img

Хирургия

Отделение по Анестезиология и интензивно лечение в „Надежда“

Интервю с д-р Ива Сърбянова за работата на специалистите в ОАИЛ и предизвикателствата, с които се справят ежедневно.

13.03.2024 | 10:27

animated-circle
Д-р Ива Сърбянова ОАИЛ

Д-р Ива Сърбянова е ръководител на отделение по „Анестезиология и интензивно лечение“ (ОАИЛ) в болница „Надежда“.

От 2000 г. до 2010 г. работи като анестезиолог-реаниматор в Централна реанимация с централен операционен блок в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“. От 2009 г. до 2013 г. е анестезиолог в СБАЛХ „Д-р Малинов“.

В болницата „Надежда“ работи от самото създаване на лечебното заведение през 2013 г.

Професионалните ѝ интересни са насочени към интензивно лечение при усложнения на бременността, реанимационни усложнения, свързани с методите на асистирана репродукция, както и към антибиотичната профилактика и терапия.

1. В какво се състои работата на специалистите в ОАИЛ и какво всъщност означава тази абревиатура?

Съкращението ОАИЛ означава отделение по „Анестезиология и интензивно лечение“.

Работата на лекаря специалист по анестезиология и интензивно лечение е свързана с грижата за  безопасността и комфорта на пациентите по време на хирургични операции и диагностични процедури, осигурявайки най-оптимални условия за извършването им.

Анестезиологът мониторира и контролира основни жизнени функции като дишане, сърдечен ритъм и кръвно налягане, следи за евентуални рискове и играе активна роля за предотвратяването им.

В интензивното отделение, анестезиолозите и реаниматори се грижим основно за най-тежко болните пациенти, на които оказваме своевременна помощ, както и извършваме животоспасяващи медицински процедури.
Освен тях, в отделението попадат и постоперативни болни, нуждаещи се от интензивен мониторинг за евентуални усложнения и лечение, което да направи резултата от оперативната намеса максимално благоприятен.

2. С кои болнични звена е пряко обвързана работата на отделението?

Важно е да знаете, че ние работим в екип с всички медицински специалисти от болница „Надежда“, за да осигурим най-добрата възможна грижа за здравето и благосъстоянието на нашите пациенти.

Те включват Асистираната репродукция, Гинекология и онкогинекология, Родилно отделение, отделението по Хирургия, клиниката по Медицинска онкология, Вътрешно отделение, Неонатология и други.

Нашата роля е да поддържаме стабилно състояние на пациента по време на най-различни операции и диагностични процедури, да облекчим болката след операции и манипулации, както и по време на нормалното раждане.

Отделението ни работи тясно с Клинична лаборатория и отделение по „Образна диагностика“, осигурявайки на пациентите пълна и точна диагностика,  и лечение.

3. Каква е структурата на отделението и екипите там?

Както подсказва и самото име на отделението – ОАИЛ, работата е разпределена в две основни направления: анестезиология и интензивно лечение.

В операционен блок специалистите анестезиолози и високо квалифицираните ни анестезиологични сестри, работят в екип, за да осигурят удобството и безопасността на пациентите като прилагат най- подходящия вид анестезия за определената диагностична или оперативна интервенция.

Стриктно те не само мониторират жизнените показатели по време на интервенциите, но и се намесват своевременно, с цел тяхното оптимизиране.

Бъдете уверени, че нашият анестезиологичен екип ще предприеме всички мерки, за да гарантира най-благоприятния за пациента изход от процедурата, предоставяйки персонализирана грижа, съобразена с неговите специфични нужди .

Всички звена в Реанимация работят заедно, за да осигурят максимално ефективна и всеобхватна грижа за пациента. Един реанимационен екип се състои от лекар специалист, две висококвалифицирани интензивни сестри/акушерки и санитар, които обгрижват денонощно пациентите Заедно, те предоставят своевременно лечение и извършват редица животоспасяващи медицински процедури.

4. С какво оборудване разполагате?

Екипът на ОАИЛ работи с разнообразно оборудване в операционната зала и отделението за интензивни грижи.

Това включва модерни анестезиологични машини, които се използват за поддържане на анестезия по време на операция, различни монитори за следене на жизнените показатели на пациента като сърдечен ритъм, кръвно налягане и нива на кислород в кръвта.

