Курс GESEA HYSTT1 Д-р Христова

тренинг програми

Обучителна програма GESEA

Болница „Надежда“ стартира провеждането на тренинг програма по хистероскопия, лапароскопия и лапарскопски шев за специализанти и млади специалисти. Обучители са д-р Илиана Христова – главен ментор и д-р Димитър Цветков – ментор.

badge

Тренинг програмата по гинекологична ендоскопия е подходяща за лекари в процес на специализация или с придобита специалност по Акушерство и гинекология.

Включва три отделни модула: хистероскопия – HYSTT, лапароскопия – LASTT и лапароскопски шев – SUTT, които се провеждат периодично и предоставят теоретични знания и практически упражнения – dry lab, с използване на специално утвърдените за целта GESEA тренажори.

Обучението е в групи до 12 души, насочено към придобиване на специфични умения:

  • работа с хистероскоп – ориентация в маточната кухина и боравене с инструмент;
  • основни психомоторни умения за водене на камерата, координация на камера-инструмент и на два инструмента;
  • умения за боравене с лапароскопски иглодържатели, шев за връзване на възли.

Всичко това са задължителни базови умения в оперативната гинекология. Подобни обучения са основа за добра подготовка преди явяване на изпит за сертификат за ендоскопски хирург (Level 1, Level 2) пред ESGE.

Курсовете са част и от изпитния формат за придобиване на международно призната GESEA диплома и след приключването участниците могат да положат изпит към сертифициран център по техен избор.

След приключване на обучението всеки участник получава сертификат от МБАЛ „Надежда“.

ОБУЧИТЕЛИ
Д-р Илиана Христова е един от малкото в Европа специалисти – сертифициран GESEA главен ментор (chief mentor), и притежава изключително богат опит в ендоскопската хирургия и в провеждането на обучения и изпити по програма GESEA. Тя е в партньорство с д-р Димитър Цветков – репродуктивен специалист и ментор.

 

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ

  • 02.12.2023 г. – Курс по хистероскопия – HYSTT1 – подходящ за специализанти. Цената за курса е 150 лв. с ДДС.
  • 03.12.2023 г. – Курс по хистероскопия – HYSTT1 – подходящ за специализанти. Цената за курса е 150 лв. с ДДС.
  • 27.01.2024 г. – Курс по хистероскопия – HYSTT1 – подходящ за специализанти. Цената за курса е 150 лв. с ДДС.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КУРСОВЕТЕ

Записването става онлайн, чрез попълване на формата по-долу. 

При изчерпване на местата формата ще се затвори автоматично и можете да следите тази страница за следващите дати, които ще обявим.

 

Плащането трябва да се извърши до 3 работни дни от подаване на заявката за участие на следната банкова сметка:

МБАЛ за женско здраве Надежда ООД

IBAN: BG51UNCR70001520695797, BIC CODE: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк АД

Основание за плащане: Участие в тренинг по гинекологична ендоскопия, дата на тренинга, трите имена на участника.

Ще получите фактурата на e-mail адреса, който сте посочили в заявката, както и пълна програма за деня на курса.

В случай че плащането не постъпи до 3 работни дни, заявката ще бъде анулирана и мястото ще се освободи за друг желаещ.

С извършване на плащането Вие потвърждавате окончателно Вашето желание за участие в настоящата тренинг програма. При невъзможност да присъствате, плащането не може да бъде върнато. Имате право да преотстъпите курса на друго лице, като за целта е необходимо да ни информирате на [email protected].

Местата са изчерпани. Благодарим Ви за проявения интерес.

Вижте още

Репродуктивна медицина
Пренатална медицина
Проследяване на бременност
Родилно отделение
Неонатология
Медицинска онкология
scroll-top-custom-arrow