img

Бременност

Какво е фетална морфология

Феталната морфология е един от най-важните прегледи по време на бременността. В повечето страни в света той е един от задължителните прегледи за всяка една бременност.

20.09.2022 | 16:18

animated-circle

Феталната морфология е един от най-важните прегледи по време на бременността. В повечето страни в света той е един от задължителните прегледи за всяка една бременност.

Прегледът е напълно безопасен както за майката, така и за бебето. Той е изцяло неинвазивен и по същество представлява обикновен ултразвуков преглед, по време на който се оценява анатомията на плода – от мозъка, лицето, очите, устните, носа, сърцето, ръцете, краката, бъбреците, гръбначния стълб и всички останали структири, които са се развили до този момент на бременността.

Преглед „Фетална морфология“ се извършва задължително в определен срок на бременността – между 20 г.с. и 22г.с.  

За пренаталната диагностика

Пренаталната диагностика в днешно време е вече неразделна част от грижата за бременността, защото вече много състояния могат да бъдат установени и лекувани преди раждането.

Прегледите „Фетална морфология“ се осъществява посредством ултразвуко изследване, чрез което е възможно още в много ранна бременност сепциалистите по пренатална медицина да установят дали бебето се чувства добре и дали бременността протича нормално.

Ранна фетална морфология

Обичайно първата среща със специалиста по пренатална медицина се осъществява по време на прегледа в първи триместър, в 12 г.с. или между 11 г.с. и 13 г.с. Това е преглед, известен като ранна или първа фетала морфология. Сред пациентите този преглед е известен и като биохимичен скриниг, но всъщност основната му част се състои ултразвукова диагностика, в допълнение с кръвно изследване, което се нарича биохимичен скрининг. Кръвният тест може да бъде извършен по всяко време на денонощието, не е необходимо да е на гладно.

Наследствени заболявания

Преди прегледа е необходимо да разпитате близките си дали в семейството има някакви наследствени заболявания, дали са се раждали деца с генетично структурни дефекти, защото тази информация би била полезна за специалиста по пренатална медицина, който извършва прегледа Фетална морфология.

Нухална транслуценция

Една част от ултразвуковото изследване представлява скрининга за хромозомни аномалии на плода и се състои измерване на т. нар. „нухална транслуценция“ – едно малко разстояние, което всяко едно бебе има зад вратлето си, да се установи дали има ясно изразена носна кост или не, да се измери кръвотока през трикуспидална клапа на сърцето (клапата, която разделя дясна камера от дясно предсърдие), да се измери кръвотока при един много малък съд, който се нарича „дуктус венозус“ и минава през черния дроб на плода.

Скрининг за хромозомни аномалии

Съвкупността от тези ултразвукови изследвания, заедно с резултатите от два биохимични маркера, които се наричат плацентарен протеин и свободен бета-хорионгонадотропин, дава информация какъв е рискът детето да има хромозомни аномалии, в частност Даун синдром – нисък, среден или висок. Когато рискът да има наличие на хромозомни аномалии е твърде висок, се препоръчва извършването на инвазивно изследване.

Оценка на анатомичните структури на плода

Освен като скрининг за хромозомни аномалии, прегледът между 11 г.с. и 13 г.с. служи също за оценка на анатомичните структури на бебето. Още в този срок могат да се очертаят добре двете мозъчни полукълба на плода, двете ръчички, двете крачета, най-общо структурата на гръбнака, стомаха, диафрагмата, бъбреците.

Този преглед, колкото и прецизно да е проведен, не отменя необходимостта от извършване на фетална морфология в 20-22 г.с., защото, ако сърцето на плода в 11-13 г.с. има размера на оризово зърно, в двадесета седмица вече достига размера на монета и структурата му може много по-детайно да бъде изселдвана.

Определяне на пола на бебето

Между 11 г.с. и 13 г.с. определянето на пола не е сигурно. Въз основа на ъгъла, който сключва половото хълмче с тялото на бебето, може да се направи прогноза за пола, но тя е в не повече от 80% сигурна.

Защо е важен прегледът "фетална морфология" между 20 г.с. и 22 г.с.?

Съществуват аномалии, които могат да бъдат видени и разпознати в този срок на бременността. При някои от тях може да бъде приложено лечение на плода, за да има благоприятен изход на бременността.

За жалост, съществуват и такива, на които не може да се повлияе. Това са тежки аномалии, при които пациентката е изправена пред избор дали да износи бременността докрай, знаейки за тази аномалия (хромозомен или генетичен синдром), или да прекъсне бременността по медицински показания, ако Стандартът по Акушерство и гинекология окачествява тази аномалия като несъвместима с живота на плода в бъдеще.


Кога се извършва прегледът "Късна фетална морфология"?

Наред с основните прегледи в първи и втори триместър, когато се оценява феталната морфология, е препоръчително да се направи преглед и в 28-32 гестационна седмица. В този период се прави т. нар. късна или трета фетална морфология.

Целите са да се определи растежът на плода, да се направи оценка на околоплодните води, да се установи позицията на плацентата, тъй като тя вече окончателно е заела своето място (да се направи оценка дали е ниско разположена или е в нормална позиция и в зависимост от това да се определи начинът на раждане), да се определим степента на зрялост на плацентата. Както в предходните два триместъра и на третата фетална мрофология се оценява дължината на маточната шийка, за да се определи риска от преждевременно раждане.

Защо трябва да се проследят темповете на растеж в този късен срок на бременността?

Целта е да се установи дали има отклонения или не, тъй като изоставането в растежа на плода най-често се появява след 28-а седмица. Разбира се, може да се появи и много по-рано, но това са по-редки случаи.

Изоставането в растежа след 28-а седмица може да се дължи на различни причини – недостатъчност на плацентата (недобра функия на плацентата), хромозомни заболявания, съпътстващи състояния като хипертония на майката или т.н. прееклампсия и др.

Провеждането на късна фетална морфология се препоръчва и с оглед на факта, че някои малформации могат да бъдат открити именно в късния срок на бременността – например някои костни дисплазии (нарушения в растежа на костите), някои от сърдечни малформации (малформации на аортата, стеноза на главната белодробна артерия).

Много често в този срок се появява и прееклампсията и тя може да доведе до забавяне на нарастването на плода, до промени в кръвотока му, което оправдава извършването на преглед „Фетална морфология“.

Другото, което изследваме е количеството на околоплодната течност. Увеличено е например при диабет, а намалено – когато има преждевременно изтичане на околоплодни води или при недобра плацентарна функция и др.

Доплерово изследване

Важен етап от прегледа Фетална морфология е изследването на феталния и плацентарния кръвоток, т. н. доплерово изследване, което представлява изследване на потока на кръвта в съдовете на плода, в пъпните артерии, в т.н. венозен дуктус. Може да се изследват и кръвотоците във феталното сърце, както и кръвотока в артериите на матката.

В зависимост от доплеровото изследване ние оценяваме състоянието на плода. От голямо значение е доплеровото изследване, пак се връщам към изоставането в нарастването на плода. Спрямо това изследване ние оценяваме  кога едно бебе може да се роди, кога може да се изчака малко по-късно. Така че, това са основните насоки, които ни дават тези изследвания.

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow