img

Хирургия

Онкологичното лечение и ролята на анестезиолога

Интервю с д-р Стела Байрактарова, анестезиолог в болница „Надежда“.

27.03.2024 | 12:17

animated-circle
д-р Стела Байрактарова, анестезиолог в МБАЛ "Надежда"

Д-р Стела Байрактарова завършва Медицински университет – Стара Загора през 1995 г.

От 2002 г. до 2007 г. специализира към ВМИ – Плевен и Медицински университет – София.

Професионалният ѝ път започва в болницата в Свищов, след което продължава в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ и МБАЛ „Св. Марина“ в Плевен, където ръководи отделението по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение. Впоследствие работи в Медицинския институт на МВР (МВР-болница), а от 2021 г. е част от екипа на „Надежда“.

Преминала е квалификационни курсове по трудни интубации, обезболяване в акушерството и гинекологията, анестезия с ларингеална маска, ентерално и парентерално хранене.

1. Д-р Байрактарова, къде е пресечната точка между анестезиологията и онкологията?

Анестезиологията и интензивното лечение в онкологията имат за целт да подпомогнат и осигурят адекватни диагностични и терапевтични, общомедицински или хирургични мероприятия при лечението на пациентите с онкологични заболявания.

В колаборация с онколозите, анестезиолозите правим оценка на общото състояние на болния, като заедно планираме медицинските грижи, насочени най-вече към стабилизирането на пациента и управлението на болката в напредналите етапи на заболяването.

При необходимост от оперативно лечение, осъществяваме предоперативната подготовка. Запознаваме се с метода на предстоящата операция, за да определим възможно най-малко рисковото обезболяване за конкретния пациент.

По време на операцията въвеждаме и държим болния в анестезия. Следим всичките му жизнени показатели. При нужда коригираме тези показатели и реанимираме. След операцията извеждаме пациента от анестезия и назначаваме терапия, способстваща за оптималното му възстановяване.

2. Анестезията повлиява ли негативно основното заболяване или ефекта от онкологичното лечение?

Приложението на анестезия не повлиява основното заболяване и не пречи на самото онкологично лечение.

Когато заболяването е напреднало, общото състояние на тези пациенти е по-усложнено. Това изисква внимателна преценка с какъв вид анестезия и в какъв обем може да се направи оперативната интервенция, както и колко време болният може да остане под анестезия.

Възможно е по време на операция да има сривове в хемодинамиката, но това е свързано не толкова с анестезията, а с хирургичната травма и кръвозагубата по време на интервенция.

Преливане на банка, анестезиолог и онкология
3. А какви са допирните точки по отношение на химиотерапията?

Онколозите са специалистите, които определят и ръководят лекарственото лечение на пациентите с онкологични заболявания.

Понякога, по време на химиотерапия възникват странични ефекти, които оказват влияние върху хемодинамиката, дишането, могат да предизвикват алергични реакции. В тези случаи се намесваме ние, за да осигурим адекватна оксигенация, свободни дихателни пътища, да стабилизираме пациента хемодинамично и евентуално да проследим състоянието му след това.

Другата допирна точка е поставянето на Port-A-Cath устройства, които подпомагат провеждането на химиотерапия. Тази интервенция се извършва от хирурзите. Нашето участие е свързано на първо място с поставянето на анестезия. В повечето случаи прилагаме кратки венозни анестезии или комбинация между регионална и обща кратка анестезия.

След това осигуряваме достъп до централен венозен източник, съдействаме с поставянето на порта в съда, като хирурзите продължават с фиксирането му на подходящото място.

4. Каква е ролята на анестезиолога при по-усложнените случаи?

При пациенти в тежко състояние, с рязко влошаване на онкологичното заболяване, осигуряваме интензивно наблюдение (мониторинг), асистирано дишане (ако такова е необходимо), подпомагане и поддържане на хемодинамиката, CPR, осигуряване и поддържане на централен венозен източник, катетеризиране и баланс на телесни течности.

Онкологичните заболявания имат терминална фаза, която може да бъде много продължителна, с тежки симптоми, които изискват адекватни грижи. Със съдействието на онкологичния екип на клиниката по Медицинска онкология на нашата болница, се стремим да да облекчим и контролираме симптомите на болестта при нашите пациенти.

Основната ни цел е те да получат адекватни грижи във всеки един етап от заболяването!

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow