Патология на бременността

Сектор „Патологична бременност“ приема и осъществява лечението на пациентки с усложнения на бременността през всичките ѝ етапи, включително и на пациентки с високорискова бременност  поради придружаващи заболявания.

badge

Сектор „Патологична бременност“ е част от отделението по „Гинекология и патологична бременност“, разположено на  етаж 3 на МБАЛ “Надежда“.

В него се осъществява лечението на пациентки с усложнения на бременността през всичките ѝ етапи, включително и на пациентки с високорискова бременност  поради придружаващи заболявания и многоплодна бременност.

Наблюдението им се извършва в тясно сътрудничество с други болнични звена –  отделението по „Пренатална медицина“, отделение по „Образна диагностика“, Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, кабинет „Вътрешни болести“. 

Лечението на пациентките в сектора обхваща голяма група патологични състояния при бременните:
За престоя Ви в отделението ние осигуряваме:
Препоръчваме Ви да вземете със себе си:

Вижте още

Проследяване на бременност
Пакети Женска консултация
Пренатална медицина
Родилно отделение

Още по темата

scroll-top-custom-arrow