img

Раждане

Етапи на естественото раждане

Раждането условно може да бъде разделено на два етапа: латентна фаза – от 0 до около 4 см. разширяване на маточната шийка, и активна фаза – от около 4 см. до пълното разширяване на маточната шийка с раждане на новороденото и плацентата.

05.11.2021 | 00:00

animated-circle

Раждането условно може да бъде разделено на два етапа:

  • Латентна фаза – от 0 до около 4 см. разширяване на маточната шийка
  • Активна фаза – от около 4 см. до пълното разширяване на маточната шийка с раждане на новороденото и плацентата

 

Латентна фаза на раждането

Тази фаза винаги започва плавно. Началните контракции могат да бъдат объркани с подготвителни и да не се усещат като болка, а като напрежение в корема, стягане и дискомфорт. Интервалът между контракциите в началото е голям, като постепенно намалява. Едновременно с това продължителността, силата и усещането за контракция се увеличава. Честите позиви за уриниране могат да бъдат сигнал за контракции, които не усещате като болка и напрежение.

Латентната фаза на раждането продължава до разтваряне на маточната шийка приблизително до 4 см. Когато водите още не са изтекли, е нормално родилният процес да спре и да продължи отново след часове (дори след няколко дни). Затова наричаме този етап “латентна фаза” – не се предприема стимулиране на раждането и обезболяване, освен в случаите на евентуален проблем (влошаване на състоянието на бебето, преносване, други признаци на отклонение от нормата).

Ако постъпите в този момент в болница, вероятността контракциите Ви да изчезнат е голяма поради стрес от промяната на обстановката. На този етап от раждането не се прилага епидурално обезболяване.

Активна фаза на раждането

Протича в няколко етапа – разширяване на маточната шийка, спускане на бебето надолу в таза, спукване на околоплодния мехур; раждането на бебето; раждане на плацентата. Родилните ни легла позволяват избор от различни позиции за раждане, които е препоръчително да тествате в ранните етапи на раждането заедно с Вашата акушерка, за да изберете най-удобната за Вас.

  • Разширяване на маточната шийка

Времето за разширяване на шийката е различно в зависимост от индивидуалните особености на организма и силата и интензитета на контракциите. За “пълно” разширение е прието условно разширението около 10 см. На практика обаче пълно разкритие е това, при което Вашето бебе може да премине през маточната шийка.

В този етап се прилагат средства за медикаментозно стимулиране (най-често интравенозна система с окситоцин) и обезболяване на раждането (епидурална аналгезия).

Движението и заемането на различни пози на тялото ще подпомогнат естественото ускоряване на процеса. Може да използвате родилни топки, слинг за опора, шведска стена, дюшеци. Добър обезболяващ, релаксиращ и хидратиращ ефект има насочването на струя топла вода към болезнените зони. За тази цел при желание използвайте банята към родилната зала и подвижния душ в нея.

При активна родова дейност обикновено разкритието напредва със сантиметър на час (за активна родова дейност се приемат контракции, продължаващи повече от час, с продължителност около 30-40 секунди и интервал между тях около 5 минути). Приемът на вода в този период трябва да е на малки глътки, с добро овлажняване на устната кухина и гърлото. Захарните бонбони бързо ще внесат в организма Ви чиста глюкоза, която е необходима за добрата работа на мускулатурата на матката и ефективност на маточните контракции.

  • Пукване на околоплодния мехур

При естествено раждане околоплодният мехур се отваря спонтанно при разкритие около 6-7 см. Преди това той омекотява натиска на плода върху шийката и така усещането за болка е по-малко, но разкритието напредва по-бавно. След пукване на мехура болковите усещания се засилват поради по-твърд натиск на главичката на бебето върху шийката.

  • Спускане на предлежащата част на плода в костния родов канал

При спускането си в таза бебето под силата на контракциите постепенно адаптира формата на главичката си и позицията ѝ спрямо костния родов канал така, че да премине с най-малките си обиколки и диаметри през възможно най-широките му места. Процесът е бавен и при нормално напредване на раждането се случва едновременно с разтварянето на шийката.

Продължителността на завъртането и спускането на предлежащата част на плода до голяма степен зависи от характеристиката на таза на раждащата жена, от размерите на бебето и неговите индивидуални възможности за адаптация, от ефективността на маточните контракции. Изправеното положение и движението на раждащата действа като допълнителен стимул за това спускане заедно с маточните контракции и силата на гравитацията.

Състоянието на бебето се проследява чрез периодична проверка на сърдечните му тонове и при нужда чрез запис с акушерски монитор. Вагиналните прегледи (туширане) се извършват обичайно през около два часа (при нужда и по-често) за оценка на напредването на раждането.

  • Раждане на бебето

Раждането на бебето се случва в Родилна зала под грижите на акушерка и акушер-гинеколог, а ако сте избрали и епидуралнo обезболяване – и на анестезиологичен екип. Педиатърът е в готовност непосредствено след раждането да поеме новороденото.

На този етап усещане за болка вече няма – то е заменено от усещане за напън. Полуизправената позиция на тялото Ви ще улесни напъните, ще намали напрежението върху меките тъкани на изхода на таза, както и вероятността от травми и разкъсвания.

Детските сърдечни тонове се проследяват след всяка контракция за своевременна преценка на състоянието на бебето и за преоценка на поведението при риск за живота и здравето му.

Когато акушерката, която Ви подкрепя по време на раждането, подаде сигнал да спрете напъна и да дишате, се опитайте да следвате инструкциите ѝ – в този момент тя се старае да помогне за плавното раждане на бебешката главичка и да избегне възможни травми и разкъсвания.
Раждането на раменете и тялото на бебето обикновено е безпроблемно. При затруднение – следвайте инструкциите на акушерката и лекаря, за да бъдат освободени последователно бебешките рамене.

  • Раждане на плацентата

При раждането на плацентата усещане за болка няма, ще Ви инструктират да напънете за нейното спонтанно раждане. Често се прилага медикамент за ускоряване на раждането на плацентата (венозно, най-често метергин/ окситоцин при епидурално обезболяване) и за намаляване на кръвозагубата.

След отлепване и раждане на плацентата тя се оглежда, за да се прецени целостта ѝ. При съмнение за неотлепени задържани части от нея с помощта на инструменти маточната кухина се почиства (ревизия на маточната кухина). Манипулацията се извършва под краткотрайна венозна анестезия или с обезболяване през епидуралния катетър при епидурална аналгезия. При вътрематочни манипулации стандартът за добра медицинска практика изисква прилагането на венозни антибиотици.

Ако сте избрали да съхранявате стволови клетки на Вашето дете, е необходимо при започване на раждането да уведомите екипа, който ще съхрани стволовите клетки, както и екипа на банката, която сте си избрали. Те трябва да присъстват в Родилна зала към момента на раждане на бебето Ви.

Ако не желаете да съхранявате стволови клетки, след раждането на плацентата и нейния оглед тя се обработва съгласно Наредбата за контрол върху биологичните отпадъци.

Оглед на меките родови пътища се извършва след всяко вагинално раждане, като установените разкъсвания се възстановяват със стерилни инструменти и шевен материал. Възстановяването се извършва с местна анестезия, под действието на епидуралната аналгезия или при необходимост с краткотрайна венозна анестезия.

След приключване на раждането то се описва в листа на раждащата, листа на бебето и в нормативните книги на Родилна зала. В следващите два часа оставате за наблюдение в Родилна зала заедно с бебето. При безпроблемно протичане на този ранен следродилен период следва раздвижване и Ви превеждат в Послеродова клиника заедно с бебето.

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow