образна диагностика

Виртуална колоноскопия

Виртуалната колоноскопия е образно изследване, което дава възможност за извършване на детайлен оглед на дебелото черво с помощта на компютърната томография и чрез подаване на въздух в колона. Виртуалните образи са много близки до получените с помощта на конвенционалната колоноскопия.

Виртуална колоноскопия - детайлен оглед на дебелото черво с помощта на компютърна томография в болница "Надежда"
badge

ВАЖНО! Виртуалната колоноскопия е напълно неинвазивно изследване, поради което не предоставя възможност за вземане на материал за хистологично изследване. В случай че се установи находка в дебелото черво, която е необходимо да бъде хистологично уточнена, извършването на конвенционална колоноскопия с оглед осигуряване на биопсичен материал е задължително.

Предимство на виртуалната колоноскопия е, че предоставя детайлна информация за наличие на изменения не само вътре в дебелото червото, но и в съседство от външната страна на стената на червото. Изследването се извършва бързо, не изисква болничен престой, напълно безболезнено е.

Виртуалната колоноскопия изисква подготовка, свързана с щателното почистване на дебелото черво, за която ще бъдете информирани при записване на час за изследването през кол центъра на болницата или на сектор Регистратура.

Вижте още

Видове образни изследвания
Профилактика на рака на гърдата
Виртуална цистоскопия
Остеоденситометрия

Още по темата

scroll-top-custom-arrow