img

Ортопедия

Деформации на главата при новородените

Интервю с д-р Василис Фурлакис, ортопед в Медицински център „Надежда“, Paradise Center

13.02.2023 | 14:00

animated-circle

1. Д-р Фурлакис, нашия разговор днес цели да помогне на родителите, чиито новородени имат деформации на главата. Нека започнем с това – какво е нормалното състояние на главата на новороденото?
Формата на човешкия череп е различна. Тя може да се повлияе от множество фактори: генетични; положението на новороденото, когато спи; някои местни навици и обичаи, свързани с формата на главата; фактори на околната среда.
Като цяло – нормалното състояние на главата е, когато тя е с около 1/3 по-дълга, отколкото е широка и е заоблена отзад.
Увеличаването на размера на главата на плода и новороденото до голяма степен се определя от развитието на мозъка. Той достига 90% от своя размер до 1-ва година, 95% до 6-годишна възраст.  Развитието завършва до 7-годишна възраст. Значителното нарастване на черепа – с около 1 см. на месец през първата година се дължи на факта, че костите на новороденото са много меки. Това от своя страна води до по-лесни деформации, но и позволява деформациите на главата да се коригират бързо в кърмаческа възраст.

2. Какви видове деформации на главата се наблюдават при новородените?
Деформациите са общо 4 вида: Плагиоцефалия, Брахицефалия, комбинация от Плагиоцефалия-Брахицефалия и Скафоцефалия.

Това са т.нар. позиционни деформации на главата при новородените. Наблюдават се най-често след 1-вия месец от раждането, в резултат на продължителното задържане в едностранно легнало положение на новороденото. Основната причина за появата на тези деформации са меките кости (краниотабес).
При контакт на главата с повърхности в ежедневието на бебето, като твърди матраци или столчета за кола, натискът може да причини сплескване.
По-рядко срещаната е вътреутробна причина за деформацията, която се дължи на положението на плода в утробата.

3. Нека разгледаме една по една 4-те деформации, за да разберат нашите читатели доколко са тревожни тези състояния, как се диагностицират и как се лекуват. Да започнем с първата –  Плагиоцефалия.

Наименованието Плагиоцефалия идва от гръцки „plagio“ – наклонена и „cephale“ – глава.
Главата на бебето е с асиметрична форма на черепа и наподобява ромбоид отгоре. Плоска е от едната страна. Едното ухо е по-напред от другото, едното око е по-малко от другото и едната буза е по-пълна от другата. Горната част на главата е наклонена на една страна. Има необичайно изпъкнало чело, противоположно на страната с изравняване.
Плагиоцефалия се среща по-често при многоплодна бременност и раждания, недоносени бебета, бебета, които са били позиционирани в седалищно положение или гръб до гръб, както и при бебета след продължително раждане.

При Плагиоцефалия може да присъства и Тортиколис, който представлява скъсяване или стягане на мускула, преминаващ зад ухото към предната част на шията (стерноклеидомастоиден мускул).
Тортиколисът може да бъде причинен от: позицията за сън, ограничено вътрематочно позициониране (често при по-големи бебета или многоплодна бременност), вроден мускулен тортиколис, анатомични състояния на майката, родова травма, ортопедични условия, мускулна слабост.
Този мускул помага на бебето да завърти главата си и да сведе ухото до рамото си. При наличие на Тортиколис бебето накланя главата на една страна, защото някои мускули на врата са стегнати или скъсени от едната страна.

Плагиоцефалията трябва да се разграничи от Краниосиностозата. Последната представлява състояние, при което шевовете между черепните кости се затварят преждевременно Краниосиностозата може да повлияе на развитието на мозъка и затова трябва да се диагностицира навреме. Лекува от детски неврохирург оперативно.

4. Какво е Брахицефалия?

Наименованието идва от гръцки – „брахи“ – кратко и „цефалия“ – глава.
При Брахицефалията задната част на главата на новороденото е плоска, а не извита и по този начин създава необичайно широка и висока форма на главата. Лицето изглежда малко спрямо размера на главата. Най-широката част на главата е точно над ушите, а техните върхове стърчат. Формата на главата наподобява трапец отгоре.
Брахицефалията, която не е резултат от вродено състояние, обичайно е свързана с позицията.
Придобита Брахицефалия може да се наблюдава и при деца, които също са били диагностицирани с Плагиоцефалия.
Има два вида Брахицефалия:
•    Асиметрична Деформациона Брахицефалия (ADB). Нарича се още Брахицефалия с Плагиоцефалия;
•    Симетрична Деформационна Брахицефалия (ADB).

Възможностите за развитие на придобита форма на Брахицефалия включват всички наблюдавани рискови фактори за Плагиоцефалия – най-вече дългия сън в една и съща позиция на главата върху твърда повърхност, както и носене ниско в таза по време на бременност, много голямо бебе при раждане и раждане в седалищно предлежание.

5. Какво представлява третия вид деформация – Брахицефалия с Плагиоцефалия?
Както става ясно от самото име, тази деформация е комбинация от характеристиките на предните две – Брахицефалия и Плагиоцефалия. В тези случаи главата на бебето е необичайно висока и широка и наподобява изкривен трапец отгоре. Челото е наклонено, а ушите и очите изглеждат неправилно подравнени. Формата на главата наподобява изкривен трапец, когато се гледа от горе.

6. Какво представлява Скафоцефалия?

Наименованието Scaphocephaly идва от гръцки – “череп във формата на лодка”.
Така се нарича деформацията, когато е налице дълга тясна форма на главата – обикновено много по-дълга назад.
Резултатът е от процес на преждевременно разрастване на един или повече шевове на черепа.

7. Могат ли родителите или педиатрите, които проследяват ежемесечно новороденото да поставят диагноза?
Родителите биха могли да забележат, че формата на главата не е симетрична и бебето е склонно да гледа само на една страна.
Педиатърът трябва, при съмнение, да насочи бебето към ортопед за поставяне на ранна и точна диагноза и за старт на съответното лечение. Колкото по-рано се постави диагнозата, толкова по-ефективно ще бъде лечението.
Родителите и педиатрите трябва да разгледат бебето по 5 начина: отгоре, в профил, фронтално – отпред, отдолу и да сравнят ушите.

Чрез проверка на главата отгоре може да се види следното:
• При нормална форма на главата тя е с 1/3 по-дълга, отколкото е широка.
• При Плагиоцефалия главата е плоска от задната дясна или лява страна. Формата на главата прилича на ромбоид.
• При Брахицефалия главата е по-широка, отколкото дълга. Задната й страна е плоска, а не извита.
• При Скафоцефалия главата е дълга отпред назад и тясна странично.

Чрез проверка на главата отстрани – в профил, при седнало бебе в скута на някой друг, може да се види следното:
• При нормална форма на главата задната й част е извита и двете страни съвпадат.
• При Плагиоцефалия едната страна на главата изглежда по-извита от другата и едното ухо е по-близо до рамото от другото.
• При Брахицефалия главата е с най-къса дължина отпред и е висока отзад. Челото е наклонено, а задната част на главата е плоска.
• При Скафоцефалия главата изглежда дълга отпред назад (по хоризонтала, а не по вертикала).

Чрез наблюдение фронтално – отпред:
• При нормална форма на главата очите са с еднакъв размер и са равни на лицето. Бузите също са с еднакъв размер. Върхът на главата е равен.
• При Плагиоцефалия едното око е по-малко от другото и не е равно спрямо другото. Едната буза е по-пълна от другата. Устата изглежда асиметрична.
• При Брахицефалия лицето изглежда малко спрямо размера на главата. Главата е широка. Най-широката част на главата е точно над ушите.
• При Скафоцефалия главата е висока и тясна с удължено чело.
Тъй като родителите виждат лицето на бебето си всеки ден, най-добрият начин да забележат разликите между дясната и лявата страна е като го поставят пред огледалото и погледнат отражението му. Това, което трябва да гледат е доколко са равни очите и горната част на главата, едната буза по-пълна ли е от другата, колко голяма е главата спрямо лицето?

Чрез наблюдение отдолу (откъм брадичката), докато бебето лежи по гръб и лицето гледа нагоре към тавана:
• При нормална форма на главата очите и ушите са равни. Челото е извито и изравнено.
• При Плагиоцефалия лицето и челото са сякаш наклонени. Очите и ушите не са равни едни спрямо други. Едната буза изглежда по-пълна от другата.
• При Брахицефалия главата е широка. Най-широката част на главата е точно над ушите. Челото е плоско, не заоблено.
• При Скафоцефалия главата е тясна. Челото е квадратно
Чрез наблюдение за сверка на ушите:
• При нормална форма на главата ушите са подравнени.
• При Плагиоцефалия ушите не са подравнени.
• При Брахиоцефалия ушите стърчат.

8. Каква е възможната профилактика, така че да се избегнат тези деформации при новородените?
Първото и задължително условие е родителите да не отлагат профилактичните прегледи при ортопед на 1-ви и на 6-тия месец.

Най-сигурния и най-популярен метод за профилактика, е детето да лежи и да спи в специална профилактична и лечебна анатомична и дишаща 3D възглавница (препоръчителна от ортопедични и педиатрични асоциации).
Тя разпределя правилно тежеста на главата, помага детето да променя по-лесно позицията на главата си и предотвратява натиска на мястото на деформацията. Помага и за по-бързото и правилно оформяне на главата.
Тази възглавница е в 3 размера – за бебета до 3,5 – 4 месеца е подходящ размер S, след 4-ти месец се използва размер М и след 1 година размер L.

Photo credit: www. anatomica.bg

Другата опция е бебето да спи настрани, като за целта може да се използва друг вид възглавничка – стабилизатор на тялото при странична позиция, така че да не се обръща по гръб.

Photo credit: www. anatomica.bg

 

9. Какво е лечението при вече диагностицирана деформация на главата?
Лечението най-общо включва различни похвати за намаляване на натиска върху засегнатата област на главата. При позиционна деформация на главата на новороденото има няколко елемента:
• Репозициониране на бебето;
• Употреба на протектори;
• Извършване на специализирани упражнения;
• Кинезетария, когато има засегнати мускули;
• Хирургично лечение – може д се наложи, когато е налична Краниосиностоза (преждевременно затваряне на черепните кости).

10. Моля дайте примери за репозициониране.
Когато вече е налице деформация, репозиционирането означава новороденото да бъде поставено да лежи или спи в различна от обичайната поза – т.е. да се обърне и заоблената страна на главата да бъде върху матрака или 3D възглавничката, когато е налична. Трябва да се опитате да промените позицията, където бебето предпочита да спи, въпреки че това е особено трудно, особено в началото.
Когато бебето прекарва будно част от деня върху люлка, тя трябва да бъде преместена така че да го принудите да погледне в друга посока. Висящите или странично стоящи играчки също могат да бъдат преместени по тези причини. В кошарата или мястото за повиване редувайте страната, говорете с бебето или поставете играчка или разклатете дрънкалка от най-малко любимата му страна. Този похват ще го насърчи да обръща главата в посоката, важна за преодоляване на деформацията.

Трябва да се избягва продължителен сън в столче за кола, освен разбира се, когато бебето действително е в превозното средство. Ако прекарва много време в столче за колата, тогава задължително трябва да се използва с 3D възглавница.
В някои случаи и само ако това не нарушава съня на бебето, е препоръчително да се сменя позицията на главата от дясно на ляво и обратно според деформацията (винаги в 3D възглавница).
Когато бебето е будно е добре да се оставя да прекарва времето си по корем (естествено под наблюдение).
Пълзенето също е жизненоважно за предотвратяване на деформации, тъй като укрепва гръбначния стълб и мускулите на врата. Не на последно място подобрява малките и фини двигателни умения, баланса, координацията око-ръка и двигателната динамика.
През деня бебето трябва да има възможност да играе настрани, така че развие и координацията око-ръка.

11. Какво представляват протекторите?
Това са два вида възглавници или индивидуално изработена каска.
Възглавниците са тези двете, които вече коментирах във въпроса за профилактиката – ергономична 3D възглавничка за главата или фиксираща възглавничка за тяло. Те помагат за повторно позициониране на бебето в легнало положение за продължителни периоди през целия ден и от там за намаляване на натиска върху засегната част на главата.
При 3D възглавничката главата на детето трябва да е постоянно върху нея. Може да се комбинира и с стабилизиращата възглавничка за лежане настрани.
Важно е 3D възглавничката да е професионална, а не просто текстил с дупка в средата, която не помага, даже задълбочват състоянието.
Фиксиращата възглавничка да страничното спане помага в първия месец-два. Важно е стабилизаторът да е добър, който да държи и притиска равномерно всички точки на тялото на бебето.

Ортопедичната каска се използва при бебета над 5-6 месеца, които нямат ефект от лечението в първите месеци или които не са били диагностицирани рано.
Тя предпазва главата от всякакъв натиск и така «работи» за подобряване на формата й. Може да се носи до 12-месечна възраст и повече. В по-напреднала възраст костите на черепа вече са доста твърди и каската не може да даде добри резултати.

12. Разкажете ни за упражненията
Те са за разтягане на засегнатите мускули и за осигуряване на по-лесно вътрене на противоположната страна спрямо деформацията. Важно е упражненията да се започнат рано и да се правят кратко и често.
Важно е също така те да бъдат показани на родителите от специалист – ортопед или кинезетерапевт, така че да се изпълняват правилно.
Препоръчва се кинезитерапия при Тортиколис или много стегнати мускули.

13. Какво е прогнозата при диагностицирана деформация на главата на новороденото?
Прогнозата е много добра. С ранната диагноза и с правилното лечение при специалист ще се подобри напълно формата на главата.

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow