img

Раждане с надежда

Как новороденото става гражданин на Република България?

За необходимите документи за записване на бебето, интервю с акушерка Екатерина Савовска, Длъжностно лице по гражданско състояние в болница „Надежда“

09.02.2023 | 16:25

animated-circle

Екатерина Савовска е акушерка, която работи в болница „Надежда“ от самото ѝ създаване. Преди това тя има 20-годишен стаж по специалността в СБАЛАГ „Майчин дом“, където е била Старша акушерка на Родилно отделение.

В болница „Надежда“, акушерка Савовска е Длъжностно лице по гражданско състояние, което означава, че е човекът, отговарящ за събирането и обработването на информацията, необходима на държавните институции за издаване на акт за раждане. 

В какво се състои дейността на Длъжностното лице по гражданско състояние?

Като длъжностно лице съм задължена в двудневен срок от раждането на детето да събера, запиша и предам съобщенията за раждане към ЕСГРАОН, необходими за издаването на Акта му за раждане. Затова родителите трябва да знаят, какво е нужно да подготвят като документи при раждането на тяхното дете. Ето какво се изисква в различните случаи:

  • Когато родителите имат сключен  брак, са необходими копия от Акта за брак и личната карта на съпруга.
  • Ако живеят на семейни начала (нямат брак) – копие от лична карта на партньора и оригинал на заверена от нотариус Декларация за припознаване. Декларацията се изготвя от бащата до два дни след раждането на детето и оригиналът се предава на сектор „Информация“ в МБАЛ „Надежда“. 
  • Ако майката е разведена по-малко от година, е необходимо да предостави Решението от съда с дата и номер. По закон трябва да са изминали 360 дни от датата на това решение, за да можем да запишем имената на бебето на новия партньор (биологичен баща на детето).
  • Ако жената е вдовица, е нужно да се предостави копие от смъртен акт на съпруга.
  • Ако майката няма партньор, който да припознае детето, необходимо е само лична карта на майката. Ако тя желае детето ѝ да носи името на нейния баща, трябва да предостави Нотариално заверена декларация за съгласието на родителя ѝ.
Какви са изискванията по закон относно постоянния адрес на новороденото?

Адресът на всички деца, до навършване на пълнолетие, е постоянният адрес на майката по лична карта. Този адрес не се вписва в акта за раждане и не е необходимо допълнително да се регистрира в тяхната община. Само при извънредни обстоятелства се допуска записване на детето на постоянния адрес на бащата.

До кога най-късно родителите трябва да са взели решение как ще се казва тяхното детенце?

Както вече споменах, срокът за записване на името на детето е два дни след раждането. В оформянето на бщиното и фамилно име има стандарти по закон и това обсъждаме заедно с родителите, ако техните изисквания са различни. В тези случаи, съветът ми към тях е да се насочат към няколко варианта за име и след срещата ни да изберат.

Какво друго бихте препоръчали на родителите, които съвсем скоро ще посрещнат своите бебета тук, в болница „Надежда“?

Запознайте се предварително с необходимите документи, които трябва да бъдат предоставени на болницата във връзка с издаването на Акт за раждане. Те са посочени на нашия сайт в „Списък за родилното“. 

Ако имате въпроси, относно документите за издаване на акт за раждане на детето, както и относно допустимите възможности за оформянето на бащино и фамилно име, можете да ме потърсите всеки делничен ден от 10:00 до 16:00 ч. на тел.0887 600 481.

Още по темата

Към блога