img

Хирургия

Висцерална (коремна) хирургия

Интервю с доц. д-р Георги Григоров, ръководител на отделение Хирургия в болница „Надежда“.

12.02.2024 | 20:54

animated-circle

Доц. Григоров

Доц. д-р Георги Григоров е специалист с над 30-годишен опит в областта на общата, коремната, гръдната и съдовата хирургия.

Специализиран е в безкръвната (лапароскопска) абдоминална и колоректална хирургия и в прилагането на лазерна терапия в проктологията.

От 1989 г. до края на 2015 г. доц. Григоров е заместник-началник на II Хирургична клиника на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”. От януари 2016 г. оглавява отделение Хирургия в МБАЛ „Надежда“.

Професионалните му интереси са в областта на острия панкреатит, хирургичния сепсис, травмата, лапароскопската и отворената висцерална (коремна), съдовата и гръдната хирургия, трудно зарастващите рани, лазерната проктология, херниалната хирургия.

1. Доц. Григоров, какво се крие зад понятието „Висцерална хирургия“?

Висцералната хирургия е относително ново понятие, което е в определено отноше-ние към два по-стари термина: обща и коремна хирургия. За да улесним читателите, ще приемем, че висцерална хирургия е съвременното название на коремната хирургия.

Разбира се има нюанси и разлики, но те не са от значение за целите на днешното интервю. Общата хирургия включва коремната (висцералната) хирургия.

2. Какъв обем операции в това направление се извършват в МБАЛ „Надежда“?

Отделението по хирургия в МБАЛ „Надежда“ има II -ро ниво на компетентност.  Извършват се много големи, големи, средни и малки операции. Оперативната ни дейност е много разнообразна. Тя обхваща най-общо хирургичното лечение на:

  • Заболяванията и травми на Гастроинтестиналния тракт – хранопровода, стомаха, дванадесетопръстника, тънкото и дебело черво, апендикс а и ректума.
  • Хирургия при застрашаващо живота затлъстяване.
  • Заболявания и травми на слезката и диафрагмата.
  • Заболявания и травми на черния дроб, жлъчния мехур, жлъчните пътища, панкреаса и ретроперитонеума
  • Херниите на предната коремна стена.
  • Патологични състояния, при които са ангажирани магистрални интра-абдоминални кръвоносни съдове.
    Различните класификации прибавят и хирургията на млечната жлеза, на щитовидната жлеза и проктологията.
3. Лапароскопски или конвенционална хирургия се работи тук? Кое налага избора?

Тук отново се стига до противопоставяне на двата подхода. Всъщност те се допълват. Често се прилагат съвместно в рамките на една оперативна намеса.

Разбира се лапароскопският метод е по-модерен, по-технологичен, по-малко инвазивен. Постоперативната болка е по-малка. Възстановяването на пациентите е по-бързо. Болничният престой е скъсен. Така че, приоритетно в отделението по хирургия се работи предимно лапароскопски.

4. Какви са най-честите състояния, с които се сблъсквате в практиката си, които изискват хи-рургична намеса? Има ли орган, обект на висцералната хирургия, който е най-сложен за третиране?

Отговорът на този въпрос е свързан с това как формулираме висцералната хирургия. Всеки интра-абдоминален орган има своята специфика и особености. Към това може да се добави и анатомичната вариабилност, което допълнително усложнява картината.

Ако грубо разделим висцералните патологични състояния на доброкачествени и злокачествени, то в първата група най-често се срещаме с херниите на предната коремна стена, а във втората група – със неопластичните заболявания на стомаха, дебелото черво и ректума.

5. С кои болнични звена си взаимодействате най-тясно по отношение на този тип хирургия?

Работим в тясно сътрудничество с всички отделения, както и с клинична лаборатория, микробиологична, имунологична лаборатории, отделението по образна диагностика, патохистологична лаборатория, болнична аптека, различни специалисти – консултанти.

Най-тясно сме свързани с ОАИЛ и Операционен блок, както и с клиниката по Медицинска онкология. Това се налага от естеството на нашата работа: лечението на пациенти с абдоминални неопластични заболявания.

6. Какви са възможностите на хирургията за диагностика и лечение на туморни образувания на коремните органи?

МБАЛ „Надежда“ разполага с всички необходими звена и апаратура за постигане на своевременна и точна диагноза на абдоминалните неопластични процеси.

Разполагаме с модерно оборудвано ендоскопско звено. Отделението по образна диагностика също разполага със съвременна и времепестяща апаратура. В Патохистологичната ни лаборатория се прилагат всички модерни методи за прецизиране и детайлно типизиране на туморите.
По отношение на минимално инвазивната диагностика прилагаме перкутанна тънкоиглена биопсия под УЗД или КТ контрол.

7. Има ли състояния и травми, вследствие на бременността и раждането, при които се намесва висцералната хирургия? Какви са възможностите за лечение в болница „Надежда“?

Тези състояния са относително редки. Хирургичният екип е напълно подготвен и е на разположение, когато се налага неговото участие и съдействие. Създадени са всички необходими условия за адекватна и успешно лечение. МБАЛ „Надежда“ разполага със средствата и екипите за това.

8. Как пациентите могат да се свържат с екипа на отделение Хирургия в МБАЛ „Надежда“, за да направят консултация с Вас?

Консултативният хиругичен кабинет (№ 12) в болница „Надежда“ е с работно време от 07:30 до 15:30 всеки делничен ден. Всички хирурзи от отделението имат приемни часове. Записване може да се извърши по телефон през кол центъра на болницата, онлайн през формата за записване на часове на сайта на МБАЛ „Надежда“ или посредством платформата SuperDoc. Част от хирурзите имат преимни часове и в Медицински център „Надежда“ в  Paradise center.

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow