img

Бременност

Етапи на феталната морфология

Обикновено първата среща със специалиста по пренатална медицина става по време на прегледа в първи триместър – между 11 и 13 гестационна седмица на бременността.

13.10.2022 | 12:36

animated-circle

Първа фетална морфология

Обикновено първата среща със специалиста по пренатална медицина става по време на прегледа в първи триместър – между 11 и 13 гестационна седмица на бременността. Оптималният период за този преглед е 12 г.с., тъй като размерите на плода в тази гестационна седмица позволяват по-детайлен оглед на органите.

Изследването е познато сред всички бременни като първа или ранна фетална морфология. Понякога погрешно се нарича „биохимичен скрининг“, но по същество представлява ултразвукова диагностика, допълнена с кръвно изследване на два биохимични маркера (биохимичен скрининг).

Преди феталната морфология е препоръчително да се информирате дали в семейството Ви има наследствени заболявания и деца с генетично-структурни дефекти. Тази информация е важна за специалиста по фетална медицина, който извършва прегледа.

Скрининг за хромозомни аномалии

По време на ранната фетална морфология се прави скрининг за хромозомни аномалии на плода – състои се в измерване на т. нар. „нухална транслуценция“ – за да се установи дали има ясно изразена носна кост, да се измери кръвотокът през трикуспидална клапа на сърцето и кръвотокът на „дуктус венозус“, който преминава през черния дроб на плода.

Биохимични маркери

Ултразвуковият преглед заедно с резултатите от изследването на два биохимични маркера (плацентарен протеин и свободен бета-хорионгонадотропин) дава на специалиста по пренатална медицина информация дали рискът за хромозомни аномалии (синдром на Даун, Едуардс, Патау и др.) е нисък, среден или висок.

При установяване на висок риск се прави препоръка за извършването на инвазивно изследване.

Оценка на анатомичните структури на плода

С помощта на ранната фетална морфология се прави както оценка на риска за наличие на хромозомни аномалии, така и за оценка на анатомичните структури на бебето. Още по време на този ранен срок на бременността могат да се очертаят добре мозъчните полукълба на Вашето бебе, ръчичките, крачетата, структурата на гръбнака, бъбреците, диафрагмата, стомаха.

Определяне на пола на бебето

Между 11. и 13. гестационна седмица на бременността определянето на пола все още не може да е прецизно.

Голяма фетална морфология

Изследването „голяма фетална морфология“ се прави между 20-22 гестационна седмица на бременността.

По време на тази втора фетална морфология специалистът по пренатална медицина може да извлече информация как се развива бременността и какво е състоянието на различни органи и системи на плода. Оценява се структурата и развитието на сърцето, мозъка, бъбреците, гръбначния стълб и т.н.

Структурни аномалии

С помощта на феталната морфология могат да бъдат установени структурни аномалии или заболявания на плода. Ранната диагностика на част от тези състояния позволява да се извършва стриктно наблюдение на Вашето бебе и планиране на раждането.

Хромозомни аномалии

Често ако плодът е засегнат от хромозомна аномалия (синдром на Даун и други хромозомни аномалии), това може да бъде установено и по време на фетална морфология под формата на отклонения от нормалната находка. С ултразвуково изследване подобни хромозомни аномалии на плода не могат напълно да се изключат, но при нормална ултразвукова находка вероятността да ги има значително намалява. Трябва да се има предвид обаче, феталната морфология е скринингов тест, а не диагностичен метод.

Доплерово изследване

По време на всяка фетална морфология се извършва изследването на феталния и плацентарния кръвоток, с помощта на което се оценява състоянието на плода.

Инвазивни диагностични методи

Хромозомните заболявания на плода се доказват или изключват единствено и само посредством инвазивни методи (амниоцентеза, хориална биопсия, кордоцентеза), които от своя страна носят риска от загуба на бременността от порядъка на 0,5-1%.

Късна (трета) фетална морфология

След първата и втората фетална морфология е препоръчително да се направи и трета (късна) фетална морфология през 28-32 гестационна седмица на бременността.

Оценка на околоплодните води и установяване на позицията на плацентата

Целта на тази фетална морфология е да се определи как нараства плодът, да се направи оценка на околоплодните води, да се установи позицията на плацентата, която вече окончателно е заела своето място (дали е ниско разположена или е в нормална позиция и в зависимост от това да се определи какъщ ще бъде начинът на раждане), да се определи степента ѝ на зрялост.

Оценка на анатомичните структури на плода

Както при предходните фетални морфологии и на третата се оценява развитието на различни органи и системи на плода и се оценява дължината на маточната шийка, за да се определи риска от преждевременно раждане.

Доплерово изследване

Важен момент от всяка фетална морфология е изследването на феталния и плацентарния кръвоток, т. нар. доплерово изследване, с помощта на което се прави оценка на състоянието на плода.

Как и кога да запиша час?

Препоръчваме да запишете час за фетална морфология няколко седмици предварително. Записването се прави на тел. 02 441 79 70/ 0882 193 970 или на Регистратура в болница „Надежда“.

ВАЖНО! В деня на Вашата фетална морфология е препоръчително да сте пред кабинета, в който ще Ви бъде извършено изследването, поне 15 минути предварително, за да се запознаете с информираното съгласие и да го подпишете преди прегледа.

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow