легло в отделение Реанимация и интензивно лечение на болница "Надежда"

Реанимация

Престой в ОАИЛ

В зависимост от сложността на операцията, избрания оперативен подход и индивидуалното Ви състояние, след оперативната интервенция е възможно да бъдете преведени в Реанимация (ОАИЛ), където ще продължи обезболяването Ви и мониторирането на общото Ви състояние.

Предварителна подготовка

badge

Престой в отделението

Залите на отделението по анестезиология и интензивно лечение се намират в непосредствена близост до Операционния блок и Родилните зали на „Надежда“ и след Цезарово сечение и ли други оперативни интервенции, различни по сложност и обем, част от пациентите прекарват в тях определен период от време за мониториране на общото им състояние или с оглед полагането на интензивни грижи.

Вашият лекуващ лекар ще Ви информира подробно как се очаква да протече следоперативният Ви период и престоят Ви в Реанимация. В зависимост от конкретната оперативна интервенция и по преценка на анестезиолога и лекуващия Ви лекар в ОАИЛ може да Ви бъде разрешен приемът на вода и ще Ви бъде препоръчано при постъпване в болницата да носите със себе си стек вода от 500 мл. 

 

В ОАИЛ се допуска използването на мобилни телефони, стига употребата им да не смущава спокойствието и комфорта на останалите пациенти в отделението.

Ако сте на постоянна терапия с медикаменти във връзка с придружаващи заболявания, е необходимо при постъпване в болницата да носите със себе си рецептурната си книжка и да запознаете с нея лекаря, с когото ще се срещнете за анестезиологична консултация преди оперативната интервенция.

 

Внасянето в отделението на храна и други видове течности освен вода не се допуска. По преценка на анестезиолога и лекуващия Ви лекар е възможно да Ви бъде разрешен приемът на болнична храна, съобразена с оперативната Ви интервенция и с подходящия за вашето състояние диетичен режим. 

Престоят в отделението е различен в зависимост от вида и обема на оперативната интервенция и е по преценка на Вашия лекуващ лекар – акушер-гинеколог или хирург, и анестезиолог. 

 

  • при лапароскопските (безкръвни) операции престоят обикновено е от 3 до 6 часа
  • при отворените коремни операции и при Цезарово сечение –  минимум 24 часа.
  • при нормално раждане и след венозна анестезия, без наличие на усложнения – от 2 до 4 часа.

Прилагането на различните видове анестезия по време на оперативните интервенции може да доведе до някои преходни странични ефекти, които в следоперативния период отшумяват от самосебе си или се овладяват чрез венозни вливания. 

След ендотрахеална (обща упойка) и венозна анестезия е нормално да се чувствате замаяни и унесени. Степента на замаяност се определя от продължителността на анестезията, тежестта на хирургическата интервенция и индивидуалните особености на всеки пациент. 

 

ВАЖНО! Ако Ви предстои интервенция в областта на еднодневната хирургия, изискваща поставяне под упойка, имайте предвид, че в същия ден не е препоръчително да шофирате или извършвате дейности, предполагащи високо ниво на концентрация и поемане на отговорност.

Вашите близки могат да получат информация за Вас от лекуващия Ви лекар при изрично изявено желание от Ваша страна.  Имайте предвид, че свиждания в отделението не се допускат.

Анестезиологична консултация при планови операции

Ако Ви предстои операция с коремен достъп, лапароскопия или планувано Цезарово сечение, в деня на постъпване в болницата ще преминете през задължителна анестезиологична консултация. Не забравяйте да информирате анестезиолога за наличие на алергии и текущ прием на медикаменти, както и за придружаващите си заболявания, в случай че имате такива.  

Преди да се подложите на каквато и да е интервенция под анестезия ще имате възможност да се запознаете с информирано съгласие относно поставянето под упойка и свързаните с това възможни усложнение и странични ефекти. 

Кога се налага предварителна консултация с анестезиолог

  • Ако сте имали случай на алергична реакция при прилагане на анестезия в миналото. В подобни случаи анестезиологът  може да препоръча предварително тестуване за анестетици.
  • Ако сте преживявали алергичен шок. В подобни случаи анестезиологът  може да препоръча предварително тестуване за анестетици.
  • Ако страдате от системни хронични заболявания и особено такива, изискващи постоянна поддържаща терапия.
  • Ако сте претърпявали сериозни усложнения при предишни анестезиологични интервенции.

При извършването на всички видове анестезиологични интервенции е възможно да настъпят усложнения и странични реакции, които в нашата практика са сведени до минимум. Информация за тях ще получите по време на анестезиологичната консултация.

Вижте още

Хирургия
Гинекология
Родилно отделение
Упойките по време на раждане
scroll-top-custom-arrow