img

Хирургия

Гинекологични интервенции и ролята на специалистите от ОАИЛ

Интервю с д-р Веселин Петров, анестезиолог в МБАЛ „Надежда“.

18.03.2024 | 16:00

animated-circle
Д-р Веселин Петров - интервю

Д-р Веселин Петров завършва медицинското си образование в Медицински Университет – София през 2016 г.

От 2017 до 2022 г. работи като лекар в клиниката по Анестезиология и интензивно лечение на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“.

През 2021 г. придобива специалност по ,,Анестезиология и интензивно лечение“.

От декември 2022 г. е част от екипа на болница „Надежда“.

1. Какви видове анестезии се прилагат в болница ,, Надежда'' при интервенции и операции в гинекологията?

Анестезиологът участва активно във всички диагностични, хирургични и миниинвазивни процедури в гинекологията, при които се налага обезболяване и/или отнемане съзнанието на пациента.

В болница “Надежда” използваме всички приети и доказано най-ефективни и безопасни техники на анестезия. В зависимост от вида на предстоящата операция, се прилагат общи венозни анестезии, общи ендотрахеални анестезии, както и регионални техники, които включват спинална и епидурална анестезии.

Ефектът на избраната упойка се изразява в това, че се премахва чувството за болка и/или съзнание с цел да се осигури комфорт и безопасност на пациента по време на самата гинекологична интервенция.

2. Какво включва подготовката на пациента за анестезия преди дадена гинекологична интервенция?

Преди всяка планова оперативна интервенция в гинекологията на пациента се взимат стандартни изследвания и се провежда консултация с интернист.

Следва попълване на задължителните документи за информирано съгласие, като за нас, анестезиолозите, най-важен е т.нар лист за преданестезиологична консултация. Той представлява кратка анкета с въпроси, свързани със здравословното му състояние, предишен опит с анестезии и/или проведено интензивно лечение, съпътстващи хронични заболявания и прием на медикаменти.

На базата на информацията от тази анкета и на данните от проведения клиничен преглед, анестезиологът прави оценка на анестезиологичния риск и предложение за най-подходящата анестезиологична техника.

При разговора с пациента анестезиологът дава препоръки за необходимостта от въздържане от прием на течности и храна, както и за евентуално прекъсване на приема на определени медикаменти.

Важно е да знаете, че е наложително да спазвате препоръките на вашия анестезиолог. Те ще осигурят максимална сигурност за вас и оптимални условия за извършване на предстоящата оперативна интервенция.

3. Има много страхове по отношение на упойките, но какви са реалните рискове от приложението им при гинекологични операции?

Рисковете при гинекологичните интервенции са същите, както и при другите хирургични интервенции. С напредъка на медицината, новата специализирана апаратура и съвременните лекарства, използвани по време на анестезия, този риск се свежда до минимум.

4. Каква е ролята на анестезиолога по време на самата операция ?

Анестезиологът е до пациента по време на целия интраоперативен период. По време на операцията той въвежда и държи болния в анестезия и наблюдава непрестанно жизнените му функции. Следи всичките показатели – дишане, сърдечна дейност и други. При всяко отклонение на някои от тях, той своевременно ги коригира.

След операцията извежда пациента от анестезия, назначава терапия и отново проследява състоянието му. Анестезиологът остава с пациента до пълното възстановяване на основните жизнени функции.

Подготовка на упойка
5. Какви са възможностите и спецификите за обезболяване на бременни жени по време на хирургични интервенции?

Нашата болница е високоспециализирана в грижата за бременните жени. В зависимост от спецификата на предстоящата интервенция, ние внимателно подбираме възможно най-добрата, щадяща и безопасна анестезиологична техника. Работим по всички стандарти за обезболяване в акушерството и гинекологията.

Съвременните лекарства за обезболяване не преминават или преминават в много малка степен от майчиното кръвообращение в това на бебето.  В този ред на мисли, даването на анестезия по време на бременност не крие рискове за бебето и е безопасна. Анестезия е приложима във всеки етап от бременността, като разбира се, се прецизира спрямо него.

6. Какви са възможните реакции след края на упойките, прилагани при бременни?

Отново ще акцентирам върху това, че ние използваме медикаменти, безопасни за майката и бебето. Въпреки че предоперативно правим медикаментозна профилактика, в редки случаи е възможно след края на анестезията да се появят гадене или повръщане. Затова е важно стриктно да се спазват препоръките на анестезиолога за приема на храни и течности преди операцията.

7. След кои интервенции се налага престой в реанимация и как продължава грижата за пациентите там?

Всички гинекологични операции, извършени с обща ендотрахеална анестезия в болница “Надежда” остават за наблюдение следоперативно в реанимация. 

Продължителността на престоя не е точно определена. Тя зависи от самата оперативна интервенция и от възстановяването на пациента. Обикновено е около 12-24 часа. През този период се осигурява адекватно обезболяване на пациента, постоянно наблюдение и при необходимост се предприемат различни диагностични и терапевтични процедури.

По преценка на анестезиолога, след всяка анестезия може да се наложи престой в реанимация за интензивно наблюдение и терапия. Този срок може да бъде от няколко часа до няколко дни в зависимост от състоянието на пациента.

8. Как са обезпечени интензивните грижи при спешни състояния в гинекологията? Подготвени ли са екипите на ОАИЛ за реакция?

Нашата реанимация е с високо ниво на компетентност. Като такава, екипите ни са подготвени, обучени и специализирани в това да посрещнат и менажират всички тежки и спешни състояния, които могат да се появят, включително и по време на бременността.

9. Има ли случай от Вашата практика тук, който винаги ще помните?

Случаите са много, но за щастие всички са с добър изход. Сега не мога да се сетя за конкретен такъв, но винаги се радвам, когато срещна в болницата усмихнати наши пациенти, преминали през нашето отделение.

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow