жена ражда по нормален механизъм в болница "Надежда"

Реанимация

Упойките по време на раждане

В акушерството при естествено раждане и по време на Цезарово сечение обикновено се прилагат регионални техники на обезболяване – спинална и епидурална анестезия. 

badge

При различните видове раждане в „Надежда“ се използват различни методи за обезболяване. При нормалното физиологично раждане се прилага епидурално (с поставяне на епидурален катетър) или венозно обезболяване. 

При Цезарово сечение могат да се прилагат спинална, епидурална анестезия, комбинирана спинална с епидурална анестезия, както и обща интубационна анестезия.

Епидуралната аналгезия се приема за „златен стандарт“ за обезболяване при нормално физиологично раждане. Епидуралният катетър се поставя в епидуралното пространство на гръбначния стълб (извън твърдата мозъчна обвивка). Това дава възможност за многократно подаване на локален анестетик (упойка) и по този начин се осигурява обезболяване както по време на раждане, така и в периода след него. 

Епидуралната аналгезия е предпочитана и има редица предимства, защото осигурява достатъчно ниво на обезболяване без моторна блокада – пациентката може да се движи нормално и да участва активно в процеса на раждане.

Другият вид упойка, която може да се прилага при нормалното физиологично раждане, е венозната анестезия – представлява венозно вливане на обезболяващи средства. 

Тя има редица ограничения и се използва в случаите, когато са налице противопоказания за приложение на епидурална упойка или при отказ на пациентката от такава. 

При Цезарово сечение предпочитаният метод за обезболяване е спиналната анестезия. При нея локалният анестетик се прилага в спиналното пространство – пунктира се твърдата мозъчна обвивка в определена точка на гръбначния стълб.

Освен спинална анестезия при секцио може да се използва и епидуралната анестезия, чието приложение не се различава като техника от епидуралната аналгезия при нормално раждане.

Съществува и още един вид обезболяване – общата интубационна анестезия. Тя се състои в обратимо потискане на съзнанието и спонтанното дишане на пациента чрез използване на венозни и инхалационни анестетици и релаксанти.

Предимства и недостатъци на отделните видове упойка

Всеки от описаните методи за обезболяване има своите предимства и недостатъци. Преимуществата на епидуралната аналгезия при нормално физиологично раждане са неоспорими. Обезболяването е много добро и без моторен блок – пациентката може да се движи и активно да участва в процеса на раждане. Епидуралната аналгезия дава възможност за многократно приложение на локален анестетик по време на раждането. Важно е да отбележим, че тя повлиява незначително продължителността на раждането и силата на контракциите. Пациентката е в съзнание, което ѝ дава възможност да бъде активен участник в процеса на раждане през цялото време и да осъществи пълноценен ранен контакт с новороденото. Действието на анестетиците е локално (без системна абсорбация) и не носи риск за майката и бебето. 

Основни недостатъци на епидуралната аналгезия са свързани с по-трудното ѝ техническо изпълнение, което изисква бъде прилагана от добре обучен и опитен анестезиолог. Освен това епидуралното обезболяване носи минимален риск от неравномерно разпределение на обезболените зони, както и минимален риск от инфекциозни усложнения.

За разлика от нея венозната анестезия е неинвазивен метод, което е и основното ѝ преимущество пред всички останали. Но тя крие редица рискове и недостатъци, като недобро ниво на обезболяване, промени в съзнанието на пациента, риск за бебето заради системния ефект на приложените анестетици, с възможно преминаване на плацентарната бариера.

Спиналната анестезия е най-добрият избор при планово Цезарово сечение. Нейни предимства са бързият ефект на локалните анестетици (сравнени с епидуралната упойка) и лесната техника при изпълнението в добри оперативни условия. Тя има антитромботичен ефект и намалява риска от белодробна тромбемболия. Важно преимущество на спиналната анестезия е, че пациентката остава в съзнание през цялото време. 

Най-честото усложнение, което може да настъпи при този вид упойка, е артериалната хипотензия – бързопреходно понижение на артериалното налягане. Но следвайки стандартните препоръки за предоперативна подготовка и при нужда – медикаментозна стимулация, честотата на това състояние се намалява значително. 

Често срещан страничен ефект е и главоболието. То се дължи на намаляване на вътречерепното налягане вследствие на пункцията на твърдата мозъчна обвивка. При спазване на препоръчаната техника честотата на това усложнение се свежда до минимум. 

Общата интубационна анестезия се използва в случаите на противопоказания за спинална и/или епидурална упойка, както и при екстремна спешност.  При този вид анестезия пациентът е в безсъзнание и това за някои от жените, които се чувстват напрегнати и не искат да „присъстват“ на операцията, се явява предимство. При спешни ситуации, свързани с риск за майката или бебето, общата анестезия осигурява сигурен контрол върху основните жизнени функции, както и възможност за бързо родоразрешение. 

Недостатъците тук са свързани с рисковете при интубация, както и с по-бавното възстановяване на пациентката. Прилаганите венозни анестетици при този вид анестезия могат да преминат плацентарната бариера и да достигнат до феталното кръвообращение, което носи риск за бебето. Съществен недостатък при тази анестезия е, че не може да бъде осъществен първият контакт майка-бебе, който е изключително ценен за новороденото. 

Вижте още

Хирургия
Гинекология
Родилно отделение
Престой в ОАИЛ
scroll-top-custom-arrow