пренатална медицина

Фетална хирургия

Феталната хирургия е високоспециализирано направление в пренаталната медицина за извършване на вътреутробни манипулации, без които при определени състояния още нероденото бебе не би имало шанс за живот.

специалист по фетална медицина на болница "Надежда" се подготвя за вътреутробна операция
badge

Феталната хирургия е високоспециализирано направление в пренаталната медицина, което в болница „Надежда“ се развива от д-р Кристина Чачева. Тя и нейният екип пристъпват към вътреутробните манипулации в случаите, когато без тях още нероденото бебе не би имало шанс да оцелее – при анемия на плода и при фето-фетален трансфузионен синдром.

Лечение на анемия на плода

Причините за появата на анемия при плода са многобройни и от различен характер. Най-честата причина е несъвместимостта по резус фактор кръвна група. Това се среща при майка с отрицателен резус фактор и плод с положителен резус фактор, унаследен от резус-позитивен баща. Анти-резус антителата най-често са насочени срещу D антигена на еритроцитите, но могат да бъдат и срещу С или Е антигена. Всички тези антитела могат, преминавайки от кръвта на майката през плацентата, да достигнат в кръвта на плода и да доведат до унищожаване на неговите еритроцити и да причинят тежка животозастрашаваща анемия. Количеството на антителата не е еквивалентно на степента на анемията. Тежка анемия може да се наблюдава и при сравнително нисък титър антитела.

Важно е да се знае, че още при първата бременност на майка с негативен резус фактор може да се стигне до образуване на антитела и до тежка анемия на плода.

По тази причина се препоръчва профилактичното даване на анти-Д имнуноглобулин в 28 г.с. при доказана преди това липса на антитела при майката, за да се предотврати появата им, защото рискът от преминаване на фетална кръв в майчиното кръвообращение и предизвикването на имунен отговор в майчиния организъм в този срок на бременността е най-голям.

По-редките причини за анемия са:

Тежката анемия на плода довежда до сърдечна недостатъчност, в резултат на която в различните телесни кухини на плода, както и в кожата започва да се натрупва вода (хидропс). Състоянието се влошава лавинообразно и нелекувано довежда до вътреутробна смърт на плода.

При случаи на тежка анемия на плода след 19-а гестационна седмица може да бъде предприета вътреутробна хемотрансфузия, при която анемията на плода се коригира чрез кръв от възрастен донор.

Интраутеринната хемотрансфузия е лечение, което се провежда в стационарни условия. При неусложнено протичане болничният престой е три дни.

Лазерна терапия при фето-фетален трансфузионен синдром

30% от близнаците произлизат от една оплодена яйцеклетка, т.е. те са еднояйчни.

Повечето от еднояйчните близнаци споделят обща плацента. Поради тази причина бременността с еднояйчни близнаци изисква особени грижи. Усложненията при тях са много по-чести в сравнение с двуяйчните близнаци. При бебетата еднояйчни близнаци се среща по-често изоставане в растежа на единия или двата близнака, както и по-висок процент малоформации.

 

Поради факта, че споделят обща плацента и в нормалния случай имат съдови връзки, които преминават от едната в другата част на плацентата, при 15% от еднояйчните близнаци се стига до състояние, наречено фето-фетален трансфузионен синдром (ФФТС). Това състояние се развива най-често между 16-а и 26-а гестационна седмица.

В редки случаи е възможно да се прояви в по-ранен гестационен срок.

 

При ФФТС когато обемът на разменената кръв между близнаците стане нeравномерен (единият близнак отдава повече на другия), се стига до заболяване и на двете бебета.

 

Поради липса на достатъчно кръв близнакът, който отдава на другия, спира да отделя урина. От една страна това води до критично намаляване на околоплодната течност на бебето, а от друга може да е причина за изоставане в растежа му. Близнакът, който получава кръв, има прекалено голям кръвен обем и чрез засилено отделяне на урина се опитва да го намали. При това той има (задържа) прекалено голямо количество вода и в повечето случаи е много по-голям от отдаващия близнак.

 

Увеличеното количество околоплодна течност може да доведе до контракции, скъсяване на маточната шийка и много често до загуба на бременността.

Алармиращи признаци за това състояние са твърд и напрегнат корем на бременната, прекалено бързото му нарастване (за броени дни) и контракции.

 

Важно! Наблюдението на бременност с еднояйчни близнаци трябва да бъде извършвано от квалифициран за това специалист, който разполага с необходимата апаратура, позволяваща му да извършва доплерово изледване на всички фетални съдове още в много ранен срок на бременността.

 

Първото посещение при такъв специалист се препоръчва в 12 г.с., като последващите контроли трябва да бъдат извършвани на 2 седмици след 16 г.с.

 

В болница „Надежда“ е възможна терапия чрез лазерна коагулация на съдовите връзки между двата близнака. Без терапия състоянието довежда до голям процент смъртност и загуба на бременността или увреждане на плода.

 

В по-късен гестационен срок наблюдението на бременността трябва да бъде продължено през определени периоди, съобразно нейното протичане.

През 2015 г. МБАЛ „Надежда“ инвестира в модерна апаратура, която позволи да се стартира лечението на фето-фетален трансфузионен синдром.

 

За много български семейства, които не мога да си позволят скъпото лечение на своите още неродени бебета в чужбина, това е шанс и надежда за живот.

 

Процедурата се извършва от д-р Кристина Чачева, ръководител на отделение Пренатална диагностика и терапия с дългогодишен опит в най-големия немски център за пренатална медицина в Бон.

 

Операцията е безкръвна и е свързана с неколкодневен престой в болницата. Извършва се с регионална анестезия (епидурална упойка). Прави се 5 милиметров разрез в коремната стена на майката, като през него чрез фини инструменти се прониква с камера в околоплодния мехур на реципиента (бебето, което приема кръв от другия близнак) и се локализират съдовете по повърхността на плацентата, които свързват двата плода. Тези съдове се затварят с помощта на лазерна енергия. 

 

В зависимост от разположението на плацентата и трудността на достъпа, процедурата трае между половин и един час и не е болезнена както за майката, така и за бебетата.

 

След операцията е нужно състоянието на бебетата да бъде наблюдавано изключително внимателно от квалифицирани за това специалисти.

Вижте още

Скрининг първи триместър
Инвазивни диагностични процедури
Фетална морфология
Скринингов ДНК-тест за пренатална диагностика
scroll-top-custom-arrow