пренатална медицина

Фетална морфология

Целта на изследването е да се даде информация относно развитието на бременността и състоянието на плода към момента на прегледа. Оценява се структурата и развитието на видимите органи, както и фето-плацентарното кръвообращение. 

акушер-гинеколог на болница "Надежда" преглежда с ултразвук бременна пациентка
badge

Целта на изследването „Фетална морфология“ е да се извлече информация относно развитието на бременността и състоянието на плода към момента на прегледа. Оценява се структурата и развитието на видимите органи (мозък, сърце, бъбреци, гръбначен стълб и т.н.), както и фето-плацентарното кръвообращение. По този начин могат да бъдат установени структурни аномалии или заболявания на плода, да се прогнозира до определена степен хода на бременността и да се планират следващите Ви посещения, за да се постигне максимална сигурност за Вас и Вашето бебе.

Какво трябва да имате предвид преди да дойдете на "фетална морфология“

Ако бременността Ви е инвитро, трябва да знаете датата на пункцията, дори и да сте имали замразен трансфер, тъй като това е важно за датирането на бременността, както и за изчисляване на риска за хромозомни заболявания (трансферът на ембриони, замразени преди 2 години, намалява риска за хромозомни заболявания до такъв, какъвто е бил за жената към момента на пункцията).

Трябва да се информирате дали има наследствени заболявания в семейството – например дали има деца, родени с малформации, починали скоро след раждане, като е важно да се знае видът на малформацията. Ако разполагате с епикриза, е желателно да я носите със себе си в деня за фетална морфология.

Ако имате предишни заболявания, е желателно да представите съответните документи и епикризи.

Ако са провеждани операции, особено при злокачествени заболявания, вземете със себе си съответните епикризи, по възможност и патохистологичното заключение.

 

Ако в друг център са Ви е била провеждана фетална морфология, е желателно да представите снимки от тях и писменото заключение на специалистите.

ВАЖНО! В деня за фетална морфология е желателно да дойдете пред кабинета, в който ще Ви бъде извършено изследването, поне 10 минути по-рано, за да имате възможност да се запознаете с информираното съгласие и да го подпишете преди самия преглед.

ВАЖНО! В деня на прегледа е желателно да дойдете пред кабинета, в който ще Ви бъде извършено изследването, поне 15 минути по-рано, за да имате възможност да се запознаете с информираното съгласие и да го подпишете преди самия преглед.

За феталната морфология

Феталната морфология е един от най-важните ултразвукови прегледи по време на цялата бременност и представлява преглед за структурни аномалии на плода.

Макар и сред много бременни този преглед да е известен като „4D”, повечето необходими изображения на органите се получават в двуизмерен (2D) режим на апарата. При добри технически условия и „кооперативно” бебе може да се направи качествена триизмерна снимка на лицето на плода или клип, в който бебето движи ръчички, гримасничи и т.н., но все пак основният акцент на този преглед си остава разглеждането на органите на плода.

Важно е феталната морфология да се изследва посредством висококачествен ултразвуков апарат с висока разделителна способност и от акушер-гинеколог, квалифициран в тази област.

Целта на изследването е да се извлече информация относно развитието на бременността и състоянието на плода към момента на прегледа.

Оценява се структурата и развитието на видимите органи (мозък, сърце, бъбреци, гръбначен стълб и т.н.). По този начин могат да бъдат установени структурни аномалии или заболявания на плода.

Ранната диагноза на част от тези състояния позволява по-интензивно наблюдение на плода и оптимално планиране на раждането (например, ако при бебето се диагностицира сърдечен порок, това е важна информация за планирането на раждането в болницата, където своевременно ще бъде оказана адекватна помощ, животоспасяваща за детето).

При всяка бременност има риск от 2-3% от структурни аномалии.

С увеличение на възрастта на бременната нараства и рискът от раждане на дете с хромозомни аномалии (нарушен брой или структура на хромозомите – носителите на наследствената ни информация).

Нормално човекът има общо 46 хромозоми, разпределени в 23 двойки, 22 от които кодират как изглеждаме, какъв цвят коса имаме и т.н., като една двойка хромозоми кодира нашия пол: XX – женски пол, XY – мъжки пол.

Когато вместо две копия от една хромозома се срещат три, се наблюдава патологично състояние, наречено тризомия (една хромозома в повече е патологично състояние).

Най-честите хромозомни аномалии са синдром на Даун (тризомия 21), синдром на Едуардс (тризомия 18), синдром на Патау (тризомия 13).

В много случаи плодът, засегнат от хромозомни аномалии, показва отклонения от нормалната находка. Тези отклонения могат да бъдат структурни дефекти или „особености“ (наречени още маркери). Наличието на такива маркери НЕ ДОКАЗВА наличието на хромозомна аномалия, но повишава статистическия риск от такава.

Липсата на тези маркери НЕ ИЗКЛЮЧВА напълно хромозомна аномалия, а намалява значително риска от такава.

Посредством ултразвуково изследване не може напълно да се изключи структурна аномалия, заболяване или хромозомно нарушение на плода, но при нормална ултразвукова находка значително намалява вероятността за такива. Изследването представлява скринингов тест, а не диагностичен метод.

