пренатална медицина

Комбиниран скрининг

Изследването, известно още като „биохимичен скрининг“, може да бъде извършено между 11. г.с. и 13 г.с., като оптималният период е в 12-а седмица, тъй като размерите на плода позволяват по-детайлен оглед на органите.

Комбинираният скрининг представлява оценка на риска за вродени аномалии на плода и включва ултразвуков преглед, измерване на нухална транслуценция, биохимично изследване (чрез вземането на венозна кръв).

badge.svg

Прегледът, известен още като „ранна фетална морфология“, се извършва в между 11 г.с. и 13 г.с. и понякога неправилно се нарича „биохимичен скрининг“, макар че съществената му част се състои в ултразвукова диагностика, допълнена с извършването на кръвно изследване и е по-коректно да се нарича „комбиниран скрининг“. Оптималният срок на бременността за извършване на изследването е 12 г.с., тъй като размерите на плода в тази гестационна седмица позволяват по-детайлен оглед на органите.

Какво трябва да имате предвид преди да дойдете на скрининг

Ако бременността Ви е ин витро, трябва да знаете датата на пункцията, дори и да сте имали замразен трансфер, тъй като това е важно за датирането на бременността, както и за изчисляване на риска за хромозомни заболявания (трансферът на ембриони, замразени преди 2 години, намалява риска за хромозомни заболявания до такъв, какъвто е бил за жената към момента на пункцията).

Трябва да се информирате дали има наследствени заболявания в семейството – например дали има деца, родени с малформации, починали скоро след раждане, като е важно да се знае видът на малформацията. Ако разполагате с епикриза, е желателно да я носите със себе си в деня на прегледа.

Ако имате предишни или придружаващи заболявания, е желателно да представите съответните документи и епикризи.

Ако в друг център Ви е било извършвано изследване за изчисляване на риск за хромозомни заболявания, е желателно да представите писменото заключение на специалистите.

Трябва да се информирате дали Ваши роднини първа степен (майка, сестра) са имали прееклампсия по време на бременност.

ВАЖНО! В деня на прегледа е желателно да дойдете пред кабинета, в който ще Ви бъде извършено изследването, поне 15 минути по-рано, за да имате възможност да се запознаете с информираното съгласие и да го подпишете преди самия преглед.

За изследването

Изследването може да бъде извършено между 11-a и 13-a гестационна седмица, като оптималният период е в 12-а седмица, тъй като размерите на плода позволяват по-детайлен оглед на органите.

Днешните технологии позволяват на опитния специалист при целенасочено изследване да разпознае около 55-60 % от феталните заболявания и малфoрмации дори и в този начален етап на бременността.

Важна част на скрининга през първия триместър на бременността е изследването на NT – нухална транслуценция.

Нормалната нухална транслуценция е израз на нисък риск за хромозомни аномалии на плода. Този риск може да бъде изчислен въз основа на комбинацията от възрастта на майката, дебелината на NT и гестационната възраст.

Изчислението на индивидуалния риск за хромозомно нарушение на плода става чрез софтуер, преодставен от FMF London, като за целта е необходимо лекарите, изчисляващи риска, предварително да бъдат сертифицирани при FMF London.

Сертифицирането предполага много добри умения на лекаря и се извършва от специалисти от FMF по много строги критерии. За по-голяма точност в калкулацията на риска биват включени стойностите на хормоните β-HCG и PAPP-A.

Допълнителни маркери за хромозомни нарушения, като наличие или липса на носна костица, недостатъчност на трикуспидалната клапа и форма на кръвотока на съд, разположен близо до сърцето – ductus venosus (дуктус венозуз), също биват изследвани и взети предвид при преценката на риска от хромозомна аномалия.

Така изчисленият риск дори при бременни над 35 години е най-често по-нисък от риска за аборт след инвазивна процедура и затова е редно да бъде предложен на бъдещите майки преди да бъде препоръчана каквато и да било инвазивна диагностика.

Комбинирането на всички изследвани фактори позволява откриването на 90% от случаите на синдром на Даун.

Важно е да знаете, че задебелената нухална транслуценция може да бъде израз на други малформации при плода, като например сърдечен порок, но не доказва задължително заболяване или хромозомна аномалия. Задебелената нухална гънка е само израз на статистически повишен риск за хромозомни аномалии в сравнение със случаите, при които се установява нухална гънка с нормална дебелина.

Важно е изследването на плода през първия триместър да бъде допълнено с така наречената Фетална морфология през 20- 22 гестационна седмица.

Изследването на фето-плацентарното кръвообращение посредством Доплер дава важна информация за състоянието на плода и функцията на плацентата и позволява на специалиста по пренатална медицина да прогнозира до определена степен хода на бременността и да планира Вашите посещения, за да се постигне максимална сигурност за Вас и Вашето бебе. Доплеровото изследване се провежда на всеки от прегледите в отделението по Пренатална диагностика и терапия.

Ултразвуковото изследване и използването на Доплер не са вредни или натоварващи за плода.

Резултатите от кръвното изследване излизат до 2 седмици. Специалистът по пренатална медицина, който е извършил Вашата фетална морфология, ще Ви потърси по телефона, за да обсъдите тези резултати само и единствено, ако има нещо притеснително в тях.

Вижте още

Инвазивни диагностични процедури
Фетална морфология
Скринингов ДНК-тест за пренатална диагностика
Фетална хирургия
scroll-top-custom-arrow