img

Още теми

Нов тест за авидност на антителата към цитомегаловирус

Проф. Златко Кълвачев, ръководител на лаборатория „Вирусология“ в МБАЛ „Надежда“, разказва за спецификата на нововъведените изследвания.

12.07.2017 | 00:00

animated-circle
1. Проф. Кълвачев, разкажете повече за изследването на тези две инфекции.

Това са често изследвани микроорганизми, имащи отношение към репродуктивното здраве. Досега търсехме само IgM и IgG антитела към тях, но отскоро лабораторията започна да изследва и авидността на антителата от клас IgG към цитомегаловирус и токсоплазма гондии.

„Авидността” е функционална характеристика, която определя способността на антителата да свързват съответния антиген. Когато е минал кратък интервал от време, авидността на тези антитела е ниска, а когато този период е по-дълъг, авидността постепенно се повишава.

2. Кога е важно да се проведе такова изследване?

Важно е авидността на наличните антитела към цитомегаловирус и токсоплазма от клас IgG да се изследва по време на бременността.

Необходимо е да се знае кога се е случила инфекцията – преди или по време на бременността, за да се прецени потенциалният риск за износването й. Когато изследването докаже ниска авидност на антителата, това означава, че инфекцията е прекарана относително скоро – преди 4-6 месеца, а когато авидността е висока, инфекцията е била активна преди повече от 6 месеца или години.

3. По какъв метод се извършва изследването на тези антитела?

За изследванията, които провеждаме в болница „Надежда”, използваме усъвършенствания вариант на хемилуминисцентния метод – електрохемилуминисцентен имунотест (ECLIA). Тойе най-подходящ за целта – бърз, чувствителен и точен.

4. Има ли други антитела, при които се прилага този метод на изследване?

Разбира се! В „Надежда” всички серологични вирусологични изследвания се провеждат по този начин – с ECLIA. Освен изследванията за ХИВ, хепатити А, В и С, херпесни вируси, рубеола, токсоплазмоза, сифилис и др., отскоро с тази техника провеждаме изследване и на антитела срещу човешкия Т-лимфотропeн вирус (HTLV I/II). Този вирус не се среща у нас, но е важно да се изследват хора, които идват отвън и участват в донорски програми.

HTLV е ретровирус, който се предава предимно с кръв, но заразяването може да стане и при сексуален контакт, кърмене и дори през плацентата. Този вирус причинява левкоза, левкемия и лимфоми при възрастни и е свързан с развитието на някои невродегенеративни заболявания (спастична парапареза) и др. Специално отбелязвам, че носителство на човешкия Т-лимфотропен вирус може да се наблюдава през целия живот и без никаква клинична изява.

5. Проф. Кълвачев, каква е разликата между антителата от клас IgM и антителата от клас IgG при вирусните инфекции?

Изработването на антитела е една от защитните реакции на организма срещу инфекциите, включително вирусни. Антителата от клас IgM се появяват рано (7-10 дни от началото на инфекцията) и когато количеството им достигне своя пик, те започват да намаляват до изчезване. Антителата от клас IgG се появяват по-късно (след 20-30 дни), но остават дълго време в кръвта. В някои случаи тези антитела се откриват в рамките на година (при грип), а при други (цитомегаловирус, хепатит А, рубеола и др.) остават за цял живот.

Изследването на антителата от клас IgM и IgG ни дава важна информация за наличие, състояние и давност на една вирусна инфекция, която може да е прясна първична, реактивирана, или прекарана в миналото.

В някои случаи обаче (например при херпес тип 1 и/или 2), по-важно е да се изследват антителата от клас IgG, защото наличието им доказва вече осъществено заразяване и ни насочва да следим за евентуално активиране, особено по време на бременност.

В тези случаи търсенето на специфични антитела от клас IgM дори се обезсмисля, защото ако тези вируси се активират, това ще се разбере от появата на мехурчета, зачервяване, изтръпване и болки, а появата на IgM-антителата ще е след 7-10 дни, когато херпесът вече ще е отминал…

6. За колко време стават готови резултатите от изследванията на антителата?

В рамките на работния ден! Освен това, тук има възможност за интерпретация и обсъждане на получените резултати със специалисти веднага – всеки работен ден от 9:00 до 15:00 ч.

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow