тренинг програми в болница "Надежда"

ЗА МЕДИЦИ

Тренинг програми

От 2016 г. болница „Надежда“ организира и провежда специализирани международни тренинг програми, чиято цел е споделянето на положителен опит и демонстриране на най-новите практики във всички области и подспециалности на акушерството и гинекологията. Гост-лектори на събитията са водещи световни експерти в областта на акушерството и гинекологията, които в рамките на различни лекционни и практически модули представят пред аудиторията уменията си в прилагането на новаторски техники и извършването на иновативни процедури. 

badge

Тренинг програмите, организирани и провеждани в болница „Надежда“, целят да обогатят и надградят теоретичните и практическите умения на участващите в тях (студенти, специализанти, акушер-гинеколози).  В основата на обученията стои споделянето на положителен опит и демонстрирането на най-новите практики в различни области на акушерството и гинекологията.

Програмите се състоят от лекционни и практически модули, в които участниците имат възможност да получат ценни практически съвети и насоки, но и да  упражнят наученото върху симулатори на тъкани, с проиграване на разнообразни типични клинични сценарии, които участниците биха срещнали в практиката си.

Уъркшоп офис хистероскопия в болница "Надежда

01

Програма GESEA

Болница „Надежда“ стартира провеждането на еднодневна тренинг програма по лапароскопия, хистероскопия и лапарскопски шев за специализанти и млади специалисти. Обучители са д-р Илиана Христова – главен ментор и д-р Димитър Цветков – ментор. Тренинг програмата е походяща за лекари в процес на специализация  или с придобита специалност по Акушерство и гинекология. 

 

Laserschool с проф. Хаимович в болница "Надежда"

02

Laser School

Болница „Надежда“ е главен обучителен център на Международното училище по лазер в гинекологията – International School of Laser Gynecology, основано от председателя на конгреса проф. Хаимович. Обученията включват лекции и дискусии, фокусирани върху различни практически аспекти от използването на хистероскопската техника в лечението на широк спектър гинекологични заболявания, както и проблемно забременяване.

Програма за продължаващо обучение на млади специалисти в болница "Надежда"

03

Програма за продължаващо обучение на млади специалисти

Програмата включва курсове за обучение на млади специалисти в „Надежда” и има за цел да развие практическите им умения и да им даде възможност да участват активно в дискусии по клинични случаи от практиката в областта на акушерството и гинекологията.

Мастърклас БАМО

04

Мастър клас по онкология

Българската асоциация по медицинска онкология (БАМО) ще проведе поредица мастъркласове по онкология за специализанти и млади специалисти в болница „Надежда“. Модератори и лектори на събитието ще бъдат акушер-гинеколози, патолози, лъчетерапевти и медицински онколози от различни лечебни заведения в страната.

Вижте още

Репродуктивна медицина
Пренатална медицина
Проследяване на бременност
Родилно отделение
Неонатология
Медицинска онкология
scroll-top-custom-arrow