Остеодензитометрията е изследване, което се извършва за преценка на състоянието на костната система и вероятността от фрактури при пациенти, при които има повишен риск от развитие на остеопороза. За целта се изследват зоните на вероятно счупване – поясните прешлени, торакалните прешлени и тазобедрените стави (бедрените шийки).  Основната група пациенти, които се насочват от лекуващия си лекар за извършване на това изследване, са хора с онкологични, ревматоидни и ендокринни заболявания, при които има вероятност от намаляване на костната плътност,  както и жени около или в менопауза.

Вижте още

Видове образни изследвания
Профилактика на рака на гърдата
Медицинска онкология
Образна диагностика
scroll-top-custom-arrow