Интензивното ни отделение е с най-високото ниво на компетентност според изискванията на НЗОК и разполага с апарати за изкуствена белодробна вентилация, както и с различни видове инфузионни помпи и устройства за прецизно дозиране на лекарствата.

Разполагаме и с хемодиализна машина за заместване на бъбречната функция при необходимост.
Всяко от тези устройства е важно за осигуряването на най-качествена грижа за нашите пациенти.

5. Кои пациенти и какви медицински състояния са обект на Вашите грижи?

Както стана ясно по-рано, обект на нашите грижи могат да бъдат всички пациенти на болница „Надежда“.

Голяма част от работата ни е свързана с асистирана репродукция, където се грижим за безболезненото преминаване на пациентите по пътя им към тяхната мечта. 

Ние сме до тях и осигуряваме техния комфорт и безопасност във всяка стъпка от процеса като пункции на фоликули, диагностични и оперативни хистероскопии и лапароскопии, както и редица манипулации, свързани с дискомфорт и/или болка като HSG (цветна снимка), например.

Изключителна радост ни носи и работата с Родилна зала, където заедно с акушер-гинеколозите и кушерките, спомагаме нормалното раждане и цезаровото сечение да преминат по възможно най-спокойният и безопасен начин.

Това дава възможност на родилките да се насладят на невероятното чувство от появата на новия живот.

Сестра в Реанимация на болница "Надежда"
6. Какви качества трябва да притежава специалиста анестезиолог, който се сблъсква с най-критичните случаи, в най-уязвимите за живота моменти?

Работата на лекаря специалист по анестезиология и интензивно лечение е изключително отговорна и нерядко доста трудна.

Ние се сблъскваме с пациенти в най-критичните и уязвими моменти на техния живот, затова e изключително важно да бъдем внимателни и чрез своя професионализъм да създаваме усещане за спокойствие и сигурност.

Анестезиологът трябва да притежава силни комуникативни умения, не само за да обясни сложни медицински процедури и състояния на пациентите и техните семейства, но и да разбира страховете и тревогите им.

Способността да работим ефективно в екип е от съществено значение, тъй като в интензивните отделения и операционните зали комуникираме със лекари от различни специалности.

Трябва да сме в състояние да работим под високо ниво на стрес, особено в спешни ситуации, и да вземаме бързи, но добре обмислени решения.

И не на последно място, трябва да проявяваме огромна доза  емпатия и уважение към всеки пациент. Това означава да зачитаме тяхното достойнство, да уважаваме принципите им и да се стремим към най-благоприятния за тях резултат от лечението.

7. Кои медицински усложнения са истинско предизвикателство за екипа на ОАИЛ?

Екипът на ОАИЛ се сблъсква ежедневно с най-болните и усложнени пациенти. Част от работата ни е и грижата за тях. Тъй като основната ни дейност е свързана с асистирана репродукция и раждане, отделението ни се е сблъсквало с едни от най-тежките акушеро-гинекологични усложнения и те винаги са предизвикателство.

Макар и рядко се сблъскваме с тежки перипартални (преди, по време и след раждането) хеморагии, като например абрупцио (отлепяне) на плацентата и ДИК синдром.

Благодарение на професионализма и високата квалификация на работещите в ОАИЛ на болница „Надежда“, ние  сме добре подготвени да посрещнем всяко предизвикателство, свързано с медико-диагностичния процес.

8. Има ли случай, който винаги ще помните?

Като анестезиолог имам привилегията да съм част от много и различни случаи за инвитро оплождане (IVF), всички от които бяха уникални и вдъхновяващи.

Не мога да изтъкна конкретен пример. Но това, което ми прави впечатление, е устойчивостта и решимостта на всички пациенти, с които съм работила.

Ако се колебаете или преминавате през асистирана репродукция, съветът ми е да бъдете  положително настроени и търпеливи, тъй като процесът понякога може да бъде по-дълъг и по-труден от очакваното.

От решаващо значение е да имате солидна мрежа от подкрепа около вас – любимият човек, приятели и не на последно място – правилният репродуктивен специалист.

Не се страхувайте да му задавате въпроси или да изразявате каквито и да е опасения, които може да имате.

Началото на пътуването Асистирана репродукция може да бъде трудно, но помнете – всяка стъпка, която направите, е стъпка по-близо до осъществявяне на Вашата мечта.

Още по темата

Към блога
scroll-top-custom-arrow