img

Хирургия

Анестезиологът и хирургичните операции

Интервю с д-р Александър Лазаров, анестезиолог в МБАЛ „Надежда“

24.03.2024 | 17:00

animated-circle
д-р Лазаров за ролята на анестезиолота в хирургията

Д-р Александър Лазаров завършва Медицински университет – София през 2012 г. Веднага след дипломирането си започва да специализира „Анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, като същевременно работи и в НМТБ „Цар Борис III”.

През 2018 г. придобива специалност и става част от екипа на „Надежда“.

1. Д-р Лазаров, в какво се състои работата на анестезиолога по време на хирургична интервенция?

Анестезиологът е неделима част от хирургичния екип. Той прилага и управлява анестезията по време на хирургична интервенция, и проследява жизнените показатели на пациента, което е изключително важна и отговорна задача. Често ще чуете, че анестезиологът е специалистът, който е в началото и в края на всяка една операция. 

И това наистина е така. Той преглежда медицинското състояние и анамнеза на пациента преди операцията, за да планира подходящата анестезия. Тя зависи от вида на хирургичната интервенция, общото състояние на пациента и придружаващите заболявания, които има.

По време на операцията анестезиологът въвежда пациента в анестезия, следи състоянието му и се грижи за адекватно му обезболяване. Лекува всички усложнения, които могат да възникнат по време и непосредствено след операцията.

След операция, грижата за пациента продължава в отделението по Реанимация. Престоят тук зависи от сложността на операцията, избрания оперативен подход и индивидуалното състояние на пациента.

2. Какви видове обезболяване се прилагат в МБАЛ „Надежда“ по отношение на хирургията?

Основните видове анестезии, с които ежедневно работим в МБАЛ „Надежда“ са локална, регионална и обща анестезия. Те се прилагат в зависимост от конкретната оперативна интервенция.

Локалната анестезия се използва при малки интервенции. Въвежда се чрез едно или няколко инжекционни убождания около зоната, която подлежи на хирургична намеса. 

Регионалната анестезия (спинална, епидурална анестезия или нервни блокади) представлява поставяне на локален анестетик, който води до изтръпване и липса на усещане в долната част на тялото или на част от крайник. Пациентите запазват съзнание, нямат болка, но имат усещане за допир и натиск. Такава анестезия се ползва за операция на ингвинални хернии.

При средни и големи хирургични интервенции, както и в случаите на спешност, ползваме обща анестезия. По време на този вид анестезия пациентът е в безсъзнание и няма усещане за допир и болка в цялото тяло. Това състояние е контролирано и обратимо. За да постигнем този ефект ползваме няколко медикамента, повлияващи различни рецептори: хипнотици, които отнемат съзнанието, опиоидни аналгетици, с които обезболяваме, мускулни релаксанти, които отпускат мускулите и блокират движението.

3. Каква анестезия се ползва конкретно при минимално инвазивни операции?

При коремни миниинвазивни операции в повечето случаи се прилага общата анестезия. Това е свързано с възможността за използването на медикаменти, които осигуряват добри условия за работа на хирурга, по малка травматичност и намаляване продължителността на хирургичната намеса.

Друг вид метод, който се ползва е регионалната анестезия. Тя се прилага най-често при лапаротомия в долната част на коремната кухина – ингвинални хернии, перианални фистули, абсцеси. Регионалните техники са неприложими при нарушени показатели в параклиниката, при спешност или когато пациентът отказва да сътрудничи.

4. Какви упойки се използват по време на ендоскопски интервенции и диагностични процедури като колоно- и гастроскопия, биопсии и др.?

При такива интервенции се ползва венозна анестезия. Тя е подтип на общата анестезия като при нея се потиска нивото на съзнание, но се запазва самостоятелното дишане на пациента.

Използва се при малки хирургични интервенции или диагностични процедури като фиброколоноскопия, фиброгастроскопия, хистеросалпингография, цистоскопия и други.

Конкретно при биопсиите може да се използва и локална анестезия.

5. Кои са най-честите пациентски страхове, свързани с упойката?

Страховете и митовете за упойките са много –  от “Страх ме е, че няма да се събудя от упойка” или „Страх ме е, че няма да ме хване упойката“, до това, че анестезията съкращава живота на човек с години.

Важно е да знаете, че в днешно време общата анестезия е достатъчно усъвършенства. С няколко медикамента, приложени в ниски дози, се получава съвършен резултат. Не се използват токсични препарати и анестезията е безопасна.

Но за да бъде сведен до минимум риска от нежелани реакции, пациентът трябва да спазва стриктно указанията на анестезиолога за спиране на приема на течности, храни и медикаменти преди операцията. Това е изключително важно!

6. В какво точно се състои подготовката на пациента за анестезия?

Част от подготовката е именно спазването на режима за прием на течности и храни, за който споменах по-горе. Отделно, всеки пациент попълва преданестезиологична анамнеза, а в деня преди операцията провежда физикален преглед при интернист и предварителна консултация с анестезиолог, където се отчитат жизнените показатели и резултатите от проведените му лабораторни изследвания.

Особено важно е при тези срещи пациентите да ни информират за налични придружаващи заболявания и алергии. В такива случаи, по наша преценка, могат да бъдат назначени допълнителни изследвания и консултации с други специалисти.

Ако се налага, се прави кожно-алергично тестуване за алергии към медикаментите, които ще ползваме при анестезията. Искам да успокоя пациентите, че дори и да са алергични към някой от препаратите, при анестезия подбираме техни алтернативи, така че всичко да протече по най-безопасния и успешен начин.

д-р Лазаров попълва медицинска документация
7. Как се справяте със спешни състояния при хирургични интервенции?

Подготвени сме и имаме опит да реагираме в такива ситуации. Екипът ни е на изключително високо професионално ниво и работим с най-съвременните методи, и със техника на световно ниво.

При усложнение по време на хирургични интервенции сме подготвени за светкавична намеса и своевременна корекция на такива състояния.

8. Неразривна част от ОАИЛ е екипа на Операционен блок (сестри, акушерки, санитари). Каква е ролята им по време на хирургичната интервенция?

Ролята на екипа от Операционен блок е изключително важна. Те са част от структурата на ОАИЛ, без която не би могъл да функционира безупречно Операционен блок и да бъдем успешни във всички хирургични интервенции.

Именно операционните сестри и акушерки подпомагат работата на хирурзите и анестезиолозите по време на операцията. Екипът на Операционен блок е ключово звено и при подготовката на конкретната оперативна интервенция.

9. Има ли случай от Вашата практика, който винаги ще помните?

Тук всеки случай е вдъхновение. Въпреки дългогодишната ми работа в болница „Надежда“, все още се вълнувам много при раждането на новия живот или когато срещна пациенти, с които сме общували по време на инвитро опитите им и ги виждам вче с бебе на ръце.

Това зарежда и носи огромно удовлетворение! Признавам си, все още плача от щастие, когато работата ме срещне с толкова борбени хора и техните вдъхновяващи истории.

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow