img

Онкология

Д-р М. Петрова на Българския национален конгрес по онкология

Водещи онколози на МБАЛ „Надежда“ с поредното признание за клиниката ни, която участва и представя научни разработки и резултати на най-големите онкологични форуми в България и по света.

30.09.2022 | 13:02

animated-circle

Д-р Мила Петрова и проф. Иван Щерев от клиниката по Медицинска онкология в МБАЛ „Надежда“ са поканени на Българския национален конгрес по онкология, организиран от Българското онкологично научно дружество.

Д-р Мила Петрова взима участие в три от пленарните сесии по теми, свързани с новите предизвикателства и многообещаващите иновативни терапевтични възможности в онкологията – говори за ролята на мутациите в PI3K за хормоналната резистентност при карцином на млечната жлеза; за двойната имуноонкологична терапия като първа линия на лечение при недребноклетъчен рак на белия дроб, както и за новите възможности за адювантно лечение на пациенти с EGFR-мутирал недребноклетъчен белодробен карцином.  В рамките на деветата пленарна сесия д-р Петрова участва и в дискусия относно съвременните препоръки за лечение на гастроинтестинални тумори.

Проф. Иван Щерев представи последните данни от клиничното изпитване Paloma-2, обявени през юни тази година. Те съдържат анализ на общата преживяемост на постменопаузални пациентки с хормоналночувствителен HER-2 негативен метастазирал карцином на млечната жлеза. 

Участието на МБАЛ „Надежда“ на този форум е поредното признание за клиниката ни по Медицинска онкология, която участва и представя научни разработки и резултати на най-големите онкологични форуми в България и по света.

Горди сме, че можем да споделяме високото ниво на експертиза и опит, които имаме и непрестанно развиваме, и да ги правим достояние на широката медицицинска общност.

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow