тренинг програми

Тренинг център по гинекологична ендоскопия

Болница „Надежда“ стартира провеждането на еднодневна тренинг програма по лапароскопия, хистероскопия и лапарскопски шев за специализанти и млади специалисти. Обучители са д-р Илиана Христова – главен ментор и д-р Димитър Цветков – ментор.

badge

Тренинг програмата по гинекологична ендоскопия е подходяща е за лекари в процес на специализация или с придобита специалност по Акушерство и гинекология.

Обучението е еднодневно в групи до 15 души и се състои от презентации и упражнения. Основният фокус е върху практическата работа с хистероскопски и лапароскопски тренажори (dry lab) и тренажори за лапароскопски шев, насочена към придобиване на основни психомоторни умения за водене на камерата, координация на камера-инструмент и на два инструмента; умения за боравене с лапароскопски иглодържатели, шев за връзване на възли; работа с хистероскоп – ориентация в маточната кухина и боравене с инструмент.

Всички тези умения са задължителни базови умения в ежедневната работа на ендоскопските хирурзи. Подобни обучения са база за добра подготовка преди явяване на изпит за сертификат за ендоскопски хирург (Level 1, Level 2) пред ESGE.

 

Д-р Илиана Христова е сертифициран GESEA главен ментор (chief mentor) и притежава изключително богат опит в ендоскопската хирургия и в провеждането на обучения и изпити по тази програма.

 

След приключване на обучението всеки участник ще получи сертификат от МБАЛ „Надежда“.

Предстои кандидатстване за официално акредитиране на МБАЛ „Надежда“ по програмата GESEA (Gynecological Endoscopic Surgical Education and Assestment) на The European Academy of Gynecological Surgery (EAGS; The Academy), съвместно с ESGE (European Society for Gynecological Endoscopy).

 

Цена: 180 лв. с ДДС.

 

Записването става онлайн, чрез попълване на формата по-долу. При изчерпване на местата формата ще се затвори автоматично и можете да следите тази страница за следващите дати, които ще обявим.

Общи данни

Плащането се извършва по банков път на следната банкова сметка: …………….

Основание за плащане: Участие в тренинг по гинекологична ендоскопия, дата на тренинга, трите имена на участника.

 

С извършване на плащането Вие потвърждавате окончателно Вашето желание за участие в настоящата тренинг програма. При невъзможност да присъствате, плащането не може да бъде върнато. Имате право да преотстъпите курса на друго лице, като за целта е необходимо да ни информирате на [email protected].

Вижте още

Репродуктивна медицина
Пренатална медицина
Проследяване на бременност
Родилно отделение
Неонатология
Медицинска онкология
scroll-top-custom-arrow