img

Covid-19

Становище на МБАЛ „Надежда” за ваксинирането на бременни

Настоящото изложение е насочено само към пациенти на болницата и има за цел да покаже нашите препоръки към тях.

21.02.2021 | 00:00

animated-circle

Настоящото изложение е насочено само към пациенти на болницата и има за цел да покаже нашите препоръки към тях. Разбирайки сложността на ситуацията в страната, ние не търсим дебат с официалните мнения по темата. Становището ни носи препоръчителен характер и е продиктувано от нашата отговорност и дълг, които носим към пациентите си.
От 22 февруари ще препоръчаме на наблюдаваните в болница „Надежда“ бременни да се ваксинират по техен избор. Ние направихме медицинска справка и дебатирахме с всички колеги – акушер-гинеколози, специалисти по фетална медицина, анестезиолози, неонатолози, имунолози, генетици, вирусолози и фармацевти на болницата.

Нашето заключение съвпада с това на СЗО, а именно:
„нямаме никакви особени причини да смятаме, че ще има специфични рискове, които да надхвърлят ползите от ваксинирането при бременни“.

Нашите аргументи са и:
1. Ваксините, които се предлагат, не застрашават майката и плода.
2. Рисковете за бременните при заразяване с COVID-19 са големи – за преждевременно раждане, развитие на усложнения на бременността, живота на жената.
3. Убедени сме, че с ваксинирането нашите пациенти не поемат рискове за своите деца, а напротив – съхраняват техния и своя живот.
4. Ваксините, които се предлагат, не са противопоказани при кърмене и не налагат спиране или прекъсване на кърменето.
5. Особено показани за ваксиниране са бременни и кърмещи здравни работници, работещи с рискови пациенти, както и съпругите на хора на първа линия и всички онези, които са изложени на интензивен ежедневен контакт с голям брой хора.

Ние ще съветваме нашите пациентки да се ваксинират, без да ги задължаваме.
Ще коментираме с всяка бременна индивидуалната ѝ анамнеза и рисковете от среща с вируса, вкл. местоживеене, професионална заетост и начин на живот, съпътстващи заболявания, за да вземе тя информирано решение дали да се възползва от достъпната в момента ваксинопро¬филактика на COVID-19.
Ще съветваме пациентките ни в ранна бременност да изчакат при максимални предпазни мерки до завършване на първи триместър на бременността, а тези във втори и трети триместър, както и кърмещите, изложени на повишен риск – да се възползват от най-ранната възможност за ваксиниране срещу COVID-19.
Ваксинирането е акт на грижа за нашите пациенти и ние поемаме отговорност за тях.

Екипът на „Надежда”

 Допълнителни източници:
• Центрове за конрол на заболяванията на САЩ – Препоръки за ваксиниране при бременност https://.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
• Американски колеж по акушерство и гинекология – Клинични препоръки на експертния съвет по ваксинации за бременни и кърмещи
https://.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/vaccinating-pregnant-and-lactating-patients-against-covid-19
• Американски колеж по акушерство и гинекология – Насоки за ваксиниране на бременни срещу COVID-19
https://.acog.org/-/media/project/acog/acogorg/files/pdfs/clinical-guidance/practice-advisory/covid-19-vaccination-site-recommendations.pdf
• Световна здравна организация – Прессъобщение за актуализираните препоръки за ваксиниране с Модерна (подобни и за останалите две ваксини)
https://.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-moderna-covid-19-mrna-1273-vaccine-what-you-need-to-know
Цитат:
„Should pregnant women be vaccinated? While pregnancy puts women at higher risk of severe COVID-19, very little data are available to assess vaccine safety in pregnancy. Nevertheless, based on what we know about this kind of vaccine, we don’t have any specific reason to believe there will be specific risks that would outweigh the benefits of vaccination for pregnant women. For this reason, those pregnant women at high risk of exposure to SARS-CoV-2 (e.g. health workers) or who have comorbidities which add to their risk of severe disease, may be vaccinated in consultation with their health care provider.“
• RCOG – Британски Кралски колеж по акушерство и гинекология – информационна листовка за прилагане на ковид ваксини при бременни:
https://.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-01-12-covid-19-vaccine-info-sheet.pdf
• RCOG британския Кралски колеж по акушерство и гинекология – Препоръки за ковид ваксиниране при бременност и кърмене
https://.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/coronavirus-covid-19-pregnancy-and-womens-health/covid-19-vaccines-and-pregnancy/covid-19-vaccines-pregnancy-and-breastfeeding/
• ASRM – Американско общество по репродуктивна медицина – Позиция относно ваксиниране срещу ковид на бременни жени и жени, плануващи бременност
https://.asrm.org/news-and-publications/news-and-research/press-releases-and-bulletins/american-society-for-reproductive-medicine-asrm-position-on-covid-vaccine-use-in-pregnant-women/
• Дружество по майчино-фетална медицина Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM): Становище относно ваксиниране срещу SARS-CoV-2 и бременност
https://.smfm.org/covidclinical

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow