Реанимация

Престой в ОАИЛ

В зависимост от сложността на операцията, избрания оперативен подход и индивидуалното Ви състояние, след оперативната интервенция е възможно да бъдете преведени в Реанимация (ОАИЛ), където ще продължи обезболяването Ви и мониторирането на общото Ви състояние.

Предварителна подготовка

badge

Престой в отделението

Залите на отделението по анестезиология и интензивно лечение се намират в непосредствена близост до Операционния блок и Родилните зали на „Надежда“ и след Цезарово сечение и ли други оперативни интервенции, различни по сложност и обем, част от пациентите прекарват в тях определен период от време за мониториране на общото им състояние или с оглед полагането на интензивни грижи.

Вашият лекуващ лекар ще Ви информира подробно как се очаква да протече следоперативният Ви период и престоят Ви в Реанимация. В зависимост от конкретната оперативна интервенция и по преценка на анестезиолога и лекуващия Ви лекар в ОАИЛ може да Ви бъде разрешен приемът на вода и ще Ви бъде препоръчано при постъпване в болницата да носите със себе си стек вода от 500 мл. 

 

В ОАИЛ се допуска използването на мобилни телефони, стига употребата им да не смущава спокойствието и комфорта на останалите пациенти в отделението.

Ако сте на постоянна терапия с медикаменти във връзка с придружаващи заболявания, е необходимо при постъпване в болницата да носите със себе си рецептурната си книжка и да запознаете с нея лекаря, с когото ще се срещнете за анестезиологична консултация преди оперативната интервенция.

 

Внасянето в отделението на храна и други видове течности освен вода не се допуска. По преценка на анестезиолога и лекуващия Ви лекар е възможно да Ви бъде разрешен приемът на болнична храна, съобразена с оперативната Ви интервенция и с подходящия за вашето състояние диетичен режим. 

Престоят в отделението е различен в зависимост от вида и обема на оперативната интервенция и е по преценка на Вашия лекуващ лекар – акушер-гинеколог или хирург, и анестезиолог. 

 

  • при лапароскопските (безкръвни) операции престоят обикновено е от 3 до 6 часа
  • при отворените коремни операции и при Цезарово сечение –  минимум 24 часа.
  • при нормално раждане и след венозна анестезия, без наличие на усложнения – от 2 до 4 часа.

Прилагането на различните видове анестезия по време на оперативните интервенции може да доведе до някои преходни странични ефекти, които в следоперативния период отшумяват от самосебе си или се овладяват чрез венозни вливания. 

След ендотрахеална (обща упойка) и венозна анестезия е нормално да се чувствате замаяни и унесени. Степента на замаяност се определя от продължителността на анестезията, тежестта на хирургическата интервенция и индивидуалните особености на всеки пациент. 

 

ВАЖНО! Ако Ви предстои интервенция в областта на еднодневната хирургия, изискваща поставяне под упойка, имайте предвид, че в същия ден не е препоръчително да шофирате или извършвате дейности, предполагащи високо ниво на концентрация и поемане на отговорност.

Вашите близки могат да получат информация за Вас от лекуващия Ви лекар при изрично изявено желание от Ваша страна.  Имайте предвид, че свиждания в отделението не се допускат.

Анестезиологична консултация при планови операции

Ако Ви предстои операция с коремен достъп, лапароскопия или планувано Цезарово сечение, в деня на постъпване в болницата ще преминете през задължителна анестезиологична консултация. Не забравяйте да информирате анестезиолога за наличие на алергии и текущ прием на медикаменти, както и за придружаващите си заболявания, в случай че имате такива.  

Преди да се подложите на каквато и да е интервенция под анестезия ще имате възможност да се запознаете с информирано съгласие относно поставянето под упойка и свързаните с това възможни усложнение и странични ефекти. 

Кога се налага предварителна консултация с анестезиолог

  • Ако сте имали случай на алергична реакция при прилагане на анестезия в миналото. В подобни случаи анестезиологът  може да препоръча предварително тестуване за анестетици.
  • Ако сте преживявали алергичен шок. В подобни случаи анестезиологът  може да препоръча предварително тестуване за анестетици.
  • Ако страдате от системни хронични заболявания и особено такива, изискващи постоянна поддържаща терапия.
  • Ако сте претърпявали сериозни усложнения при предишни анестезиологични интервенции.

При извършването на всички видове анестезиологични интервенции е възможно да настъпят усложнения и странични реакции, които в нашата практика са сведени до минимум. Информация за тях ще получите по време на анестезиологичната консултация.

Вижте още

Хирургия
Гинекология
Родилно отделение
Упойките по време на раждане

Още по темата

scroll-top-custom-arrow