img

Гастроинтестинални тумори

Подобряване на качеството на живот при колоректален карцином

В еп. 67 на видео рубриката „Питай Надежда“ д-р Мила Петрова разказва какво е важно за подобряването на качеството на живот на пациентите с колоректален карцином и каква е ролята на физическата активност.

21.09.2022 | 11:26

animated-circle

Във връзка със стартиралия мащабен проект на клиниката по Медицинска онкология на МБАЛ „Надежда“ за подпомагане на живота на пациентите, които преминават през онкологично лечение, в епизон 76 на видео рубриката „Питай Надежда“ д-р Мила Петрова разказва какво е важно за подобряването на качеството на живот на пациентите с колоректален карцином и каква е ролята на физическата активност.

  • Как влияят различните видове лечение на пациентите с колоректален карцином;
  • Какво е важно за подобряването на качеството на живот на пациентите с колоректален карцином;
  • Защо е важно движението при пациентите с колоректален карцином;
  • Колко важна е грижата за психическото здраве на пациентите.

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow