img

тема ЕМБРИОЛОГИЯ

Стефка Николова, старши ембриолог: „Екипът ни е отбор от съмишленици“ (част II)

Каква е разликата между IVF, ICSI и IMSI? Как точно се оценява дали една яйцеклетка е годна да даде начало на живот?
Как се избира сперматозоида, с който да бъде оплодена яйцеклетката?

02.04.2021 | 00:00

animated-circle
Каква е разликата между IVF, ICSI и IMSI?

При in vitro метода на оплождане сперматозоидите сами оплождат яйцеклетката, ние само наблюдаваме резултата и развитието на ембриона. Методът е подходящ при млади пациенти и сравнително добра спермограма и неясен фактор на стерилитет. В някои случаи прилагаме класическо инвитро на спонтанен цикъл. Ако се подходи със стимулация, при нас задължително прилагаме и ICSI на част от добитите яйцеклетките, за да имаме вариант, в случай че не се наблюдава оплождане с класическото инвитро. По този начин можем да сравним и развитието на ембрионите, получени при оплождане с двата различни метода.

При ICSI в цитоплазмата на яйцеклетката се инжектира избран от нас сперматозоид. Сперматозоидите при стандартно ICSI в повечето центрове се търсят на обектив 40х (четиридесет пъти) увеличение. В нашата лаборатория за по-добра селекция на сперматозоидите използваме по-голямо увеличение 60х (шестдесет пъти). IMSI методът се прилага при влошена морфология на сперматозоидите. Там селекцията е на обектив със 100х (сто пъти) увеличение, с имерсионно масло, което подобрява образа. Инжектирането на яйцеклетката става стандартно.

Как точно се оценява дали една яйцеклетка е годна да даде начало на живот?

За яйцеклетката се съди основно по това дали е зряла. Няма друг надежден метод, с който да се направи оценка на потенциала ѝ. Тъй като яйцеклетките са силно ограничен брой в сравнение с броя на сперматозоидите, те не могат да бъдат селектирани, както и морфологично не може да прогнозираме дали ще се оплодят и ембрионите ще се развиват нормално. Оплождаме всички зрели яйцеклетки, а потенциалът им са проявява в развитието на ембрионите.

Една яйцеклетка може да изглежда прекрасно, но да не се активира или ембрионът, в чието създаване участва, да спре да се развива. Възможно е и обратното – да имаме забележки по отношение на яйцеклетката, но ембрионът да се развива отлично.

Как избирате сперматозоида, с който да бъде оплодена яйцеклетката?

След обработка в Андрологична лаборатория, при нас идват пречистени и активирани сперматозоиди. При ICSI/IMSI избираме сперматозоиди, които да са морфологично нормални или ако няма такива, да бъдат близко до нормалната форма на главата – без шийни и опашни дефекти. Допълнително може да приложим и „Зона тест“, който селектира сперматозоидите чрез способността им да се прикрепят към зоната на яйцеклетката.

Трудно ли се взима решение кои ембриони ще бъдат трансферирани? На кой ден се трансферират – пети или трети?

Решението на кой ден да се направи трансферът се взима заедно с лекуващия лекар, като се отчитат редица особености – факторът на стерилитет, предходни опити, историята на двойката и др.  Дали ще върнем ембрион на пети или трети ден отново е общо решение – на терапевта и ембриолога. И двата варианта са успешни при наличието на добри ембриони. На ден 5 имаме повече информация и ембрионите са по-развити. Невинаги решението кой ембрион да бъде върнат е лесено, но следваме опита, знанията и интуицията си.

Има ли разлика между свеж и замразен трансфер по отношение на успеваемостта на процедурата?

Криоконсервацията е уникален метод, който запазва потенциала на ембрионите дългосрочно. Тя дава възможност трансферът да бъде отложен във времето поради медицински или социални причини. В случай на неуспех при свеж трансфер, замразените ембриони са шанс опитът да бъде повторен, без жената да преминава отново през стимулация. Замразеният ембриотрансфер се планира, след като се избере точният момент при подходящи условия – нива на хормони, дебелина на лигавица и др., което повишава шанса за успех. 

Преживяемостта на ембрионите при размразяване е отлична, а успеваемостта на процедурата е съизмерима със свежия ембриотрансфер. Все повече бебета в световен мащаб се раждат от замразени ембриони и проучванията показват, че тези бебета имат нормално развитие.

Какво е чувството, когато си „виновникът“ за началото на един нов живот? Как изглежда „сътворението“ под микроскоп?

Ембриологията, като всяко нещо, което се прави с любов, е призвание. Ние помагаме да се случи чудото на живота, да ги има дълго чаканите и жадувани деца. Чувстваме се невероятно удовлетворени, когато видим резултатите от усилията ни. Нашата работа преобръща живота на хората и променя съдбите им към добро. Щастието и благодарността им е най-голямото признание.

Представете ни екипа на ембриологична лаборатория?

Нашият екип биолози е отбор от съмишленици – хора с голямо търпение и отдаденост към професията; хора, които не спират да се вълнуват от работата и тя да им носи заряд. Ние не спираме да учим и да се развиваме, за да сме в крак с най-новите тенденции в асистираната репродукция.

Вашето лично послание към двойките, които сега тръгват по пътя към мечтата за дете?

Пътят е труден, да бъдат упорити и търпеливи. Да търсят специалисти, на които имат доверие. Да не спират да мечтаят и да се борят, защото надежда винаги има! Пожелавам на всички да изпитат радостта от това да бъдеш родител!

 Вижте първа част на темата ТУК.

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow