пренатална медицина

Фетална хирургия

Феталната хирургия е високоспециализирано направление в пренаталната медицина за извършване на вътреутробни манипулации, без които при определени състояния още нероденото бебе не би имало шанс за живот.

badge

Феталната хирургия е високоспециализирано направление в пренаталната медицина, което в болница „Надежда“ се развива от д-р Кристина Чачева. Тя и нейният екип пристъпват към вътреутробните манипулации в случаите, когато без тях още нероденото бебе не би имало шанс да оцелее – при анемия на плода и при фето-фетален трансфузионен синдром.

Лечение на анемия на плода

Причините за появата на анемия при плода са многобройни и от различен характер. Най-честата причина е несъвместимостта по резус фактор кръвна група. Това се среща при майка с отрицателен резус фактор и плод с положителен резус фактор, унаследен от резус-позитивен баща. Анти-резус антителата най-често са насочени срещу D антигена на еритроцитите, но могат да бъдат и срещу С или Е антигена. Всички тези антитела могат, преминавайки от кръвта на майката през плацентата, да достигнат в кръвта на плода и да доведат до унищожаване на неговите еритроцити и да причинят тежка животозастрашаваща анемия. Количеството на антителата не е еквивалентно на степента на анемията. Тежка анемия може да се наблюдава и при сравнително нисък титър антитела.

Важно е да се знае, че още при първата бременност на майка с негативен резус фактор може да се стигне до образуване на антитела и до тежка анемия на плода.

По тази причина се препоръчва профилактичното даване на анти-Д имнуноглобулин в 28 г.с. при доказана преди това липса на антитела при майката, за да се предотврати появата им, защото рискът от преминаване на фетална кръв в майчиното кръвообращение и предизвикването на имунен отговор в майчиния организъм в този срок на бременността е най-голям.

По-редките причини за анемия са:

Тежката анемия на плода довежда до сърдечна недостатъчност, в резултат на която в различните телесни кухини на плода, както и в кожата започва да се натрупва вода (хидропс). Състоянието се влошава лавинообразно и нелекувано довежда до вътреутробна смърт на плода.

При случаи на тежка анемия на плода след 19-а гестационна седмица може да бъде предприета вътреутробна хемотрансфузия, при която анемията на плода се коригира чрез кръв от възрастен донор.

Интраутеринната хемотрансфузия е лечение, което се провежда в стационарни условия. При неусложнено протичане болничният престой е три дни.

Лазерна терапия при фето-фетален трансфузионен синдром

30% от близнаците произлизат от една оплодена яйцеклетка, т.е. те са еднояйчни.

Повечето от еднояйчните близнаци споделят обща плацента. Поради тази причина бременността с еднояйчни близнаци изисква особени грижи. Усложненията при тях са много по-чести в сравнение с двуяйчните близнаци. При бебетата еднояйчни близнаци се среща по-често изоставане в растежа на единия или двата близнака, както и по-висок процент малоформации.

 

Поради факта, че споделят обща плацента и в нормалния случай имат съдови връзки, които преминават от едната в другата част на плацентата, при 15% от еднояйчните близнаци се стига до състояние, наречено фето-фетален трансфузионен синдром (ФФТС). Това състояние се развива най-често между 16-а и 26-а гестационна седмица.

В редки случаи е възможно да се прояви в по-ранен гестационен срок.

 

При ФФТС когато обемът на разменената кръв между близнаците стане нeравномерен (единият близнак отдава повече на другия), се стига до заболяване и на двете бебета.

 

Поради липса на достатъчно кръв близнакът, който отдава на другия, спира да отделя урина. От една страна това води до критично намаляване на околоплодната течност на бебето, а от друга може да е причина за изоставане в растежа му. Близнакът, който получава кръв, има прекалено голям кръвен обем и чрез засилено отделяне на урина се опитва да го намали. При това той има (задържа) прекалено голямо количество вода и в повечето случаи е много по-голям от отдаващия близнак.

 

Увеличеното количество околоплодна течност може да доведе до контракции, скъсяване на маточната шийка и много често до загуба на бременността.

Алармиращи признаци за това състояние са твърд и напрегнат корем на бременната, прекалено бързото му нарастване (за броени дни) и контракции.

 

Важно! Наблюдението на бременност с еднояйчни близнаци трябва да бъде извършвано от квалифициран за това специалист, който разполага с необходимата апаратура, позволяваща му да извършва доплерово изледване на всички фетални съдове още в много ранен срок на бременността.

 

Първото посещение при такъв специалист се препоръчва в 12 г.с., като последващите контроли трябва да бъдат извършвани на 2 седмици след 16 г.с.

 

В болница „Надежда“ е възможна терапия чрез лазерна коагулация на съдовите връзки между двата близнака. Без терапия състоянието довежда до голям процент смъртност и загуба на бременността или увреждане на плода.

 

В по-късен гестационен срок наблюдението на бременността трябва да бъде продължено през определени периоди, съобразно нейното протичане.

През 2015 г. МБАЛ „Надежда“ инвестира в модерна апаратура, която позволи да се стартира лечението на фето-фетален трансфузионен синдром.

 

За много български семейства, които не мога да си позволят скъпото лечение на своите още неродени бебета в чужбина, това е шанс и надежда за живот.

 

Процедурата се извършва от д-р Кристина Чачева, ръководител на отделение Пренатална диагностика и терапия с дългогодишен опит в най-големия немски център за пренатална медицина в Бон.

 

Операцията е безкръвна и е свързана с неколкодневен престой в болницата. Извършва се с регионална анестезия (епидурална упойка). Прави се 5 милиметров разрез в коремната стена на майката, като през него чрез фини инструменти се прониква с камера в околоплодния мехур на реципиента (бебето, което приема кръв от другия близнак) и се локализират съдовете по повърхността на плацентата, които свързват двата плода. Тези съдове се затварят с помощта на лазерна енергия. 

 

В зависимост от разположението на плацентата и трудността на достъпа, процедурата трае между половин и един час и не е болезнена както за майката, така и за бебетата.

 

След операцията е нужно състоянието на бебетата да бъде наблюдавано изключително внимателно от квалифицирани за това специалисти.

Вижте още

Скрининг първи триместър
Инвазивни диагностични процедури
Фетална морфология
Скринингов ДНК-тест за пренатална диагностика

Още по темата

scroll-top-custom-arrow