Проследяване и патология на бременността

Честито, Вие сте бременна!
Предстои Ви 40-седмично приключение, пълно с емоции и вълнения. А ние, екипът на МБАЛ „Надежда“, ще бъдем до Вас във всеки етап на пътуването към най-съкровения миг в живота Ви – раждането на Вашето дете.

badge

Всичко за проследяването на бременността​

Проследяването на бременността включва различни прегледи и изследвания, така подбрани по вид и време, че да могат да дадат точна представа на лекарите дали всичко с Вас и бебето (или бебетата) се развива нормално. Женска консултация, фетална морфология, ехокардиография на плода, подробни скрининги, инвазивни и неинвазивни дородови диагностични изледвания, вътреутробна хирургия и терапия са част от висококачествената здравна грижа, на която може да разчитате тук през 9-те месеца трепетно очакване на Вашето дете.

В болница „Надежда“ разполагаме с апаратура на световно ниво и доказани професионалисти, на които да се доверите през всички етапи на бременността, независимо от предизвикателствата, които носи тя. За оптимално проследяване на бременността в МБАЛ за женско здраве „Надежда“ се предлага пакетна услуга „Женска консултация“, в която са включени прегледи и изследвания, осигуряващи адекватна грижа за бременната. С правилното проследяване на бременността и навреме взетите мерки може да се предотвратят много усложнения и да се осигури нормално и безпроблемно раждане, както и да се намали рискът за здравето на бебето и майката след раждането.

За проследяването на бременността Ви в „Надежда“ имате възможност да изберете специалист, който да води Вашата ЖК. В случай че графикът на избрания от Вас лекар не позволява да бъдете записана при него, ще бъдете насочена към друг от нашите опитни специалисти, който може да поеме грижата за проследяването на Вашата бременност.

Женска консултация в МБАЛ „Надежда“ препоръчваме от 12 г.с. на бременността. Записването се осъществява на Регистратура в МБАЛ “Надежда“ или на телефоните на кол центъра на болницата: 02 441 79 70 или 0882 193 970.

Пакети женска консултация в „Надежда“

За оптимално проследяване на бременността в МБАЛ за женско здраве „Надежда“ се предлага пакетна услуга „Женска консултация“, в която са включени прегледи и изследвания, осигуряващи адекватна грижа за бременната. Пакетите се заплащат от пациентите. Тяхната стойност е изчислена на базата на индивидуалните цени на услугите, като е направена отстъпка от общата стойност.

В пакетите напълно безплатно (без да се остойностяват) са включени всички прегледи и изследвания, които обичайно се поемат от НЗОК. Това означава, че пациентките получават безплатните услуги, които биха били заплатени от НЗОК, като в добавка към тях те заплащат с отстъпка нужните допълнителни услуги.

С правилното проследяване на бременността и навреме взетите мерки може да се предотвратят много усложнения и да се осигури нормално и безпроблемно раждане, както и да се намали рискът за здравето на бебето и майката след раждането.

Нашите специалисти са подбрали най-важните медицински услуги и изследвания през бременността, които да гарантират това, събрани в два пакета, които предлагаме:

Обща стойност на пакета: 680,00 лв.

 

Първа част: до 24 г.с

 

Вземане на кръв за лабораторни изследвания: двукратно

Определяне на кръвна група: еднократно

ПКК (10 показателя): двукратно

Изследване на урина със седимент:двукратно

Сифилис:еднократно

HIV: еднократно

Хепатит В (HBsAg):еднократно

Изследване на глюкоза: еднократно

Микробиологично изследване на влагалищен секрет: еднократно

Преглед с ултразвук: двукратно

 

Втора част: след 24 г.с.

 

Вземане на кръв за лабораторни изследвания: трикратно

ПКК (10 показателя): двукратно

Изследване на урина със седимент: шесткратно

Изследване на глюкоза: еднократно

Микробиологично изследване на влагалищен секрет: еднократно

Преглед с ултразвук: четирикратно

Проследяване на тоновете на плода (NST): петкратно

Обща стойност на пакета: 955,00 лв.

 

Първа част: до 24 г.с.

 

Вземане на кръв за лабораторни изследвания: двукратно

Определяне на кръвна група: еднократно

ПКК (10 показателя): двукратно

Изследване на урина със седимент: двукратно

Изследване на стерилна урина: двукратно

Сифилис:еднократно

HIV: еднократно

Хепатит В (HBsAg):еднократно

Хепатит С (HCV): еднократно

Халмидия: еднократно

Микоплазма: еднократно

Уреоплазма: еднократно

Цитомегаловирус (CMV IgG и CMV IgM):еднократно

Токсоплазмоза (IgG): еднократно

Токсоплазмоза (IgM): еднократно

Рубеола (IgG): еднократно

TSH: еднократно

Изследване на глюкоза: еднократно

АСАТ: еднократно

АЛАТ: еднократно

Креатинин: еднократно

Микробиологично изследване на влагалищен секрет: еднократно

Цитонамазка:еднократно

Преглед с ултразвук: двукратно.

 

Втора част: след 24 г.с.

 

Вземане на кръв за лабораторни изследвания:четирикратно

ПКК (10 показателя): двукратно

Изследване на урина със седимент: шесткратно

Изследване на глюкоза: еднократно

АСАТ: еднократно

АЛАТ: еднократно

Креатинин: еднократно

Микробиологично изследване на влагалищен секрет:еднократно

кръвна захар профил 3:еднократно

Преглед с ултразвук: четирикратно

Проследяване на тоновете на плода (NST): шесткратно

Заплащането на пакетите се извършва на два етапа:


В момента на регистрация на бременността се заплащат авансово:

280,00 лв. за Основен пакет „Грижа“

555,00 лв. за Разширен пакет „Грижа“.


В 24-та седмица от бременността се заплаща остатъчната сума в размер:

400,00 лв. за Основен пакет „Грижа“

435,00 лв. за Разширен пакет „Грижа“.

Лекари

Вижте още

Родилно отделение
Пренатална медицина
Неонатология
Педиатър
scroll-top-custom-arrow