Пренатална диагностика и терапия

Отделението по Пренатална медицина на МБАЛ „Надежда“ предлага широк спектър от методи за пренатална диагностика – инвазивни и неинвазивни, и е оборудвано с модерни, съвременни ехографски машини от най-висок клас.

badge

01

Неинвазивна пренатална диагностика

Неинвазивната пренатална диагностика включва биохимичния скрининг през първия триместър, феталната ехокардиография, феталната морфология. В случаите, когато тези изследвания повдигат съмнения за наличие на вродени генетични аномалии на плода, на пациентките се препоръчва извършването на скринингов ДНК тест.

02

Инвазивни методи за пренатална диагностика

 В болница „Надежда“ се извършва пълен обем от инвазивни методи за пренатална диагностика – амниоцентеза, хориална биопсия, кордоцентеза. Инвазивната диагностика се при сериозни съмнения за проблем с плода, които не могат да се докажат категорично чрез методите на неинваизвната пренатална диагностика.

03

Фетална хирургия

 Процедурите се извършват от д-р Кристина Чачева. Тя и нейният екип правят възможно лечението на анемия на плода и лазерната терапия при фето-фетален трансфузионен синдром. 

За много български семейства, които не мога да си позволят скъпото лечение на своите още неродени бебета в чужбина, това е шанс и надежда за живот.

Нашата мисия

При патологични находки се стремим, без да Ви влияем, да предоставим нужната обстойна информация, която да Ви помогне да вземете решение, оптимално за Вашата житейска ситуация.

Вижте още

Комбиниран скрининг
Фетална морфология
Скринингов ДНК-тест за пренатална диагностика
Фетална ехокардиография

Още по темата

scroll-top-custom-arrow