Хромозомните заболявания се доказват или изключват само посредством инвазивни методи (амниоцентеза, хориална биопсия, кордоцентеза), които пък от своя страна са свързани с риск от загуба на бременността от порядъка на 0,5-1%.

Препоръчваме да запишете час за фетална морфология при нашите специалисти няколко седмици предварително. Записването става на тел. 02 441 79 70/ 0882 193 970 или на Регистратура в болница „Надежда“. Възможност за онлайн заявка за час за специализираните изследвания и ЖК не се предлага.

ВАЖНО! В деня на прегледа е желателно да дойдете пред кабинета, в който ще Ви бъде извършено изследването, поне 5 минути по-рано, за да имате възможност да се запознаете с информираното съгласие и да го подпишете преди самия преглед.

Изследването на фето-плацентарното кръвообращение посредством Доплер дава важна информация за състоянието на плода и функцията на плацентата и позволява на специалиста по пренатална медицина да прогнозира до определена степен хода на бременността и да планира Вашите посещения, за да се постигне максимална сигурност за Вас и Вашето бебе. Доплеровото изследване се провежда на всеки от прегледите в отделението по Пренатална диагностика и терапия.

Ултразвуковото изследване и използването на Доплер не са вредни или натоварващи за плода.

Ранна фетална морфология

Изследването, известно още като „първа фетална морфология“, се извършва между 11 г.с. и 13 г.с. и понякога неправилно се нарича „биохимичен скрининг“, макар че съществената му част се състои в ултразвукова диагностика, допълнена с извършването на кръвно изследване и е по-коректно да се нарича „комбиниран скрининг“. Оптималният срок за извършване на комбинирания скрининг е 12 г.с, тъй като размерите на плода в тази гестационна седмица позволяват по-детайлен оглед на органите.

Междинна фетална морфология

Понякога по преценка на специалиста по пренатална медицина може да бъде препоръчано извършването на междинна фетална морфология – между 16 г.с. и 18 г.с., за да се направи още веднъж оценка на анатомията на плода и да се проследят някои специфични маркери. Този срок на бременността позволява по-детайлен оглед на феталното сърце и анатомичните структури на плода и дава възможност на специалиста по пренатална медицина да прецени дали е неоходимо да бъде извършена последваща инвазивна диагностика – амниоцентеза.

Ползите от феталната морфология в този срок на бременността са, че при индикации за извършване на инвазивна диагностика има достатъчно време да се направи амниоцентеза, да се изчака изработването на резултатите от нея и след това да се изготви план за последващото поведение. 

Фетална морфология между 20 г.с. и 22 г.с.

По време на този преглед, известен още като „голяма фетална морфология“, се оценява структурата и развитието на видимите органи (мозък, сърце, бъбреци, гръбначен стълб и т.н.) и могат да бъдат установени структурни аномалии или заболявания на плода. При някои от тях е вероятно да може да бъде приложено лечение на плода, за да има благоприятен изход на бременността. При други обаче бременната жена е възможно да бъде изправена пред труден избор – да износи бременността докрай въпреку установената аномалия на плода, или да прекъсне бременността. При патологични находки се стремим, без да Ви влияем, да предоставим нужната обстойна информация, която да Ви помогне да вземете решение, оптимално за Вашата житейска ситуация.

Късна фетална морфология

Прегледът е известен още и като „трета фетална морфология“ и се извършва в периода между 28-32 гестационна седмица. С него се установяват темповете на растеж на плода, зрелостта и позицията на плацентата, количеството на околоплодната течност, феталния и плацентарния кръвоток и анатомичните структури на плода.

За ултразвуковото изследване

Най-често ултразвуковото изследване може да бъде проведено през коремната стена, но е възможно да се наложи да бъде направено и вагинално изследване. Процедурата продължава около 20 минути.

По време на изследването може да задавате въпроси на Вашия лекар, но Ви молим да проявите разбиране, ако в някои моменти се налага повече коцентрация и не е препоръчително да се води разговор.

След изследването ще получите подробна информация за състоянието на Вашето бебе и детайлно писмено становище.

Като финал: Винаги се стараем да получите и хубави 2D или 3D снимки на Вашето бебе.

Препоръчително е да не нанасяте крем върху кожата на корема си преди прегледа, защото това би намалило чувствителността на ехографските машини и би влошило качеството на изображенията.

Препоръчваме пикочният Ви мехур преди изследването да е празен, за да се избегнат лоша видимост и неприятни усещания за Вас по време на прегледа. Ще Ви бъде даден въпросник, който трябва да попълните преди прегледа. След това се пристъпва към самото изследване.

За деца под 6 години изследването е по-скоро безинтересно. Най-малките не успяват да разпознаят братчето или сестричето си на „скучните“ черно-бели картинки и много бързо се отегчават. В случай че за Вас е от изключителна важност цялото семейство да присъства, ще Ви помолим това да не се случва по време на прегледите „Фетална морфология“. Ние пожелаваме на всички наши пациентки здрави бебета, но в случай че попаднем на патологична находка, за нас е важно да отделим необходимото време и внимание на всеки отделен случай. Това може да доведе до закъснения в графика. Молим за Вашето разбиране, търпение и толерантност.

Вижте още

Инвазивни диагностични процедури
Фетална ехокардиография
Скринингов ДНК-тест за пренатална диагностика
Фетална хирургия
scroll-top-custom-arrow