пренатална медицина

Фетална ехокардиография

Фетална ехокардиография дава важна информация за структурата и функцията на сърцето на плода. С нейна помощ се установяват евентуални структурни аномалии на сърцето (ВСМ), нарушения в сърдечния ритъм (аритмии) и нарушения на сърдечната функция.

badge

Сърцето на бебето може да бъде изследвано още през 12-а гестационна седмица и част от тежките сърдечни пороци могат да бъдат открити през този ранен период на бременността. Тъй като в 12-а седмица сърцето на плода е много малко, най-често не може да бъде поставена точната диагноза, но при съмнение за сърдечен порок ще Ви препоръчаме ранна фетална ехокардиография през 16-а гестационна седмица. Тогава размерът на бебешкото сърце позволява по-детайлно изследване.

И все пак, най-подходящият момент за ехокардиография е след завършена 20-22-а гестационна седмица. В този момент сърцето е достигнало достатъчно голям размер, за да може да бъде разгледано подробно и добре подготвеният специалист би могъл да открие около 80% от вродените сърдечни пороци.

Съвременната медицина позволява диагностициране на голяма част от аномалиите на плода по време на вътреутробното развитие. Най-честите вродени аномалии са вродените сърдечни малформации (ВСМ). Установяването им по време на бременността става чрез фетална ехокардиография, при която с помощта на ултразвук се изследват структурата и функцията на сърцето на плода.

 

В болница „Надежда“ при всяка фетална морфология специалистите от сектор Пренатална диагностика и терапия извършват фетална ехокардиография. Всички бебета, при които бива открита аномалия, се насочват към детски кардиолог за консултация.

При някои жени рискът от вродените сърдечни малформации е по-висок, поради което се препоръчва специализирано изследване от детски кардиолог.

Рискови групи са: случаи на ВСМ в семейството (родители или деца с ВСМ), нарушения в сърдечния ритъм. Дори при нормален резултат от феталната морфология, тези пациентки се насочват за консултация с детски кардиолог. Рискът е по-голям също така и с напредване на възрастта на родителите.

Въпреки това липса на фамилност и познати рискови фактори има при около 70% от родените с ВСМ. Затова феталната ехокардиография е желателна при всяка бременна.

Препоръчително е феталната ехокардиография да се извършва около 20 гестационна седмица (между 18 и 22 г.с.).

Феталната ехокардиография установява структурните аномалии на сърцето (ВСМ), нарушенията в сърдечния ритъм (аритмии) и нарушенията на сърдечната функция.

Жизнено важно за плода е да се установи и цялостно да се уточни феталната хемодинамика и връзката майка-плод-кръвообращение от и към плацентата, пъпната връв и др.

За съжаление някои сърдечни аномалии, като леки клапни лезии, малки дефекти на камерната или предсърдната преграда и др., е възможно и да не се установят пренатално.

Феталната ехокардиография дава важна информация и представлява основа за изграждане на поведение и по-нататъчна детайлна оценка на сърцето на бебето след раждането. При откриване на ВСМ родителите, детският кардиолог и гинекологът дискутират перспективите и изхода на бременността. В тези случаи планирането на мястото и начина на родоразрешение е от особено значение, ако предстои сърдечна операция.

Вижте още

Скрининг първи триместър
Фетална морфология
Скринингов ДНК-тест за пренатална диагностика
Фетална хирургия
scroll-top-custom-arrow