img

Репродуктивна медицина

Колко опита финансира фонд „Инвитро“

Всяка двойка, която отговаря на критериите за кандидатстване, може да се възползва от финансово подпомагане от страна на Центъра за асистирана репродукция (ЦАР) на до четири инвитро процедури, без значение дали са с хормонална стимулация или на естествен цикъл.

22.07.2022 | 13:22

animated-circle

Всяка двойка, която отговаря на критериите за кандидатстване, може да се възползва от финансово подпомагане от страна на Центъра за асистирана репродукция (ЦАР) на до четири инвитро процедури, без значение дали са с хормонална стимулация или на естествен цикъл. Преди да подадете заявление за финансиране в ЦАР трябва сте решили в кое лечебното заведение искате да бъде извършена процедурата. Ако това е „Надежда“, е необходимо да преминете консултация при наш лекар от ивнитро сектора, който да установи дали отговаряте на критериите за финансово подпомагане към фонда и коя е Вашата индикация.

Център за асистирана репродукция

ЦАР (Център за асистирана репродукция) е основан през 2009 г. под името Фонд за асистирана репродукция. Известен е сред пациентите като фонд „Инвитро“ и е специализирана структура към Министерството на здравеопазването, която има компетенциите по медицински критерии да определи пациентите, които подлежат на лечение на проблемно забременяване чрез методите за асистирана репродукция (инвитро оплождане).

Документи за кандидатстване

Документите за кандидатстване се подготвят от лечебното заведение, в което ще се извърши опитът. Имайте предвид, че необходимите документи за първи и пореден опит са различни. Взимат се предвид единствено опитите, финансирани от ЦАР.

 Ако опитът Ви ще се извърши в „Надежда“, документите за кандидатстване се изготвят съвместно с наш координатор и впоследствие се подават в ЦАР лично от пациента или чрез куриер на адрес:

 гр. София, ПК 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, ет. 11, Център по асистирана репродукция

(сградата на Центъра по хигиена), www.car-bg.org

Условия за кандидатстване

Всяка жена до 43-годишна възраст, български гражданин или със статут на постоянно пребиваващ в Р. България, която отговаря на заложените медицински критерии, заложени в Правилника за дейността на Фонд Асистирана Репродукция, може да кандидатства за финансиране към ЦАР при наличие на следните индикации:

Тубарен стерилитет при жената

 • Липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);

 • Едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;

 • Двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация);

 • Едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;

 • Двустранна интерстициална или истмична стеноза;

 • Състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение, че не е настъпвала вътрематочна бременност;

 • Доказана тежка ендометриоза (III и IV клас по AFS), както и по-лека, но засягаща интегритета на маточните тръби;

LUF-синдром

Свързан e с липса на овулация.

Стерилитет, свързан с мъжки фактор

 • Азооспермия (Azoospermia), при хистологични данни за наличие на сперматогенеза;

 • Олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:

  • Обем на еякулата < 1,0 ml;

  • Концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;

  • Сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 – 2);

  • Сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);

  • Наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;

Неясен фактор

Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология.

Не се извършва одобрение, независимо от налични медицински индикации, в следните случаи:

 • Ако съществуват контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция (Виж наредбата)

 • При липсващ или ограничен яйчников резерв със стойности на АМХ < 0,5 ng/ml

При жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението по чл. 31, ал. 1 ЦАР не одобрява заявления за извършване на втори, трети и четвърти.

Получаване на заповеди

Пациентите заявяват как желаят да получат заповедта за организационно и финансово подпомагане – по електронен път или с куриер на адрес. Ако желаете да получите заповедта за финансово и организационно подпомагане по електронен път, е необходимо да разполагате с валиден електронен подпис, регистриран на същия електронен адрес, подаден в заявлението за кандидатстване.

 ВАЖНО! Всяка заповед от ЦАР е валидна за срок от 12 месеца от датата на получаването на документа от куриера или по електронен път. В този срок трябва да бъдат извършени всички процедури, финансирани от заповедта.

Как да стигнете до центъра за асистирана репродукция от МБАЛ „Надежда“

 • Автобус № 83, № 11, № 60

 • Или трамвай № 11 или № 22 до спирка пазар „Красна поляна“ (втората спирка от болница „Надежда“ посока Център).

 • Прехвърляне на автобус № 72 до спирка „Военномедицинска академия“.

Сградата на Центъра по хигиена, където се намира Центърът за асистирана репродукция, е в съседство с ВМА, но на бул. „Акад. Иван Гешов“.

Кандидатстване за първи опит в "Надежда"

В зависимост от конкретната индикация се подготвя комплект документи, който включва:

 • Етапна епикриза – изготвя се от лечебното заведение;

 • Медицински изследвания – предоставят се от пациента, когато не са извършени в лечебното заведение;

 • Декларации съгласно Наредба №28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция – предоставят се от лечебното заведение;

 • Двустранни копия от личните карти на съпрузите/партньорите с текст „Вярно с оригинала“ и подпис.

Необходимите медицински изследвания се предоставят на нашия координатор лично или по имейл – [email protected] в делнични дни от 9:00 ч. до 17:00ч. и скоро след това получава своя готов комплект за кандидатстване за финансово подпомагане от ЦАР.

ВАЖНО! Всички документи, предоставени от пациента, следва да бъдат в оригинал, с подпис и печат на лечебното заведение, в което са извършени. Изследвания, разпечатвани от електронни справки, не се приемат.

Ако сте извършвали изследвания и процедури в МБАЛ „Надежда“, може да получите копие от тях на сектор „Информация“ или да го заявите на тел. 02 441 79 73.

Необходими документи при тубарен стерилитет при жената

 • Документи от извършването на една или повече ХСГ (снимка или диск), лапароскопия или лапаротомия със задължително разчитане от лекаря, който е извършил процедурите.

 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml;

 • Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР.

Необходими документи при стерилитет, свързан с мъжки фактор

 
 • Две обикновени спермограми на партньора, извършени в две различни ин витро клиники. Двата спермални анализа следва да не са по-стари от 6 месеца към датата на подаване на заявление и с повече от 30 дни разлика между извършването им. Желателно е поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по стриктните критерии на Крюгер;

 • Експертно становище от уролог-андролог;

 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml.

Необходими документи при неясен фактор

 • Епикризи, удостоверяващи минимум четири цикъла с вътрематочни инсеминации (IUI) или ин витро опита.

 • Кръвно изследване на АМХ/ AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml;

 • Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР.

Необходими документи при ендометриоза

 • Епикриза от извършена оперативна интервенция и резултат от хистологично (цитологично) изследване, удостоверяващи тежка ендометриоза (III и IV клас по AFS) или по-лека, но засягаща интегритета на маточните тръби;

 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml;

 • Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР.

Необходими документи при LUF-синдром

 • Проследяване на три менструални цикъла с ехографски разчитания и снимки;

 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml;

 • Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР.


Кандидатстване за пореден опит

Ако междувременно във Вашето състояние или това на партньора са настъпили промени е необходимо да предоставите съответните медицински документи.

 В зависимост от конкретната индикация се изготвя комплект документи, който включва:

 • Етапна епикриза – изготвя се от лечебното заведение;

 • Медицински изследвания – предоставят се от пациента, когато не са извършени в лечебното заведение;

 • Копие от заповедта за финансово подпомагане за предишния опит – предоставя се от пациента, когато не е извършен в лечебното заведение;

 • Декларация за резултат от манипулация – предоставя се от пациента, когато не е извършена в лечебното заведение;

 • Декларации съгласно Наредба №28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция – предоставят се от лечебното заведение;

 • Двустранни копия от личните карти на съпрузите/ партньорите с текст „Вярно с оригинала“ и подпис, само в случаите, когато има преиздаване на документа.

Пациентът предоставя необходимите медицински изследвания на нашия координатор лично или по имейл [email protected] в делнични дни от 9:00 ч. до 17:00 ч. и скоро след това получава своя готов комплект за кандидатстване за финансово подпомагане от ЦАР.

Необходими документи при „тубарен фактор“

 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml;

 • Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР. (Когато между последния опит и подаването на ново заявление са изминали повече от 12 месеца).

Необходими документи при мъжки фактор

 • Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР.

 • Експертно становище от уролог-андролог;

 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml.

Необходими документи при „неясен фактор“

 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml;

 • Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР. (Когато между последния опит и подаването на ново заявление са изминали повече от 12 месеца).

Необходими документи при ендометриоза

 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml;

 • Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР. (Когато между последния опит и подаването на ново заявление са изминали повече от 12 месеца).

Необходими документи при LUF-синдром

 • Кръвно изследване на АМХ/AMH (Антимюлеров хормон) със стойности не по-малко от 0,5 ng/ml.

Обикновена спермограма на партньора, не по-стара от 6 месеца към датата на подаване на заявление към ЦАР. (Когато между последния опит и подаването на ново заявление са изминали повече от 12 месеца).

Кандидатстване за четвърти опит инвитро

За да се възползвате от четвърти опит инвитро, финансиран от ЦАР, е необходимо да не сте навършили 43 години към датата на подаване на заявлението, както и да представите актуално изследване на Анти-Мюлеров хормон със стойност не по-малка от 0,5 ng/ml.

За допълнителна информация, както и за информация, свързана с кандидатстването за финансирани по ЦАР инвитро процедури на естествен цикъл, замразен ембриотрансфер и при фактор „Генетични заболявания“, се обръщайте към нашите координатори за „Центъра за асистирана репродукция“ Радостина Янкова и Николета Стеева на тел: 02/4417979.

Работно време с пациенти: от 9:00 до 17:00 ч. от понеделник до петък.

За допълнителна информация се обръщайте към нашите координатори за „Центъра за асистирана репродукция“ Радостина Янкова и Николета Стеева на тел: 02/4417979.

Работно време с пациенти: от 9:00 до 17:00 ч. от понеделник до петък.

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow