отделение Реанимация и интензивно лечение на болница "надежда"

Реанимация (ОАИЛ) и операционен блок

Отделението по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) в болница „Надежда“ е разположено в непосредствена близост до Операционния блок и Родилните зали. То разполага с 8 интензивни легла, 7 от които в обща зала за интензивно наблюдение и едно в самостоятелен интензивен бокс, както и със зала за следоперативно наблюдение на пациенти след прилагане на анестезия при еднодневна хирургия. 

badge-bg

За отделението

ОАИЛ обезпечава нуждите на болницата от прилагането на анестезии при всички видове интервенции, за които това е необходимо, както и от интензивни следоперативни грижи и лечение. 

Лекарите, работещи в отделението, са доказани специалисти с дългогодишен опит, притежаващи необходимите сертификати за компетентност по специалността. Акушерките към ОАИЛ са специално обучени както да асистират  на анестезиолозите от отделението при прилагането на анестезии по време на различни оперативни интервенции, така и в полагането на интензивни грижи и следоперативно наблюдение на пациентите.

Отделението извършва денонощна висококвалифицирана и специализирана, стационарна и амбулаторна медицинска дейност, изпълнявана в планов и спешен порядък. 

Всички операционни зали са оборудвани с централна газова и вакуумна инсталация, с най-нова генерация анестезиологични апарати, хемодинамични монитори и дефибрилатори.

Екип лекари от отделението по реанимация и интензивно лечение на болница "Надежда" по време на операция
лекар анестезиолог на болница "Надежда" минава на визитация в отделение ОАИЛ

Методи на анестезия

В отделението се прилагат всички съвременни методи на анестезия, като най-често използваните са обща ендотрахеална анестезия, обща венозна анестезия и регионална анестезия – епидурална и спинална, както и комбинация от тях, когато това се налага.

Ендотрахеалната анестезия се използва при всички хирургични интервенции с коремен достъп, такива, които изискват по-голяма продължителност, някои спешни оперативни манипулации и др.

Регионалните техники – спинална и епидурална анестезия, се използват преди всичко в акушерството за обезболяване на нормално раждане и по време на Цезарово сечение.

Общата венозна анестезия се използва при краткотрайни хирургични интервенции, в еднодневната хирургия и при процедури в асистираната репродукция.

Преди всяка интервенция, налагаща прилагане на анестезия, се извършва задължителна анестезиологична консултация.

легло в отделение Реанимация и интензивно лечение на болница "Надежда"

01

Престой в ОАИЛ

В зависимост от сложността на операцията, избрания оперативен подход и индивидуалното Ви състояние, след оперативната интервенция е възможно да бъдете преведени в Реанимация (ОАИЛ), където ще продължи обезболяването Ви и мониторирането на общото Ви състояние.

жена ражда по нормален механизъм в болница "Надежда"

02

Методи на обезболяване при раждане

При нормалното физиологично раждане се прилага епидурално (с поставяне на епидурален катетър) или венозно обезболяване. 

При Цезарово сечение могат да се прилагат спинална, епидурална анестезия, комбинирана спинална с епидурална анестезия, както и обща интубационна анестезия.

Лекари

Акушерки

Медицински сестри

Санитари

Вижте още

Престой в ОАИЛ
Методи за обезболяване при раждане

Още по темата

scroll-top-custom-arrow