бременна жена седи на леглото си и гледа изображение от феталната морфологияна своето бебе

Пренатална диагностика и терапия

Отделението по Пренатална медицина на МБАЛ „Надежда“ предлага широк спектър от методи за пренатална диагностика – инвазивни и неинвазивни, и е оборудвано с модерни, съвременни ехографски машини от най-висок клас.

badge
специалист по пренатална медицина преглежда бременна жена на ехограф в

01

Неинвазивна пренатална диагностика

Неинвазивната пренатална диагностика включва биохимичния скрининг през първия триместър, феталната ехокардиография, феталната морфология. В случаите, когато тези изследвания повдигат съмнения за наличие на вродени генетични аномалии на плода, на пациентките се препоръчва извършването на скринингов ДНК тест.

специалисти по пренатална медицина по време на амниоцентеза в операционната

02

Инвазивни методи за пренатална диагностика

 В болница „Надежда“ се извършва пълен обем от инвазивни методи за пренатална диагностика – амниоцентеза, хориална биопсия, кордоцентеза. Инвазивната диагностика се при сериозни съмнения за проблем с плода, които не могат да се докажат категорично чрез методите на неинваизвната пренатална диагностика.

специалисти по фетална медицина извършват фетална хирургия в болница "Надежда"

03

Фетална хирургия

 Процедурите се извършват от д-р Кристина Чачева. Тя и нейният екип правят възможно лечението на анемия на плода и лазерната терапия при фето-фетален трансфузионен синдром. 

За много български семейства, които не мога да си позволят скъпото лечение на своите още неродени бебета в чужбина, това е шанс и надежда за живот.

Нашата мисия

При патологични находки се стремим, без да Ви влияем, да предоставим нужната обстойна информация, която да Ви помогне да вземете решение, оптимално за Вашата житейска ситуация.

Лекари

Акушерки

Вижте още

Комбиниран скрининг
Фетална морфология
Скринингов ДНК-тест за пренатална диагностика
Фетална ехокардиография
scroll-top-custom-arrow