img

Още теми

8 високотехнологични лаборатории в „Надежда“

В МБАЛ „Надежда“ имаме 8 високотехнологични лаборатории. С безкомпромисната си точност те печелят доверието на пациенти и на други болници в страната.

09.05.2024 | 09:08

animated-circle

В МБАЛ „Надежда“ имаме 8 високотехнологични лаборатории. С безкомпромисната си точност те печелят доверието на пациенти и на други болници в страната.

Клинична лаборатория

Приоритет в работата на екипа са аналитична точност, качествено обслужване и максимално кратки срокове за изработка на резултатите. За целта е подбрана и набавена апаратура от най-висок клас.

Kлиничната лаборатория на МБАЛ „Надежда“ разполага с III ниво на компетентност и в 24-часов режим на работа извършва широк спектър изследвания както за профилактика, диагностика и скрининг на различни заболявания, така и за проследяване на лечебно-възстановителния процес на пациентите на всички болнични отделения. Услугите, които лабораторията предлага, са достъпни в пълен обем и за пациентите на инвитро сектора и МЦ „Надежда“ в Paradise Center. 

Имунологична лаборатория

Екипът по Имунологична лаборатория работи съвместно с д-р Стаменов и екипа му от 2005 година. Имунологичните консултации се извършват в лекарския кабинет, а в имунологичната лаборатория се правят високоспециализирани и уникални изследвания за откриване на имунологични фактори при пациенти с репродуктивни нарушения, както и за мониторинг на бременността при пациенти с имуномедиирани болести.

Генетична лаборатория

Генетичната лаборатория на „Надежда“ предлага богата гама от изследвания, свързани основно с диагностиката на репродуктивните проблеми – кариотипиране, ДНК-анализ за Y-микроделеции, ДНК-анализ за вродени тромбофилии, ДНК-анализ за мутации в CFTR-гена, анализ на FMR1-гена; пренатална генетична диагностика чрез амниоцентеза, хорионбиопсия, неинвазивен пренатален тест; пълен хромозомен анализ на абортивен материал.

В лабораторията се извършват и генетични тестове за моногенни болести, скрининг за носителство на най-честите генетични болести, скрининг за предразположение към различни видове рак, цялостен екзомен и геномен анализ и др.

Гордеем се, че сме първият център в България, който през 2008 г. въведе предимплантационния генетичен анализ. 

Андрологична лаборатория

Андрологичната лаборатория в МБАЛ „Надежда” е специализирана в обработката, анализа и подготовката на мъжките полови клетки за оплождане чрез техниките на асистираната репродукция. Тъй като мъжкият фактор е причина за инфертилитет в 30-50 % от случаите, когато очакваното забременяване не се случва, прецизните методи за оценка на качеството на сперматозоидите, както и допълнителната им специализирана обработка при нужда, са от особена важност.

Ембриологична лаборатория

Ембриологична лаборатория работи съвместно с Андрологична лаборатория. Двете лаборатории са тясно свързани – едната се грижи за яйцеклетките и ембрионите, а другата – за сперматозоидите и подготовката им за оплождането. В деня на оплождането работата в двата сектора е напълно синхронизирана, защото едновременно се прави пункция за изваждане на яйцеклетките при жената и същевременно в Андрологична лаборатория се взимат и подготвят сперматозоидите на мъжа.

За безкомпромисна защита на генетичния материал на пациентите при работа в двете лаборатории болница „Надежда“ разполага с високотехнологичната система за наблюдение RI Witness. Тя осигурява и гарантира пълна проследяемост на генетичния материал от началото до края чрез персонализирана карта, свързана с пациентския профил, в комбинация със специални чипове и четци, вградени в отделните сектори и работни плотове. RI Witness e вече утвърдена и доказана методология, превърнала се в златен стандарт за сигурност в работата с репродуктивен материал във водещите клиники по света – в над 40 страни на шест континента. „

Патохистологична лаборатория

Патохистологията е част от клиничната дейност, свързана с тъканната диагностика при различни заболявания и поставянето на окончателна диагноза по изпратените материали. В Патохистологична лаборатория постъпват всички тъканни и клетъчни материали, необходими за диагностика – в МБАЛ „Надежда” това са материали от женска полова система и хирургични материали от различни локации. 

Лабораторията осъществява диагностика и на външни материали – основно за второ мнение, на пациенти от цялата страна.

Микробиологична лаборатория

Микробиологична лаборатория разполага с модерна апаратура за бърза идентификация на бактерии и гъбички и определяне на антибиотична и антимикотична активност. Тук се работи по европейския стантарт за клинична микробиология EUCAST.

Лабораторията е оборудвана със съвременна медицинска техника, необходима за посявка и култивиране на микроорганизмите, с апарат за спешна диагностика на хемокултури, апарат за идентификация на бактериите, термостати и хладилници. Изследват се всички видове биологични секрети, хемокултури, ендометриални биопсии, пунктати и др., като най-чести са изследванията, свързани с гениталната система – вагинални, цервикални секрети, еякулати и биопсии.

Вирусологична лаборатория

Вирусологична лаборатория осъществява обем на работа от около 6000 теста на месец. Оборудването ѝ отговаря на световните стандарти за високо ниво диагностика. Цялата серологична дейност се изпълнява на платформи, които използват най-чувствителната и специфична технология ECLEA – електрохемилуминисцентен метод за откриване на антигени и антитела към различни причинители на инфекциозни болести – бактериални, вирусологични и паразитни.

За целите на молекулярната диагностика се използва технологията Real Time PCR, който се е наложил като най-добър метод на изследване. Изпълнява се широк набор от изследвания както в областта на вирусологията, така и на микробиологията – всички патогени, които имат отношение към репродуктивното здраве. Изследват се кръв, семенна течност , секрети, биопсични материали, ликвор.

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow