img

Covid-19

За ваксинирането на пациенти с онкологични заболявания

Настоящoто изложение е насочено само към пациенти на болницата и има за цел да покаже нашите препоръки към тях.

10.03.2022 | 16:34

animated-circle

Настоящoто изложение е насочено само към пациенти на болницата и има за цел да покаже нашите препоръки към тях. Разбирайки сложността на ситуацията в страната, ние не търсим дебат с официалните мнения по темата. Нашето становище е с препоръчителен характер и е продиктувано от отговорността и дълга, които носим към пациентите си. Информацията, представена по-долу, е формулирана на базата на водещи научни източници след внимателен анализ от медицинските специалисти в екипа ни.

• Доказано е, че пациентите с рак като цяло имат по-висок риск от развитието на тежка форма на COVID-19. Повишеният риск се дължи както на самото заболяване, така и на някои от видовете противотуморна терапия. За най-рискови се смятат пациентите с метастазирало заболяване и карцином на белия дроб, както и всички, при които са изминали по-малко от 12 месеца от диагнозата. В повишен риск от тежко протичане са и пациентите на имуносупресивна терапия.

• Към момента данните от приложение на ваксини срещу SARS-CoV-2 при пациенти с онкологични заболявания са ограничени, но експертното мнение на научните дружества по онкология е, че това не е причина за отказ от ваксинация на тези пациенти, вкл. такива на имуносупресивна терапия. Онколозите са единодушни, че ползите от ваксинацията при онкологично болните многократно надвишават рисковете, особено на фона на данните за тежко протичане на COVID-19 при тях.

• Очаква се, че пациентите с онкологични заболявания ще могат да изградят достатъчно ефективен имунен отговор при ваксиниране срещу SARS-CoV-2, като индивидуалното нивото на този отговор при всеки пациент ще зависи от типа злокачествено заболяване, вида противотуморно лекарствено лечение, момента на приложение на ваксината.

• Възможно е при пациенти, провеждащи лечение с някои видове имуносупресивна терапия, ефективността на ваксините срещу SARS-CoV-2 да бъде понижена. Въпреки това, експертите препоръчват тези групи пациенти също да се ваксинират, тъй като дори по-ниско ефективната защита все пак ще има значителни ползи за тях. Те обаче трябва да продължават стриктно да спазват всички предпазни мерки срещу заразяване, като носене на маска, ползване на дезинфектанти, спазване на социална дистанция.

• Одобрените за употреба в момента ваксини срещу COVID-19 не са противопоказани за приложение при пациенти с онкологични заболявания и на имуносупресивна терапия, тъй като не съдържат жив вирус. Индивидуално противопоказание може да бъде алергия към някоя от съставките на съответния ваксинен препарат.

• Смята се, че е най-подходящо ваксинацията да се извърши преди започване на противотуморна терапия. В случай че пациентът вече е започнал лечението си, допустимо е да се ваксинира дори по време на терапията по преценка на лекуващия лекар.

Нашият екип се ангажира да обсъди с всеки пациент индивидуалната му анамнеза и статус, съпътстващите заболявания, както и цялостния му план за лечение (текущ и предстоящи терапевтични курсове) с оглед на това какъв е индивидуалният му риск от тежко протичане на COVID-19, доколко ваксинирането срещу SARS-CoV-2 e подходящо за него, и кой би бил най-уместният момент за това съобразно назначената противотуморна терапия.По този начин вярваме, че ще улесним и подпомогнем нашите пациенти в това да вземат информирано решение, което в най-голяма степен да бъде благоприятно за тяхното здраве.
Ваксинирането е акт на грижа за нашите пациенти и ние поемаме отговорност за тях.

Екип „Надежда”

Източници:
• ESMO (Европейско дружество по медицинска онкология): Препоръки за ваксинация срещу COVID-19 при пациенти с онкологични заболявания
https://www.esmo.org/covid-19-and-cancer/covid-19-vaccination?hit=ehp
• ASCO (Американско дружество по клинична онкология): Становище за ваксиниране срещу COVID-19 при пациенти с онкологични заболявания
https://www.asco.org/asco-coronavirus-resources/covid-19-patient-care-information/covid-19-vaccine-patients-cancer
• BSI (Британско дружество по имунология): Становище за ваксиниране срещу COVID-19 на имунокомпрометирани пациенти и пациенти на имуносупресивна терапия https://www.immunology.org/news/bsi-statement-covid-19-vaccines-for-patients-immunocompromised-immunosuppressed

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow