родилно отделение

Раждане с Цезарово сечение

Какво ще се случи с Вас на операционната маса по време на Цезаровото сечение? Какво ще виждате, чувате и усещате? След колко време ще се роди Вашето бебе и кога ще можете да го видите? Колко дълго ще прекарате в операционната и какво следва?

Добре дошли в операционната! Не очаквайте „филмова” обстановка с много пищящи апарати, тръбички, инструменти и драматични реплики.

badge

Раждане в операционната

Когато по някаква причина от страна на плода или майката раждането не може да завърши успешно по своя нормален начин, се извършва т.нар. секцио или Цезарово сечение – операция, при която бебето се ражда не през родовите пътища на майката, а бива извадено от матката през коремната стена.

Цезаровото сечение може да бъде направено планово, т.е. с предварително планувана дата и час, или спешно – при възникнал проблем по време на нормално раждане.

Ако имате необходимите индикации за Цезарово сечение, но такова не е планувано, при старт на раждането се преминава към секцио в спешен порядък.

Спешността може да бъде отложена, когато няма заплаха за новороденото и е необходимо технологично време за подготовка на операционната зала и на пациентката.

Изключително спешно се преминава към операция, когато има непосредствено заплаха за майката или бебето.

След като анестезиологът постави упойката, анестезиологичната акушерка до Вас ще Ви помогне да се разположите удобно на операционната маса, след което краката Ви ще бъдат фиксирани към нея, за да се избегне риск от падане. Следва щателна дезинфекция на оперативното поле и покриване на тялото Ви със стерилно операционно бельо. Единият му край ще бъде повдигнат и чрез използването на специална стойка ще бъде изграден параван, който да ограничава видимостта Ви към оперативното поле. 

Анестезията вече действа и Вие нямате сетивност и възможност за движение от диафрагмата надолу. Не се бойте, че операцията ще започне преди да Ви е „хванала“ упойката – анестезиологът и операторът ще направят съответните тестове. До главата Ви ще бъдат анестезиологът и анестезиологичната акушерка – при нужда се обръщайте към тях за въпроси и в случай на някакви оплаквания. 

Обикновено оперативното раждане се изпълнява с регионална анестезия, но при някои по-особени случаи може да се наложи използване на пълна упойка. Регионалната анестезия Ви обезболява и притъпява чувствителността в зоната на операцията, ще усещате докосване, натиск и дърпане, но не и болка. Освен в редките случаи, в които се налага прилагане на обща анестезия, по време на Цезаровото сечение ще бъдете в съзнание и ще можете да чувате разговорите на екипа, както и Вие самата да разговаряте с анестезиолога, който е неотлъчно до Вас през цялото време. Ще чуете и първия плач на Вашето бебе!

Някога Цезаровото сечение се е извършвало с дълъг вертикален разрез от пъпа към пубисната кост. Днес тази техника е оставена за особени случаи, а обичайната практика е много по-дискретна – мястото на разреза е ниско долу, малко под бикини-линията, точно там, където очакваме да бъде разположена главичката на Вашето бебе. Обичайно мускулите на предната коремна стена не се прерязват, а се придърпват настрани и при възстановяването се прикрепят внимателно с няколко леки шева на обичайната си позиция. Бебето се изважда от матката с леко усилие – има максимално доближаване на процеса до нормалното раждане и преминаването през естествените родови пътища.

Раждането на бебето става в самото начало на операцията – около петата минута. Какво се случва с него и кога ще се запознаете ще кажем след малко. Сега две думи за това какво се случва в останалите минути на операционната маса. След раждането на бебето е необходимо да се роди и плацентата – тя вече е изпълнила функциите си и не може да остане в матката. При нормално раждане нейното отделяне от стените на матката се случва по естествен път под влиянието на хормона окситоцин до няколко минути след раждането на бебето. При Цезарово сечение този процес се симулира от оператора с помощта на малка доза венозно въведен окситоцин, който да стимулира по-лесното и пълно отделяне на плацентата.

След отстраняването на плацентата и почистването на кухината на матката се пристъпва към последователно възстановяване на всички слоеве тъкани. Понякога това се случва бавно – при кървене, при стари сраствания, създаващи затруднения, при отстраняване на кисти, малки миоми и др. Знаем, че нямате търпение да Ви изведем от операционната, но внимателното изпълняване на тази част от операцията е ключово за нормалния възстановителен период след нея, както и за нормалното протичане на последваща бременност. Невинаги е възможно извършването на естетичен шев – понякога се предпочита поставяне на единични конци за по-добро дрениране на раната.

Нашите препоръки, ако не сте пациентка на „Надежда“

Ако не следите бременността си в болница „Надежда“, но искате да ни се доверите за момента на раждането на Вашето бебе, препоръчваме да запишете час за преглед при наш специалист в 34 г.с., най-късно в 36 г.с., за да може да проследим състоянието Ви към момента, да се запознаем с медицинската история, свързана с бременността, и да обсъдим заедно въпросите, които Ви вълнуват.

На прегледа е необходимо да носите:

Планово секцио

Плановото секцио се извършва обикновено около 7-10 дни преди вероятния термин на раждане. При многоплодна бременност или при други медицински индикации може да се насрочи дата и по-рано.

Подготовката изисква изследвания (кръв, урина), консултация с анестезиолог и/или интернист, ЕКГ (по преценка), становище с индикациите за родоразрешение с Цезарово сечение.

Постъпването в болницата се определя от лекаря, като обикновено е в деня преди операцията. Ще бъдете насочена от Регистратура към Приемен кабинет (№17 на партера), където ще Ви бъде направен преглед от дежурния лекар, както и ще бъде оформена приемната медицинска документация. Необходимо е да носите със себе си документ за самоличност, направление за хоспитализация №7, издадено от личния лекар, и обменна карта (за здравноосигурени пациенти), както и да представите резултати от следните изследвания, ако не сте проследявала Вашата бременност в „Надежда“:

 

 • Изследване за кръвна група с Rh-фактор – оригинален документ (формат А4) с подпис и печат от лабораторията, в която сте правили изследването;
 • Вирусология ( Хепатит B, Хепатит С, Васерман, HIV) – оригинален документ с подпис и печат от лабораторията, в която сте правили изследванията. Моля, обърнете внимание на давността им: изследване за хепатит B, хепатит С, HIV е с давност 6 месеца, а за Васерман – 3 месеца);
 • Оригинални документи, свързани със съпътстващи заболявания, ако имате такива;
 • Епикризи от операции, ако са правени такива;
 • Изследвания, правени по време на бременността.

След приключване на процедурата по приемането Ви, наш служител ще Ви придружи от Приемен кабинет до стаята Ви в стационара на отделение по Гинекология и патологична бременност на етаж 3.

Преди операцията ще бъдете консултирана от анестезиолог реаниматор, както и от интернист и други медицински специалисти при нужда.

Ще бъдете инструктирана от колко часа да не приемате храна вечерта преди Цезаровото сечение. Когато операцията е планувана за сутринта, обикновено храненето се прекратява от около 18.00 часа на предишната вечер, като е допустим приемът само на лека и бързо смилаема храна. На сутринта преди операцията не се приемат вода и храна.

Близките Ви могат да Ви посетят в определените часове за свиждане на етажа, ако епидемиологичната обстановка в страната го позволява. В условия на пандемия е възможно режимът на свижданията в отделението да бъде променен и временно ограничен или преустановен.

На Ваше разположение в отделението има свободен интернет достъп и телевизия.

В деня на операцията ще бъдете преведена за предоперативна подготовка на етаж 1, където се намират и операционните зали на „Надежда“. 

Непосредствената подготовка преди операцията включва:

 

 •  Тоалет и премахване на окосмяването по интимните зони и долната част на корема;
 •   Клизма;
 •  Събличане на личното бельо и обличане на болнична нощница;  
 •  Поставяне на абокат за интравенозни вливания;
 •   Поставяне на уретрален катетър;
 •   Поставяне на анестезия;
 •   Подготовка на оперативното поле.

А след колко време близките Ви ще чуят радостната новина? Продължителността на операцията зависи от конкретните обстоятелства, като средно е между 40 минути и час.

Спешно секцио

Степента на спешност се определя от конкретното състояние на майката и бебето. При изключителна спешност към операция се преминава незабавно. В повечето случаи обаче говорим за т.нар. „отложена спешност“, при която не е наложително преминаване към операция в рамките на минути, а раждащата изчаква под медицинско наблюдение включване в редовния график на операционните екипи.

Тъй като при тези ситуации нямаме планов прием от предния ден и съответно възможност да се изпълнят предоперативните прегледи и изследвания в нормален график, те се изпълняват в спешен порядък:

 • кръвни изследвания (при необходимост);
 • консултация с анестезиолог;
 • клизма;
 • тоалет и премахване на окосмяването по интимните зони и долната част на корема.

Обикновено към т.нар. „спешно секцио“ се пристъпва в две ситуации:

Първа среща с бебето след секцио

първа среща с новороденото след секцио в болница "Надежда"

Родили сте с Цезарово сечение в „Надежда“ – кога ще можете да видите и докоснете бебето, ще можете ли да реализирате бондинг, кога ще можете да го закърмите?

 

Както вече може би сте прочели, обикновено при Цезарово сечение бебето се ражда още в началото на престоя Ви в операционната зала – едва около 5 минути след старта на операцията. То се изважда внимателно от оператора по начин, който в известна степен имитира преминаването му през естествените родови пътища. Тъй като обикновено днес мускулите на коремната стена не се прерязват, а само се разделят, бебето изпитва известно съпротивление при преодоляването на тази преграда. Обикновено се ражда първо главата, а след това и тялото на бебето – също както при нормалното раждане. Вие няма да усещате болка, но може да усетите дърпане или опъване при изваждането на бебето.

 

Ето го и него! Честито! Вече сте мама!

 

Не очаквайте да чуете силен бебешки плач – някои новородени просто лекичко изплакват. Други плачат силно, сякаш искат целия свят да разбере, че са се родили!

 

Бебето се поема от детска акушерка и педиатър. Те го преглеждат и му помагат да се адаптира. Измерват го, поставят специална гривничка с номерче на китката му, идентична с тази, която слагат и на Вашата ръка. Номерата са уникални и не се дублират.

 

В зависимост от това дали операцията е протекла без усложнения и дали състоянието на бебето го позволява, може бебето да бъде поставено на гърдите Ви за минутка. Тъй като все пак е необходимо да бъдат внимателно възстановени всички слоеве тъкани, този контакт не е препоръчително да е по-продължителен, за да има възможност операционният екип да завърши операцията без смущения и отклоняване на вниманието.

 

Обикновено след като Ви бъде показано, новороденото се запознава за минутка и с таткото, след което се поема от екипа на неонатологично отделение, който му осигурява всичко необходимо, докато вие излезете от операционна зала и преминете периода на интензивни грижи непосредствено след операцията.

Престой в Реанимация и раздвижване

Интензивен сектор в Отделението по Анестезиология и интензивно лечение на болница "Надежда"

Веднага след приключване на операцията ще бъдете преведена в отделение Реанимация (ОАИЛ), където ще продължат венозните вливания, обезболяването Ви и мониторирането на общото Ви състояние.

След операцията е нормално да имате усещане за студ – дължи се на анестезията, на вливането на хладни разтвори и обикновено преминава бързо. Имайте предвид, че въпреки обезболяването ще продължавате да изпитвате известна болка, защото тя е важен показател и ориентир за проследяване на постоперативния Ви статус и не е препоръчително да бъде притъпена докрай.

Няколко часа след операцията ако се чувствате добре и състоянието на бебето го позволява, е възможно новороденото да Ви бъде донесено в Реанимация за кратка среща – това е моментът, в който ще можете да го поставите на гърда за кратко, или просто да го погушкате. В случай че по медицински причини това е невъзможно на този етап, не изпитвайте съжаление или разочарование – в първите часове след раждането най-важното и за Вас, и за бебето е бързото Ви и пълноценно възстановяване.

След оперативно раждане престоят Ви в Реанимация ще бъде между 6 и 24 часа по преценка на анестезиолога. Когато състоянието Ви позволява това, ще Ви бъде разрешен приемът на вода, а на по-късен етап ще бъдете и раздвижена. В първите дни след операцията при ставане ще имате усещане за придърпване и болка. Не се тревожете – това са напълно нормални усещания, които не бива да Ви спират при раздвижването и постепенно ще преминат. Преди първото ставане от леглото е добре да направите няколко леки раздвижвания на отделните части на тялото последователно (ръцете, краката). Не забравяйте – ставането винаги трябва да е плавно, с почивки, с изправена глава и гръб. Ако усетите прилошаване, останете на място, потърсете опора, за която да се хванете, и дишайте бавно и дълбоко!

По време на Вашия престой в Реанимация бебето Ви е поверено на грижите на нашите педиатри и акушерки в отделението по Неонатология, където получава всичко необходимо, от което се нуждае. След раздвижването Ви ще бъдете преведена в Послеродова клиника, където екипът от Неонатология ще Ви срещне отново с Вашето бебе.

Престой в Послеродова клиника

настаняване в Послеродова клиника на болница "Надежда"

В Послеродова клиника здравите новородени и здравите майки са заедно непрекъснато, освен при сутрешната визитация на новородените и в часовете, в които се извършва тоалет на бебетата. Препоръчително е бебето да остава с Вас и през нощта – така ще можете да го кърмите, когато то поиска, и да осигурите непрекъснатия му контакт с Вас. Имайте предвид, че при Цезарово сечение престоят Ви в болницата е четири нощи и 5 дни, считано от деня на прием. 

Вижте още

Родилни зали
Списък за родилното
Следродилен домашен патронаж
Престой в Послеродова клиника
scroll-top-custom-arrow